Kahreden ölüm! Kovanın içinde cenin pozisyonunda buldu...

Annesi mutfakta yemek yaptığı sırada salonda bulunan ve içerisinde bir karış su bulunan kovaya düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak can verdi. Annesi tarafından kovanın içerisinde ölü bulunan çocuğun cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY, dün öğle saatlerinde Bursa'da meydana geldi. 2 yaşındaki Elmar Dahil, annesi Fatma Dahil'in mutfakta çalıştığı sırada, salondaki su dolu temizlik kovasına düştü. Kızının kovaya düştüğünü fark etmeyen anne, yarım saat sonra küçük Elmar’ı su dolu kovanın içinde hareketsiz buldu. Kızını hareketsiz bir şekilde kovadan çıkaran anne feryat etmeye başladı. Fatma Dahil'in sesini duyarak eve koşan komşuları, küçük çocuğun üzerini değiştirirken sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Elmar Dahil’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. <![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[window.dicnf = {};(function(){var aa=&quot;function&quot;==typeof Object.create?Object.create:function(a){function b(){}b.prototype=a;return new b},l;if(&quot;function&quot;==typeof Object.setPrototypeOf)l=Object.setPrototypeOf;else{var n;a:{var ba={j:!0},q={};try{q.__proto__=ba;n=q.j;break a}catch(a){}n=!1}l=n?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+&quot; is not extensible&quot;);return a}:null}var t=l,u=this,v=Date.now||function(){return+new Date};function ca(a,b){return&quot;&amp;adurl=&quot;==a.substring(a.length-7)?a.substring(0,a.length-7)+b+&quot;&amp;adurl=&quot;:a+b};var da=Array.prototype.forEach?function(a,b){Array.prototype.forEach.call(a,b,void 0)}:function(a,b){for(var c=a.length,d=&quot;string&quot;==typeof a?a.split(&quot;&quot;):a,e=0;e<c;e++)e in d&amp;&amp;b.call(void 0,d[e],e,a)};function w(a){var b=this;this.b=!1;this.a=[];a(function(a){x(b,a)})}function x(a,b){if(!a.b)if(b instanceof w)b.then(function(b){x(a,b)});else{a.b=!0;a.c=b;for(b=0;b<a.a.length;++b)y(a,a.a[b]);a.a=[]}}function y(a,b){a.b?b(a.c):a.a.push(b)}w.prototype.then=function(a){var b=this;return new w(function(c){y(b,function(b){c(a(b))})})};function ea(a){var b=a.length,c=0;return new w(function(d){if(0==b)d([]);else for(var e=[],f={g:0};f.g<b;f={g:f.g},++f.g)a[f.g].then(function(a){return function(f){e[a.g]=f;++c==b&amp;&amp;d(e)}}(f))})};function A(a,b,c){a.addEventListener&amp;&amp;a.addEventListener(b,c,!1)};function B(a){return{visible:1,hidden:2,prerender:3,preview:4,unloaded:5}[a.visibilityState||a.webkitVisibilityState||a.mozVisibilityState||&quot;&quot;]||0}function fa(a){var b;a.visibilityState?b=&quot;visibilitychange&quot;:a.mozVisibilityState?b=&quot;mozvisibilitychange&quot;:a.webkitVisibilityState&amp;&amp;(b=&quot;webkitvisibilitychange&quot;);return b};function C(a){C[&quot; &quot;](a);return a}C[&quot; &quot;]=function(){};function D(a,b){a.google_image_requests||(a.google_image_requests=[]);var c=a.document.createElement(&quot;img&quot;);c.src=b;a.google_image_requests.push(c)};var E=null;function F(){this.a=u.document;this.f=u;this.c=this.b=null;ha(this)}function ha(a){var b=[];if((u.dicnf||{}).umi){var c=new w(function(b){a.b=b});b.push(c)}3==B(a.a)&amp;&amp;3==B(a.a)&amp;&amp;b.push(ia(a));0<b.length&amp;&amp;(a.c=v());a.h=ea(b)}function ia(a){return new w(function(b){var c=fa(a.a);if(c){var d=function(){if(3!=B(a.a)){var e=a.a;e.removeEventListener&amp;&amp;e.removeEventListener(c,d,!1);b()}};E&amp;&amp;(d=E(521,d));A(a.a,c,d)}})}function ja(a){var b=F.b();/(google|doubleclick).*\/pagead\/adview/.test(a)&amp;&amp;(a=ca(a,&quot;&amp;vis=&quot;+B(b.a)));b.h.then(function(){var c=a;b.f.rvdt=b.c?v()-b.c:0;D(b.f,c)})}F.a=void 0;F.b=function(){return F.a?F.a:F.a=new F};var G=document,ka=window;function H(a){try{var b;if(b=!!a&amp;&amp;null!=a.location.href)a:{try{C(a.foo);b=!0;break a}catch(c){}b=!1}return b}catch(c){return!1}}function la(a,b){if(a)for(var c in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,c)&amp;&amp;b.call(void 0,a[c],c,a)};var ma=!!window.google_async_iframe_id,I=ma&amp;&amp;window.parent||window;function J(a,b,c){c=void 0===c?{}:c;this.error=a;this.context=b.context;this.line=b.line||-1;this.msg=b.message||&quot;&quot;;this.file=b.file||&quot;&quot;;this.id=b.id||&quot;jserror&quot;;this.meta=c};var na=/^https?:\/\/(\w|-)+\.cdn\.ampproject\.(net|org)(\?|\/|$)/;function oa(a,b){this.a=a;this.b=b}function pa(a,b){this.url=a;this.i=!!b;this.depth=null};function K(){this.c=&quot;&amp;&quot;;this.f=!1;this.b={};this.h=0;this.a=[]}function qa(a,b){var c={};c[a]=b;return[c]}function ra(a,b,c,d,e){var f=[];la(a,function(a,g){(a=sa(a,b,c,d,e))&amp;&amp;f.push(g+&quot;=&quot;+a)});return f.join(b)}function sa(a,b,c,d,e){if(null==a)return&quot;&quot;;b=b||&quot;&amp;&quot;;c=c||&quot;,$&quot;;&quot;string&quot;==typeof c&amp;&amp;(c=c.split(&quot;&quot;));if(a instanceof Array){if(d=d||0,d<c.length){for(var f=[],h=0;h<a.length;h++)f.push(sa(a[h],b,c,d+1,e));return f.join(c[d])}}else if(&quot;object&quot;==typeof a)return e=e||0,2>e?encodeURIComponent(ra(a,b,c,d,e+1)):&quot;...&quot;;return encodeURIComponent(String(a))}function L(a,b,c,d){a.a.push(b);a.b[b]=qa(c,d)}function ta(a,b,c){b=b+&quot;//pagead2.googlesyndication.com&quot;+c;var d=ua(a)-c.length;if(0>d)return&quot;&quot;;a.a.sort(function(a,b){return a-b});c=null;for(var e=&quot;&quot;,f=0;f<a.a.length;f++)for(var h=a.a[f],g=a.b[h],m=0;m<g.length;m++){if(!d){c=null==c?h:c;break}var k=ra(g[m],a.c,&quot;,$&quot;);if(k){k=e+k;if(d>=k.length){d-=k.length;b+=k;e=a.c;break}else a.f&amp;&amp;(e=d,k[e-1]==a.c&amp;&amp;--e,b+=k.substr(0,e),e=a.c,d=0);c=null==c?h:c}}a=&quot;&quot;;null!=c&amp;&amp;(a=e+&quot;trn=&quot;+c);return b+a}function ua(a){var b=1,c;for(c in a.b)b=c.length>b?c.length:b;return 3997-b-a.c.length-1};function va(a,b,c,d){if(Math.random()<(d||.01))try{if(c instanceof K)var e=c;else e=new K,la(c,function(a,b){var c=e,d=c.h++;a=qa(b,a);c.a.push(d);c.b[d]=a});var f=ta(e,a.a,&quot;/pagead/gen_204?id=&quot;+b+&quot;&amp;&quot;);f&amp;&amp;D(u,f)}catch(h){}};var N=null;function wa(){var a=u.performance;return a&amp;&amp;a.now&amp;&amp;a.timing?Math.floor(a.now()+a.timing.navigationStart):v()}function xa(){var a=void 0===a?u:a;return(a=a.performance)&amp;&amp;a.now?a.now():null};function ya(a,b,c){this.label=a;this.type=b;this.value=c;this.duration=0;this.uniqueId=this.label+&quot;_&quot;+this.type+&quot;_&quot;+Math.random();this.slotId=void 0};var O=u.performance,za=!!(O&amp;&amp;O.mark&amp;&amp;O.measure&amp;&amp;O.clearMarks),P=function(a){var b=!1,c;return function(){b||(c=a(),b=!0);return c}}(function(){var a;if(a=za){var b;if(null===N){N=&quot;&quot;;try{a=&quot;&quot;;try{a=u.top.location.hash}catch(c){a=u.location.hash}a&amp;&amp;(N=(b=a.match(/\bdeid=([\d,]+)/))?b[1]:&quot;&quot;)}catch(c){}}b=N;a=!!b.indexOf&amp;&amp;0<=b.indexOf(&quot;1337&quot;)}return a});function Aa(){var a=S;this.b=[];this.c=a||u;var b=null;a&amp;&amp;(a.google_js_reporting_queue=a.google_js_reporting_queue||[],this.b=a.google_js_reporting_queue,b=a.google_measure_js_timing);this.a=P()||(null!=b?b:1>Math.random())}function Ba(a){a&amp;&amp;O&amp;&amp;P()&amp;&amp;(O.clearMarks(&quot;goog_&quot;+a.uniqueId+&quot;_start&quot;),O.clearMarks(&quot;goog_&quot;+a.uniqueId+&quot;_end&quot;))}Aa.prototype.start=function(a,b){if(!this.a)return null;var c=xa()||wa();a=new ya(a,b,c);b=&quot;goog_&quot;+a.uniqueId+&quot;_start&quot;;O&amp;&amp;P()&amp;&amp;O.mark(b);return a};function Ca(){var a=T;this.c=Da;this.f=this.b;this.a=void 0===a?null:a}function Ea(a,b,c,d){try{if(a.a&amp;&amp;a.a.a){var e=a.a.start(b.toString(),3);var f=c();var h=a.a;c=e;if(h.a&amp;&amp;&quot;number&quot;==typeof c.value){var g=xa()||wa();c.duration=g-c.value;var m=&quot;goog_&quot;+c.uniqueId+&quot;_end&quot;;O&amp;&amp;P()&amp;&amp;O.mark(m);h.a&amp;&amp;h.b.push(c)}}else f=c()}catch(k){h=!0;try{Ba(e),h=a.f.call(a,b,new U(V(k),k.fileName,k.lineNumber),void 0,d)}catch(p){a.b(217,p)}if(!h)throw k;}return f}function Fa(a,b,c,d){var e=Ga;return function(f){for(var h=[],g=0;g<arguments.length;++g)h[g]=arguments[g];return Ea(e,a,function(){return b.apply(c,h)},d)}}Ca.prototype.b=function(a,b,c,d,e){e=e||&quot;jserror&quot;;try{var f=new K;f.f=!0;L(f,1,&quot;context&quot;,a);b.error&amp;&amp;b.meta&amp;&amp;b.id||(b=new U(V(b),b.fileName,b.lineNumber));b.msg&amp;&amp;L(f,2,&quot;msg&quot;,b.msg.substring(0,512));b.file&amp;&amp;L(f,3,&quot;file&quot;,b.file);0<b.line&amp;&amp;L(f,4,&quot;line&quot;,b.line);var h=b.meta||{};if(d)try{d(h)}catch(Q){}b=[h];f.a.push(5);f.b[5]=b;d=u;b=[];h=null;do{var g=d;if(H(g)){var m=g.location.href;h=g.document&amp;&amp;g.document.referrer||null}else m=h,h=null;b.push(new pa(m||&quot;&quot;));try{d=g.parent}catch(Q){d=null}}while(d&amp;&amp;g!=d);m=0;for(var k=b.length-1;m<=k;++m)b[m].depth=k-m;g=u;if(g.location&amp;&amp;g.location.ancestorOrigins&amp;&amp;g.location.ancestorOrigins.length==b.length-1)for(k=1;k<b.length;++k){var p=b[k];p.url||(p.url=g.location.ancestorOrigins[k-1]||&quot;&quot;,p.i=!0)}var M=new pa(u.location.href,!1);g=null;var R=b.length-1;for(p=R;0<=p;--p){var r=b[p];!g&amp;&amp;na.test(r.url)&amp;&amp;(g=r);if(r.url&amp;&amp;!r.i){M=r;break}}r=null;var Ja=b.length&amp;&amp;b[R].url;0!=M.depth&amp;&amp;Ja&amp;&amp;(r=b[R]);var z=new oa(M,r);z.b&amp;&amp;L(f,6,&quot;top&quot;,z.b.url||&quot;&quot;);L(f,7,&quot;url&quot;,z.a.url||&quot;&quot;);va(this.c,e,f,c)}catch(Q){try{va(this.c,e,{context:&quot;ecmserr&quot;,rctx:a,msg:V(Q),url:z&amp;&amp;z.a.url},c)}catch(Ka){}}return!0};function V(a){var b=a.toString();a.name&amp;&amp;-1==b.indexOf(a.name)&amp;&amp;(b+=&quot;: &quot;+a.name);a.message&amp;&amp;-1==b.indexOf(a.message)&amp;&amp;(b+=&quot;: &quot;+a.message);if(a.stack){a=a.stack;var c=b;try{-1==a.indexOf(c)&amp;&amp;(a=c+&quot;\n&quot;+a);for(var d;a!=d;)d=a,a=a.replace(/((https?:\/..*\/)[^\/:]*:\d+(?:.|\n)*)\2/,&quot;$1&quot;);b=a.replace(/\n */g,&quot;\n&quot;)}catch(e){b=c}}return b}function U(a,b,c){J.call(this,Error(a),{message:a,file:void 0===b?&quot;&quot;:b,line:void 0===c?-1:c})}var W=U;W.prototype=aa(J.prototype);W.prototype.constructor=W;if(t)t(W,J);else for(var X in J)if(&quot;prototype&quot;!=X)if(Object.defineProperties){var Ha=Object.getOwnPropertyDescriptor(J,X);Ha&amp;&amp;Object.defineProperty(W,X,Ha)}else W[X]=J[X];W.l=J.prototype;var Da,Ga;if(ma&amp;&amp;!H(I)){var Y=&quot;.&quot;+G.domain;try{for(;2<Y.split(&quot;.&quot;).length&amp;&amp;!H(I);)G.domain=Y=Y.substr(Y.indexOf(&quot;.&quot;)+1),I=window.parent}catch(a){}H(I)||(I=window)}var S=I,T=new Aa;function Ia(){if(!S.google_measure_js_timing){var a=T;a.a=!1;a.b!=a.c.google_js_reporting_queue&amp;&amp;(P()&amp;&amp;da(a.b,Ba),a.b.length=0)}}Da=new function(){var a=void 0===a?ka:a;this.a=&quot;http:&quot;===a.location.protocol?&quot;http:&quot;:&quot;https:&quot;};Ga=new Ca;&quot;complete&quot;==S.document.readyState?Ia():T.a&amp;&amp;A(S,&quot;load&quot;,function(){Ia()});function Z(a,b,c,d){return Fa(a,b,c,d)};E=Z;window.vu=Z(492,function(a){a=a.replace(&quot;&amp;amp;&quot;,&quot;&amp;&quot;);ja(a)});window.vv=Z(494,function(){var a=F.b();if(!a.b)throw Error(&quot;aiv::err&quot;);a.b()});}).call(this);]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[>]]]]><![CDATA[>]]><![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[vu(&quot;https://securepubads.g.doubleclick.net/pcs/view?xai\x3dAKAOjssKYmj2nHp6v_R_aRs_5kxC59dW2dkPMMwnwS1ZiADtPMG4YV1sycUkz52t4jr9hac098xnE6aWHjMaS91nOFRO7GvuT-4lgc7OqXCURTK_s0kETJC1eA3LchbTEXWDwQ5Ns6rN1wI9dJY0HNas-fdAiyLuR-OXxbusO6F-WtxEj2XvE3xD6CfjPpIJNT-YdIX-QfHTtYMEmnyWZl0FrIWM9xO4HtWkwHcPeCpmE3PlARgSm_GsVqvY2J0y2JVpaer5LSSxRWscOHOJp_-3cPGFgo5cEmVV77R0V8FrXK8\x26sai\x3dAMfl-YTpZp4Xr2rEU_1PbDM80geKOi9t-vKFv7qiofft9RmKmdrd9TtjaGq9x7ZJn7f5zAg4jWhtipoC_KiixXtImUiYpqA9ZkbLyMhCb8VkH5MB\x26sig\x3dCg0ArKJSzCysz9VYz57NEAE\x26urlfix\x3d1\x26adurl\x3d&quot;)]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[>]]]]><![CDATA[>]]><![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[ (adsbygoogle=window.adsbygoogle || []).push({});]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[>]]]]><![CDATA[>]]><![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[{&quot;transport&quot;: {&quot;beacon&quot;: true, &quot;xhrpost&quot;: false},&quot;requests&quot;: {&quot;ampeos&quot;: &quot;https://pagead2.googlesyndication.com/pcs/activeview?xai=AKAOjstKhaZWTIz4yIMwTl61U-vOCUHh6lVX41RTrRgXDh6yaRU1eGKaNEYMXbKcPnY4a0sZRLBrP9YUEW1VcbJa1qN9CdNfmm2R_RXPrk0&amp;sig=Cg0ArKJSzAx7mNuygdKoEAE&amp;id=ampeos&amp;o=${elementX},${elementY}&amp;d=${elementWidth},${elementHeight}&amp;ss=${screenWidth},${screenHeight}&amp;bs=${viewportWidth},${viewportHeight}&amp;mcvt=${maxContinuousVisibleTime}&amp;mtos=0,0,${maxContinuousVisibleTime},${maxContinuousVisibleTime},${maxContinuousVisibleTime}&amp;tos=0,0,${totalVisibleTime},0,0&amp;tfs=${firstSeenTime}&amp;tls=${lastSeenTime}&amp;g=${minVisiblePercentage}&amp;h=${maxVisiblePercentage}&amp;pt=${pageLoadTime}&amp;tt=${totalTime}&amp;rpt=${adNavTiming(navigationStart,loadEventStart)}&amp;rst=${adNavTiming(navigationStart)}&amp;r=de&quot;},&quot;triggers&quot;: {&quot;endOfSession&quot;: {&quot;on&quot;: &quot;visible&quot;,&quot;request&quot;: &quot;ampeos&quot;,&quot;visibilitySpec&quot;: {&quot;reportWhen&quot;: &quot;documentExit&quot;,&quot;selector&quot;: &quot;:root&quot;,&quot;visiblePercentageMin&quot;: 50}}}}]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[>]]]]><![CDATA[>]]><![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[window.dicnf = {};(function(){var aa=&quot;function&quot;==typeof Object.create?Object.create:function(a){function b(){}b.prototype=a;return new b},l;if(&quot;function&quot;==typeof Object.setPrototypeOf)l=Object.setPrototypeOf;else{var n;a:{var ba={j:!0},q={};try{q.__proto__=ba;n=q.j;break a}catch(a){}n=!1}l=n?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+&quot; is not extensible&quot;);return a}:null}var t=l,u=this,v=Date.now||function(){return+new Date};function ca(a,b){return&quot;&amp;adurl=&quot;==a.substring(a.length-7)?a.substring(0,a.length-7)+b+&quot;&amp;adurl=&quot;:a+b};var da=Array.prototype.forEach?function(a,b){Array.prototype.forEach.call(a,b,void 0)}:function(a,b){for(var c=a.length,d=&quot;string&quot;==typeof a?a.split(&quot;&quot;):a,e=0;e<c;e++)e in d&amp;&amp;b.call(void 0,d[e],e,a)};function w(a){var b=this;this.b=!1;this.a=[];a(function(a){x(b,a)})}function x(a,b){if(!a.b)if(b instanceof w)b.then(function(b){x(a,b)});else{a.b=!0;a.c=b;for(b=0;b<a.a.length;++b)y(a,a.a[b]);a.a=[]}}function y(a,b){a.b?b(a.c):a.a.push(b)}w.prototype.then=function(a){var b=this;return new w(function(c){y(b,function(b){c(a(b))})})};function ea(a){var b=a.length,c=0;return new w(function(d){if(0==b)d([]);else for(var e=[],f={g:0};f.g<b;f={g:f.g},++f.g)a[f.g].then(function(a){return function(f){e[a.g]=f;++c==b&amp;&amp;d(e)}}(f))})};function A(a,b,c){a.addEventListener&amp;&amp;a.addEventListener(b,c,!1)};function B(a){return{visible:1,hidden:2,prerender:3,preview:4,unloaded:5}[a.visibilityState||a.webkitVisibilityState||a.mozVisibilityState||&quot;&quot;]||0}function fa(a){var b;a.visibilityState?b=&quot;visibilitychange&quot;:a.mozVisibilityState?b=&quot;mozvisibilitychange&quot;:a.webkitVisibilityState&amp;&amp;(b=&quot;webkitvisibilitychange&quot;);return b};function C(a){C[&quot; &quot;](a);return a}C[&quot; &quot;]=function(){};function D(a,b){a.google_image_requests||(a.google_image_requests=[]);var c=a.document.createElement(&quot;img&quot;);c.src=b;a.google_image_requests.push(c)};var E=null;function F(){this.a=u.document;this.f=u;this.c=this.b=null;ha(this)}function ha(a){var b=[];if((u.dicnf||{}).umi){var c=new w(function(b){a.b=b});b.push(c)}3==B(a.a)&amp;&amp;3==B(a.a)&amp;&amp;b.push(ia(a));0<b.length&amp;&amp;(a.c=v());a.h=ea(b)}function ia(a){return new w(function(b){var c=fa(a.a);if(c){var d=function(){if(3!=B(a.a)){var e=a.a;e.removeEventListener&amp;&amp;e.removeEventListener(c,d,!1);b()}};E&amp;&amp;(d=E(521,d));A(a.a,c,d)}})}function ja(a){var b=F.b();/(google|doubleclick).*\/pagead\/adview/.test(a)&amp;&amp;(a=ca(a,&quot;&amp;vis=&quot;+B(b.a)));b.h.then(function(){var c=a;b.f.rvdt=b.c?v()-b.c:0;D(b.f,c)})}F.a=void 0;F.b=function(){return F.a?F.a:F.a=new F};var G=document,ka=window;function H(a){try{var b;if(b=!!a&amp;&amp;null!=a.location.href)a:{try{C(a.foo);b=!0;break a}catch(c){}b=!1}return b}catch(c){return!1}}function la(a,b){if(a)for(var c in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,c)&amp;&amp;b.call(void 0,a[c],c,a)};var ma=!!window.google_async_iframe_id,I=ma&amp;&amp;window.parent||window;function J(a,b,c){c=void 0===c?{}:c;this.error=a;this.context=b.context;this.line=b.line||-1;this.msg=b.message||&quot;&quot;;this.file=b.file||&quot;&quot;;this.id=b.id||&quot;jserror&quot;;this.meta=c};var na=/^https?:\/\/(\w|-)+\.cdn\.ampproject\.(net|org)(\?|\/|$)/;function oa(a,b){this.a=a;this.b=b}function pa(a,b){this.url=a;this.i=!!b;this.depth=null};function K(){this.c=&quot;&amp;&quot;;this.f=!1;this.b={};this.h=0;this.a=[]}function qa(a,b){var c={};c[a]=b;return[c]}function ra(a,b,c,d,e){var f=[];la(a,function(a,g){(a=sa(a,b,c,d,e))&amp;&amp;f.push(g+&quot;=&quot;+a)});return f.join(b)}function sa(a,b,c,d,e){if(null==a)return&quot;&quot;;b=b||&quot;&amp;&quot;;c=c||&quot;,$&quot;;&quot;string&quot;==typeof c&amp;&amp;(c=c.split(&quot;&quot;));if(a instanceof Array){if(d=d||0,d<c.length){for(var f=[],h=0;h<a.length;h++)f.push(sa(a[h],b,c,d+1,e));return f.join(c[d])}}else if(&quot;object&quot;==typeof a)return e=e||0,2>e?encodeURIComponent(ra(a,b,c,d,e+1)):&quot;...&quot;;return encodeURIComponent(String(a))}function L(a,b,c,d){a.a.push(b);a.b[b]=qa(c,d)}function ta(a,b,c){b=b+&quot;//pagead2.googlesyndication.com&quot;+c;var d=ua(a)-c.length;if(0>d)return&quot;&quot;;a.a.sort(function(a,b){return a-b});c=null;for(var e=&quot;&quot;,f=0;f<a.a.length;f++)for(var h=a.a[f],g=a.b[h],m=0;m<g.length;m++){if(!d){c=null==c?h:c;break}var k=ra(g[m],a.c,&quot;,$&quot;);if(k){k=e+k;if(d>=k.length){d-=k.length;b+=k;e=a.c;break}else a.f&amp;&amp;(e=d,k[e-1]==a.c&amp;&amp;--e,b+=k.substr(0,e),e=a.c,d=0);c=null==c?h:c}}a=&quot;&quot;;null!=c&amp;&amp;(a=e+&quot;trn=&quot;+c);return b+a}function ua(a){var b=1,c;for(c in a.b)b=c.length>b?c.length:b;return 3997-b-a.c.length-1};function va(a,b,c,d){if(Math.random()<(d||.01))try{if(c instanceof K)var e=c;else e=new K,la(c,function(a,b){var c=e,d=c.h++;a=qa(b,a);c.a.push(d);c.b[d]=a});var f=ta(e,a.a,&quot;/pagead/gen_204?id=&quot;+b+&quot;&amp;&quot;);f&amp;&amp;D(u,f)}catch(h){}};var N=null;function wa(){var a=u.performance;return a&amp;&amp;a.now&amp;&amp;a.timing?Math.floor(a.now()+a.timing.navigationStart):v()}function xa(){var a=void 0===a?u:a;return(a=a.performance)&amp;&amp;a.now?a.now():null};function ya(a,b,c){this.label=a;this.type=b;this.value=c;this.duration=0;this.uniqueId=this.label+&quot;_&quot;+this.type+&quot;_&quot;+Math.random();this.slotId=void 0};var O=u.performance,za=!!(O&amp;&amp;O.mark&amp;&amp;O.measure&amp;&amp;O.clearMarks),P=function(a){var b=!1,c;return function(){b||(c=a(),b=!0);return c}}(function(){var a;if(a=za){var b;if(null===N){N=&quot;&quot;;try{a=&quot;&quot;;try{a=u.top.location.hash}catch(c){a=u.location.hash}a&amp;&amp;(N=(b=a.match(/\bdeid=([\d,]+)/))?b[1]:&quot;&quot;)}catch(c){}}b=N;a=!!b.indexOf&amp;&amp;0<=b.indexOf(&quot;1337&quot;)}return a});function Aa(){var a=S;this.b=[];this.c=a||u;var b=null;a&amp;&amp;(a.google_js_reporting_queue=a.google_js_reporting_queue||[],this.b=a.google_js_reporting_queue,b=a.google_measure_js_timing);this.a=P()||(null!=b?b:1>Math.random())}function Ba(a){a&amp;&amp;O&amp;&amp;P()&amp;&amp;(O.clearMarks(&quot;goog_&quot;+a.uniqueId+&quot;_start&quot;),O.clearMarks(&quot;goog_&quot;+a.uniqueId+&quot;_end&quot;))}Aa.prototype.start=function(a,b){if(!this.a)return null;var c=xa()||wa();a=new ya(a,b,c);b=&quot;goog_&quot;+a.uniqueId+&quot;_start&quot;;O&amp;&amp;P()&amp;&amp;O.mark(b);return a};function Ca(){var a=T;this.c=Da;this.f=this.b;this.a=void 0===a?null:a}function Ea(a,b,c,d){try{if(a.a&amp;&amp;a.a.a){var e=a.a.start(b.toString(),3);var f=c();var h=a.a;c=e;if(h.a&amp;&amp;&quot;number&quot;==typeof c.value){var g=xa()||wa();c.duration=g-c.value;var m=&quot;goog_&quot;+c.uniqueId+&quot;_end&quot;;O&amp;&amp;P()&amp;&amp;O.mark(m);h.a&amp;&amp;h.b.push(c)}}else f=c()}catch(k){h=!0;try{Ba(e),h=a.f.call(a,b,new U(V(k),k.fileName,k.lineNumber),void 0,d)}catch(p){a.b(217,p)}if(!h)throw k;}return f}function Fa(a,b,c,d){var e=Ga;return function(f){for(var h=[],g=0;g<arguments.length;++g)h[g]=arguments[g];return Ea(e,a,function(){return b.apply(c,h)},d)}}Ca.prototype.b=function(a,b,c,d,e){e=e||&quot;jserror&quot;;try{var f=new K;f.f=!0;L(f,1,&quot;context&quot;,a);b.error&amp;&amp;b.meta&amp;&amp;b.id||(b=new U(V(b),b.fileName,b.lineNumber));b.msg&amp;&amp;L(f,2,&quot;msg&quot;,b.msg.substring(0,512));b.file&amp;&amp;L(f,3,&quot;file&quot;,b.file);0<b.line&amp;&amp;L(f,4,&quot;line&quot;,b.line);var h=b.meta||{};if(d)try{d(h)}catch(Q){}b=[h];f.a.push(5);f.b[5]=b;d=u;b=[];h=null;do{var g=d;if(H(g)){var m=g.location.href;h=g.document&amp;&amp;g.document.referrer||null}else m=h,h=null;b.push(new pa(m||&quot;&quot;));try{d=g.parent}catch(Q){d=null}}while(d&amp;&amp;g!=d);m=0;for(var k=b.length-1;m<=k;++m)b[m].depth=k-m;g=u;if(g.location&amp;&amp;g.location.ancestorOrigins&amp;&amp;g.location.ancestorOrigins.length==b.length-1)for(k=1;k<b.length;++k){var p=b[k];p.url||(p.url=g.location.ancestorOrigins[k-1]||&quot;&quot;,p.i=!0)}var M=new pa(u.location.href,!1);g=null;var R=b.length-1;for(p=R;0<=p;--p){var r=b[p];!g&amp;&amp;na.test(r.url)&amp;&amp;(g=r);if(r.url&amp;&amp;!r.i){M=r;break}}r=null;var Ja=b.length&amp;&amp;b[R].url;0!=M.depth&amp;&amp;Ja&amp;&amp;(r=b[R]);var z=new oa(M,r);z.b&amp;&amp;L(f,6,&quot;top&quot;,z.b.url||&quot;&quot;);L(f,7,&quot;url&quot;,z.a.url||&quot;&quot;);va(this.c,e,f,c)}catch(Q){try{va(this.c,e,{context:&quot;ecmserr&quot;,rctx:a,msg:V(Q),url:z&amp;&amp;z.a.url},c)}catch(Ka){}}return!0};function V(a){var b=a.toString();a.name&amp;&amp;-1==b.indexOf(a.name)&amp;&amp;(b+=&quot;: &quot;+a.name);a.message&amp;&amp;-1==b.indexOf(a.message)&amp;&amp;(b+=&quot;: &quot;+a.message);if(a.stack){a=a.stack;var c=b;try{-1==a.indexOf(c)&amp;&amp;(a=c+&quot;\n&quot;+a);for(var d;a!=d;)d=a,a=a.replace(/((https?:\/..*\/)[^\/:]*:\d+(?:.|\n)*)\2/,&quot;$1&quot;);b=a.replace(/\n */g,&quot;\n&quot;)}catch(e){b=c}}return b}function U(a,b,c){J.call(this,Error(a),{message:a,file:void 0===b?&quot;&quot;:b,line:void 0===c?-1:c})}var W=U;W.prototype=aa(J.prototype);W.prototype.constructor=W;if(t)t(W,J);else for(var X in J)if(&quot;prototype&quot;!=X)if(Object.defineProperties){var Ha=Object.getOwnPropertyDescriptor(J,X);Ha&amp;&amp;Object.defineProperty(W,X,Ha)}else W[X]=J[X];W.l=J.prototype;var Da,Ga;if(ma&amp;&amp;!H(I)){var Y=&quot;.&quot;+G.domain;try{for(;2<Y.split(&quot;.&quot;).length&amp;&amp;!H(I);)G.domain=Y=Y.substr(Y.indexOf(&quot;.&quot;)+1),I=window.parent}catch(a){}H(I)||(I=window)}var S=I,T=new Aa;function Ia(){if(!S.google_measure_js_timing){var a=T;a.a=!1;a.b!=a.c.google_js_reporting_queue&amp;&amp;(P()&amp;&amp;da(a.b,Ba),a.b.length=0)}}Da=new function(){var a=void 0===a?ka:a;this.a=&quot;http:&quot;===a.location.protocol?&quot;http:&quot;:&quot;https:&quot;};Ga=new Ca;&quot;complete&quot;==S.document.readyState?Ia():T.a&amp;&amp;A(S,&quot;load&quot;,function(){Ia()});function Z(a,b,c,d){return Fa(a,b,c,d)};E=Z;window.vu=Z(492,function(a){a=a.replace(&quot;&amp;amp;&quot;,&quot;&amp;&quot;);ja(a)});window.vv=Z(494,function(){var a=F.b();if(!a.b)throw Error(&quot;aiv::err&quot;);a.b()});}).call(this);]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[>]]]]><![CDATA[>]]><![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[vu(&quot;https://securepubads.g.doubleclick.net/pcs/view?xai\x3dAKAOjssKYmj2nHp6v_R_aRs_5kxC59dW2dkPMMwnwS1ZiADtPMG4YV1sycUkz52t4jr9hac098xnE6aWHjMaS91nOFRO7GvuT-4lgc7OqXCURTK_s0kETJC1eA3LchbTEXWDwQ5Ns6rN1wI9dJY0HNas-fdAiyLuR-OXxbusO6F-WtxEj2XvE3xD6CfjPpIJNT-YdIX-QfHTtYMEmnyWZl0FrIWM9xO4HtWkwHcPeCpmE3PlARgSm_GsVqvY2J0y2JVpaer5LSSxRWscOHOJp_-3cPGFgo5cEmVV77R0V8FrXK8\x26sai\x3dAMfl-YTpZp4Xr2rEU_1PbDM80geKOi9t-vKFv7qiofft9RmKmdrd9TtjaGq9x7ZJn7f5zAg4jWhtipoC_KiixXtImUiYpqA9ZkbLyMhCb8VkH5MB\x26sig\x3dCg0ArKJSzCysz9VYz57NEAE\x26urlfix\x3d1\x26adurl\x3d&quot;)]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[>]]]]><![CDATA[>]]><![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[ (adsbygoogle=window.adsbygoogle || []).push({});]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[>]]]]><![CDATA[>]]><![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[{&quot;transport&quot;: {&quot;beacon&quot;: true, &quot;xhrpost&quot;: false},&quot;requests&quot;: {&quot;ampeos&quot;: &quot;https://pagead2.googlesyndication.com/pcs/activeview?xai=AKAOjstKhaZWTIz4yIMwTl61U-vOCUHh6lVX41RTrRgXDh6yaRU1eGKaNEYMXbKcPnY4a0sZRLBrP9YUEW1VcbJa1qN9CdNfmm2R_RXPrk0&amp;sig=Cg0ArKJSzAx7mNuygdKoEAE&amp;id=ampeos&amp;o=${elementX},${elementY}&amp;d=${elementWidth},${elementHeight}&amp;ss=${screenWidth},${screenHeight}&amp;bs=${viewportWidth},${viewportHeight}&amp;mcvt=${maxContinuousVisibleTime}&amp;mtos=0,0,${maxContinuousVisibleTime},${maxContinuousVisibleTime},${maxContinuousVisibleTime}&amp;tos=0,0,${totalVisibleTime},0,0&amp;tfs=${firstSeenTime}&amp;tls=${lastSeenTime}&amp;g=${minVisiblePercentage}&amp;h=${maxVisiblePercentage}&amp;pt=${pageLoadTime}&amp;tt=${totalTime}&amp;rpt=${adNavTiming(navigationStart,loadEventStart)}&amp;rst=${adNavTiming(navigationStart)}&amp;r=de&quot;},&quot;triggers&quot;: {&quot;endOfSession&quot;: {&quot;on&quot;: &quot;visible&quot;,&quot;request&quot;: &quot;ampeos&quot;,&quot;visibilitySpec&quot;: {&quot;reportWhen&quot;: &quot;documentExit&quot;,&quot;selector&quot;: &quot;:root&quot;,&quot;visiblePercentageMin&quot;: 50}}}}]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[>]]]]><![CDATA[>]]><![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[window.dicnf = {};(function(){var aa=&quot;function&quot;==typeof Object.create?Object.create:function(a){function b(){}b.prototype=a;return new b},l;if(&quot;function&quot;==typeof Object.setPrototypeOf)l=Object.setPrototypeOf;else{var n;a:{var ba={j:!0},q={};try{q.__proto__=ba;n=q.j;break a}catch(a){}n=!1}l=n?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+&quot; is not extensible&quot;);return a}:null}var t=l,u=this,v=Date.now||function(){return+new Date};function ca(a,b){return&quot;&amp;adurl=&quot;==a.substring(a.length-7)?a.substring(0,a.length-7)+b+&quot;&amp;adurl=&quot;:a+b};var da=Array.prototype.forEach?function(a,b){Array.prototype.forEach.call(a,b,void 0)}:function(a,b){for(var c=a.length,d=&quot;string&quot;==typeof a?a.split(&quot;&quot;):a,e=0;e<c;e++)e in d&amp;&amp;b.call(void 0,d[e],e,a)};function w(a){var b=this;this.b=!1;this.a=[];a(function(a){x(b,a)})}function x(a,b){if(!a.b)if(b instanceof w)b.then(function(b){x(a,b)});else{a.b=!0;a.c=b;for(b=0;b<a.a.length;++b)y(a,a.a[b]);a.a=[]}}function y(a,b){a.b?b(a.c):a.a.push(b)}w.prototype.then=function(a){var b=this;return new w(function(c){y(b,function(b){c(a(b))})})};function ea(a){var b=a.length,c=0;return new w(function(d){if(0==b)d([]);else for(var e=[],f={g:0};f.g<b;f={g:f.g},++f.g)a[f.g].then(function(a){return function(f){e[a.g]=f;++c==b&amp;&amp;d(e)}}(f))})};function A(a,b,c){a.addEventListener&amp;&amp;a.addEventListener(b,c,!1)};function B(a){return{visible:1,hidden:2,prerender:3,preview:4,unloaded:5}[a.visibilityState||a.webkitVisibilityState||a.mozVisibilityState||&quot;&quot;]||0}function fa(a){var b;a.visibilityState?b=&quot;visibilitychange&quot;:a.mozVisibilityState?b=&quot;mozvisibilitychange&quot;:a.webkitVisibilityState&amp;&amp;(b=&quot;webkitvisibilitychange&quot;);return b};function C(a){C[&quot; &quot;](a);return a}C[&quot; &quot;]=function(){};function D(a,b){a.google_image_requests||(a.google_image_requests=[]);var c=a.document.createElement(&quot;img&quot;);c.src=b;a.google_image_requests.push(c)};var E=null;function F(){this.a=u.document;this.f=u;this.c=this.b=null;ha(this)}function ha(a){var b=[];if((u.dicnf||{}).umi){var c=new w(function(b){a.b=b});b.push(c)}3==B(a.a)&amp;&amp;3==B(a.a)&amp;&amp;b.push(ia(a));0<b.length&amp;&amp;(a.c=v());a.h=ea(b)}function ia(a){return new w(function(b){var c=fa(a.a);if(c){var d=function(){if(3!=B(a.a)){var e=a.a;e.removeEventListener&amp;&amp;e.removeEventListener(c,d,!1);b()}};E&amp;&amp;(d=E(521,d));A(a.a,c,d)}})}function ja(a){var b=F.b();/(google|doubleclick).*\/pagead\/adview/.test(a)&amp;&amp;(a=ca(a,&quot;&amp;vis=&quot;+B(b.a)));b.h.then(function(){var c=a;b.f.rvdt=b.c?v()-b.c:0;D(b.f,c)})}F.a=void 0;F.b=function(){return F.a?F.a:F.a=new F};var G=document,ka=window;function H(a){try{var b;if(b=!!a&amp;&amp;null!=a.location.href)a:{try{C(a.foo);b=!0;break a}catch(c){}b=!1}return b}catch(c){return!1}}function la(a,b){if(a)for(var c in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,c)&amp;&amp;b.call(void 0,a[c],c,a)};var ma=!!window.google_async_iframe_id,I=ma&amp;&amp;window.parent||window;function J(a,b,c){c=void 0===c?{}:c;this.error=a;this.context=b.context;this.line=b.line||-1;this.msg=b.message||&quot;&quot;;this.file=b.file||&quot;&quot;;this.id=b.id||&quot;jserror&quot;;this.meta=c};var na=/^https?:\/\/(\w|-)+\.cdn\.ampproject\.(net|org)(\?|\/|$)/;function oa(a,b){this.a=a;this.b=b}function pa(a,b){this.url=a;this.i=!!b;this.depth=null};function K(){this.c=&quot;&amp;&quot;;this.f=!1;this.b={};this.h=0;this.a=[]}function qa(a,b){var c={};c[a]=b;return[c]}function ra(a,b,c,d,e){var f=[];la(a,function(a,g){(a=sa(a,b,c,d,e))&amp;&amp;f.push(g+&quot;=&quot;+a)});return f.join(b)}function sa(a,b,c,d,e){if(null==a)return&quot;&quot;;b=b||&quot;&amp;&quot;;c=c||&quot;,$&quot;;&quot;string&quot;==typeof c&amp;&amp;(c=c.split(&quot;&quot;));if(a instanceof Array){if(d=d||0,d<c.length){for(var f=[],h=0;h<a.length;h++)f.push(sa(a[h],b,c,d+1,e));return f.join(c[d])}}else if(&quot;object&quot;==typeof a)return e=e||0,2>e?encodeURIComponent(ra(a,b,c,d,e+1)):&quot;...&quot;;return encodeURIComponent(String(a))}function L(a,b,c,d){a.a.push(b);a.b[b]=qa(c,d)}function ta(a,b,c){b=b+&quot;//pagead2.googlesyndication.com&quot;+c;var d=ua(a)-c.length;if(0>d)return&quot;&quot;;a.a.sort(function(a,b){return a-b});c=null;for(var e=&quot;&quot;,f=0;f<a.a.length;f++)for(var h=a.a[f],g=a.b[h],m=0;m<g.length;m++){if(!d){c=null==c?h:c;break}var k=ra(g[m],a.c,&quot;,$&quot;);if(k){k=e+k;if(d>=k.length){d-=k.length;b+=k;e=a.c;break}else a.f&amp;&amp;(e=d,k[e-1]==a.c&amp;&amp;--e,b+=k.substr(0,e),e=a.c,d=0);c=null==c?h:c}}a=&quot;&quot;;null!=c&amp;&amp;(a=e+&quot;trn=&quot;+c);return b+a}function ua(a){var b=1,c;for(c in a.b)b=c.length>b?c.length:b;return 3997-b-a.c.length-1};function va(a,b,c,d){if(Math.random()<(d||.01))try{if(c instanceof K)var e=c;else e=new K,la(c,function(a,b){var c=e,d=c.h++;a=qa(b,a);c.a.push(d);c.b[d]=a});var f=ta(e,a.a,&quot;/pagead/gen_204?id=&quot;+b+&quot;&amp;&quot;);f&amp;&amp;D(u,f)}catch(h){}};var N=null;function wa(){var a=u.performance;return a&amp;&amp;a.now&amp;&amp;a.timing?Math.floor(a.now()+a.timing.navigationStart):v()}function xa(){var a=void 0===a?u:a;return(a=a.performance)&amp;&amp;a.now?a.now():null};function ya(a,b,c){this.label=a;this.type=b;this.value=c;this.duration=0;this.uniqueId=this.label+&quot;_&quot;+this.type+&quot;_&quot;+Math.random();this.slotId=void 0};var O=u.performance,za=!!(O&amp;&amp;O.mark&amp;&amp;O.measure&amp;&amp;O.clearMarks),P=function(a){var b=!1,c;return function(){b||(c=a(),b=!0);return c}}(function(){var a;if(a=za){var b;if(null===N){N=&quot;&quot;;try{a=&quot;&quot;;try{a=u.top.location.hash}catch(c){a=u.location.hash}a&amp;&amp;(N=(b=a.match(/\bdeid=([\d,]+)/))?b[1]:&quot;&quot;)}catch(c){}}b=N;a=!!b.indexOf&amp;&amp;0<=b.indexOf(&quot;1337&quot;)}return a});function Aa(){var a=S;this.b=[];this.c=a||u;var b=null;a&amp;&amp;(a.google_js_reporting_queue=a.google_js_reporting_queue||[],this.b=a.google_js_reporting_queue,b=a.google_measure_js_timing);this.a=P()||(null!=b?b:1>Math.random())}function Ba(a){a&amp;&amp;O&amp;&amp;P()&amp;&amp;(O.clearMarks(&quot;goog_&quot;+a.uniqueId+&quot;_start&quot;),O.clearMarks(&quot;goog_&quot;+a.uniqueId+&quot;_end&quot;))}Aa.prototype.start=function(a,b){if(!this.a)return null;var c=xa()||wa();a=new ya(a,b,c);b=&quot;goog_&quot;+a.uniqueId+&quot;_start&quot;;O&amp;&amp;P()&amp;&amp;O.mark(b);return a};function Ca(){var a=T;this.c=Da;this.f=this.b;this.a=void 0===a?null:a}function Ea(a,b,c,d){try{if(a.a&amp;&amp;a.a.a){var e=a.a.start(b.toString(),3);var f=c();var h=a.a;c=e;if(h.a&amp;&amp;&quot;number&quot;==typeof c.value){var g=xa()||wa();c.duration=g-c.value;var m=&quot;goog_&quot;+c.uniqueId+&quot;_end&quot;;O&amp;&amp;P()&amp;&amp;O.mark(m);h.a&amp;&amp;h.b.push(c)}}else f=c()}catch(k){h=!0;try{Ba(e),h=a.f.call(a,b,new U(V(k),k.fileName,k.lineNumber),void 0,d)}catch(p){a.b(217,p)}if(!h)throw k;}return f}function Fa(a,b,c,d){var e=Ga;return function(f){for(var h=[],g=0;g<arguments.length;++g)h[g]=arguments[g];return Ea(e,a,function(){return b.apply(c,h)},d)}}Ca.prototype.b=function(a,b,c,d,e){e=e||&quot;jserror&quot;;try{var f=new K;f.f=!0;L(f,1,&quot;context&quot;,a);b.error&amp;&amp;b.meta&amp;&amp;b.id||(b=new U(V(b),b.fileName,b.lineNumber));b.msg&amp;&amp;L(f,2,&quot;msg&quot;,b.msg.substring(0,512));b.file&amp;&amp;L(f,3,&quot;file&quot;,b.file);0<b.line&amp;&amp;L(f,4,&quot;line&quot;,b.line);var h=b.meta||{};if(d)try{d(h)}catch(Q){}b=[h];f.a.push(5);f.b[5]=b;d=u;b=[];h=null;do{var g=d;if(H(g)){var m=g.location.href;h=g.document&amp;&amp;g.document.referrer||null}else m=h,h=null;b.push(new pa(m||&quot;&quot;));try{d=g.parent}catch(Q){d=null}}while(d&amp;&amp;g!=d);m=0;for(var k=b.length-1;m<=k;++m)b[m].depth=k-m;g=u;if(g.location&amp;&amp;g.location.ancestorOrigins&amp;&amp;g.location.ancestorOrigins.length==b.length-1)for(k=1;k<b.length;++k){var p=b[k];p.url||(p.url=g.location.ancestorOrigins[k-1]||&quot;&quot;,p.i=!0)}var M=new pa(u.location.href,!1);g=null;var R=b.length-1;for(p=R;0<=p;--p){var r=b[p];!g&amp;&amp;na.test(r.url)&amp;&amp;(g=r);if(r.url&amp;&amp;!r.i){M=r;break}}r=null;var Ja=b.length&amp;&amp;b[R].url;0!=M.depth&amp;&amp;Ja&amp;&amp;(r=b[R]);var z=new oa(M,r);z.b&amp;&amp;L(f,6,&quot;top&quot;,z.b.url||&quot;&quot;);L(f,7,&quot;url&quot;,z.a.url||&quot;&quot;);va(this.c,e,f,c)}catch(Q){try{va(this.c,e,{context:&quot;ecmserr&quot;,rctx:a,msg:V(Q),url:z&amp;&amp;z.a.url},c)}catch(Ka){}}return!0};function V(a){var b=a.toString();a.name&amp;&amp;-1==b.indexOf(a.name)&amp;&amp;(b+=&quot;: &quot;+a.name);a.message&amp;&amp;-1==b.indexOf(a.message)&amp;&amp;(b+=&quot;: &quot;+a.message);if(a.stack){a=a.stack;var c=b;try{-1==a.indexOf(c)&amp;&amp;(a=c+&quot;\n&quot;+a);for(var d;a!=d;)d=a,a=a.replace(/((https?:\/..*\/)[^\/:]*:\d+(?:.|\n)*)\2/,&quot;$1&quot;);b=a.replace(/\n */g,&quot;\n&quot;)}catch(e){b=c}}return b}function U(a,b,c){J.call(this,Error(a),{message:a,file:void 0===b?&quot;&quot;:b,line:void 0===c?-1:c})}var W=U;W.prototype=aa(J.prototype);W.prototype.constructor=W;if(t)t(W,J);else for(var X in J)if(&quot;prototype&quot;!=X)if(Object.defineProperties){var Ha=Object.getOwnPropertyDescriptor(J,X);Ha&amp;&amp;Object.defineProperty(W,X,Ha)}else W[X]=J[X];W.l=J.prototype;var Da,Ga;if(ma&amp;&amp;!H(I)){var Y=&quot;.&quot;+G.domain;try{for(;2<Y.split(&quot;.&quot;).length&amp;&amp;!H(I);)G.domain=Y=Y.substr(Y.indexOf(&quot;.&quot;)+1),I=window.parent}catch(a){}H(I)||(I=window)}var S=I,T=new Aa;function Ia(){if(!S.google_measure_js_timing){var a=T;a.a=!1;a.b!=a.c.google_js_reporting_queue&amp;&amp;(P()&amp;&amp;da(a.b,Ba),a.b.length=0)}}Da=new function(){var a=void 0===a?ka:a;this.a=&quot;http:&quot;===a.location.protocol?&quot;http:&quot;:&quot;https:&quot;};Ga=new Ca;&quot;complete&quot;==S.document.readyState?Ia():T.a&amp;&amp;A(S,&quot;load&quot;,function(){Ia()});function Z(a,b,c,d){return Fa(a,b,c,d)};E=Z;window.vu=Z(492,function(a){a=a.replace(&quot;&amp;amp;&quot;,&quot;&amp;&quot;);ja(a)});window.vv=Z(494,function(){var a=F.b();if(!a.b)throw Error(&quot;aiv::err&quot;);a.b()});}).call(this);]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[>]]]]><![CDATA[>]]><![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[vu(&quot;https://securepubads.g.doubleclick.net/pcs/view?xai\x3dAKAOjssKYmj2nHp6v_R_aRs_5kxC59dW2dkPMMwnwS1ZiADtPMG4YV1sycUkz52t4jr9hac098xnE6aWHjMaS91nOFRO7GvuT-4lgc7OqXCURTK_s0kETJC1eA3LchbTEXWDwQ5Ns6rN1wI9dJY0HNas-fdAiyLuR-OXxbusO6F-WtxEj2XvE3xD6CfjPpIJNT-YdIX-QfHTtYMEmnyWZl0FrIWM9xO4HtWkwHcPeCpmE3PlARgSm_GsVqvY2J0y2JVpaer5LSSxRWscOHOJp_-3cPGFgo5cEmVV77R0V8FrXK8\x26sai\x3dAMfl-YTpZp4Xr2rEU_1PbDM80geKOi9t-vKFv7qiofft9RmKmdrd9TtjaGq9x7ZJn7f5zAg4jWhtipoC_KiixXtImUiYpqA9ZkbLyMhCb8VkH5MB\x26sig\x3dCg0ArKJSzCysz9VYz57NEAE\x26urlfix\x3d1\x26adurl\x3d&quot;)]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[>]]]]><![CDATA[>]]><![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[ (adsbygoogle=window.adsbygoogle || []).push({});]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[>]]]]><![CDATA[>]]><![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[{&quot;transport&quot;: {&quot;beacon&quot;: true, &quot;xhrpost&quot;: false},&quot;requests&quot;: {&quot;ampeos&quot;: &quot;https://pagead2.googlesyndication.com/pcs/activeview?xai=AKAOjstKhaZWTIz4yIMwTl61U-vOCUHh6lVX41RTrRgXDh6yaRU1eGKaNEYMXbKcPnY4a0sZRLBrP9YUEW1VcbJa1qN9CdNfmm2R_RXPrk0&amp;sig=Cg0ArKJSzAx7mNuygdKoEAE&amp;id=ampeos&amp;o=${elementX},${elementY}&amp;d=${elementWidth},${elementHeight}&amp;ss=${screenWidth},${screenHeight}&amp;bs=${viewportWidth},${viewportHeight}&amp;mcvt=${maxContinuousVisibleTime}&amp;mtos=0,0,${maxContinuousVisibleTime},${maxContinuousVisibleTime},${maxContinuousVisibleTime}&amp;tos=0,0,${totalVisibleTime},0,0&amp;tfs=${firstSeenTime}&amp;tls=${lastSeenTime}&amp;g=${minVisiblePercentage}&amp;h=${maxVisiblePercentage}&amp;pt=${pageLoadTime}&amp;tt=${totalTime}&amp;rpt=${adNavTiming(navigationStart,loadEventStart)}&amp;rst=${adNavTiming(navigationStart)}&amp;r=de&quot;},&quot;triggers&quot;: {&quot;endOfSession&quot;: {&quot;on&quot;: &quot;visible&quot;,&quot;request&quot;: &quot;ampeos&quot;,&quot;visibilitySpec&quot;: {&quot;reportWhen&quot;: &quot;documentExit&quot;,&quot;selector&quot;: &quot;:root&quot;,&quot;visiblePercentageMin&quot;: 50}}}}]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[>]]]]><![CDATA[>]]>Olayla ilgili polis ekiplerine de ihbar yapıldı. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, hastanede ailenin ifadesini aldı. Küçük kızın annesi Fatma Dahil, olayı anlatırken “Ben mutfakta çalışıyordum. Kovanın içinde temizlik için su vardı. Kızım suyun içine düşmüş. Ben bulduğumda cenin pozisyonunda kovanın içinde hareketsiz yatıyordu. Hemen kızı kovadan çıkarıp komşularıma seslendim. Çocuğumun düştüğünü fark etmedim” dedi. Hastanedeki ifadelerin ardından olay yerinde de inceleme yapıldı. Anne Fatma Dahil, ekipler evde inceleme yaparken kızının battaniyesine sarılarak gözyaşı döktü. Komşuların da ifadesini alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

12 Mar 2019 - 11:48 - Yaşam


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Anket Normalleşme süreci rehavete mi neden oldu?