Alanyalılar dikkat! Sokağa çıkma yasağında şok gelişme: O işletmeler kapalı

Alanya'da da uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağında son dakika gelişmesi yaşandı. 23-24 Nisan tarihleri arasında saat 09.00-14.00 arasında açık olacağı belirtilen kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların kapalı olmasına buna karşın market ve bakkalların açık olmasına karar verildi.

ANTALYA Valisi Münir Karaoğlu'nun imzasıyla yayımlanan İl Umumi Hıfzısızza Kararı'nda 23-24 Nisan tarihlerinde saat 09.00-14.00 arasında açık olacak kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların  kapalı olmasına buna karşın   market ve bakkalların açık olmasına karar verildi. 

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi. Alanya'yı da ilgilendiren genelge ile 22 Nisan saat 24.00 ile 26 Nisan saat 24.00 arasında istisnalar hariç  Adana, Ankara,  Antalya, Aydın,  BalıkesirBursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin,   Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

YENİ KARARA GÖRE MARKET VE BAKKALLAR 4 GÜN BOYUNCA KAPALI

23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günü saat 09.00-14.00 arasında  market ve bakkalların, kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların açık olması, vatandaşların, araç kulllanmamak şartıyla ikametlerine en yakın yere giderek ihtiyaçlarını karşılayabileceği kararlaştırılmıştı. Vali Münir Karaoğlu'nun imzasıyla yayınlanan son dakika karar değişikliğine göre 23-24 Nisan tarihleri arasında 09.00-14.00 saatleri arası kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların kapalı olmasına fakat market ve bakkalların açık olmasına karar verildi.

İlgili karar şu şekilde:

Kurulumuzun 22.04.2020 tarihli ve 2020/25 no’lu kararının “Sokağa çıkma
kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri
marketler ve bakkalların yanısıra, kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların da 09:00-14:00
saatleri arasında faaliyet gösterebileceğine, vatandaşlarımızın (65 yaş üzeri ile 20 yaş ve
altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve
araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın kasap,
şarküteri, manav ve yufkacıya gidip gelebileceklerine, aynı saatler arasında kasap, şarküteri,
manav ve yufkacıların evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerine,” ilişkin 11.
maddesinin İçişleri Bakanlığı’nın 21.04.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli
153-E.7058 sayılı “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelgesi, yetkili makamlarla yapılan
istişareler ve ülke genelindeki uygulamalar doğrultusunda iptal edilmesine, söz konusu
işyerlerinin 23.04.2020, 24.04.2020, 25.04.2020 ve 26.04.2020 tarihlerinde kapalı
tutulmasına,
2) Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kolluk birimleri
ve belediye zabıta teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına,
3) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her
seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası
uygulanmasına,
c. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı
Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan
kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme
uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara
bildirilmesine, 
İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların
uygulanmasına,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C
maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca,
22.04.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

YASAK KAPSAMINDA OLMAYAN VATANDAŞLAR

Açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar, 23 Nisan günü ile sınırlı olmak üzere TBMM çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil), Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimleri'nde görev alanlar, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, elektrik, su, doğal gaz, telekomünikasyon ve benzeri kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "özel gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, demir-çelik, cam, ferrokrom benzeri sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar istisna kapsamında bulunacak.

Ayrıca bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar, veteriner hekimler, ekmek dağıtımı ile marketler ve bakkalların evlere servis hizmetinde görevli olanlar, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), yurt, pansiyon, şantiye benzeri toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.), servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler, belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23-24 Nisan günleri 06.00-09.00 saatleri arasında marketler ve bakkallar ve 26 Nisan günü saat 18.00'den sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması, mal kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz) istisna kapsamında bulunacak.

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esas olacak.

EKMEK DAĞITIMI PLANI YAPILACAK

Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklaması süresince geçerli olacak.

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacak.

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak hızla il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak. Bu planda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek.

Bu şekilde yapılacak planlama dışında, sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.

KARARLARA UYMAYAN VATANDAŞLARA İŞLEM YAPILACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23- 24 Nisan günleri gazete dağıtımı/satışı, marketler ve bakkallar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

25-26 Nisan günleri ise gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak.

Genelge kapsamında makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler ile tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamındakilere yönelik kararlar, il/ilçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 22 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'ye kadar alınacak.

Bakanlık, söz konusu tedbirlere ilişkin valiler/kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların hızla alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını istedi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

23 Nisan 2020 Antalya/ Alanya- Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anket Bugün son iki aday kalsa Erdoğan'ı mı Yavaş'ı mı seçersiniz?