Tıbbi sarf malzemesi alınacak

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARITÜBERKÜLOZ LABORATUVARI İÇİN SARF MALZEME ALIMI mal alı...

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI İÇİN SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1326237

 

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Hüsnü Karakaş Mahallesi 3506 Sokak No: 1 Kepez Devlet Hastanesi Yerleşkesi 07070 KEPEZ/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2423206000 - 2422285047

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI İÇİN SARF MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 KISIM TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI İÇİN SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı Merkez Birimi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İdarenin siparişi üzerine, idarenin istediği miktarda, peyderpey veya tek seferde olarak teslimat yapılacaktır. İdarenin istediği miktarda ürün siparişe müteakip en geç 15 gün içerisinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

sözleşmemin imzalanmasına müteakip 5 iş günü içerisinde


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

21.12.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

*İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında, teklif ettikleri ürünlerden TİTUBB  veya ÜTS  kayıt bildirimleri yapılmış olan ürünler için ÜTS numaralarını  ihale sıra numarasına göre belirtilmiş liste şeklinde yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.   

*Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında Satış Merkezi Yetki Belgesi  yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.   (Tibbi Cihaz Satış, Tanıtım ve Reklam Yönetmeliği kapsamında olmayan kalemler hariç.)

*İstekliler,  teklif ettikleri ürünlerin ÜTS kapsam dışı olması halinde kapsam dışı beyanını  , üretici veya imalatçı olduğunu gösterir belgeleri  yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

·         İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,

·         İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,

·         İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuaat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

CLSI (ClinicalandLaboratorySandartInstitute) veya ulusal referan merkezi tarafından test edilmiş ve kabul edilmiş olduğuna dair kabul belgesi

Sistem uluslararası standartlara uygun CLSI (ClinicalandLaboratorySandartInstitute) veya ulusal referan merkezi tarafından test edilmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.. Üretici firma bu kabul belgesini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

Teklif edilen kitlerin tam ticari adı ve üretici bilgileri

İstekliler teklif edilen kitlerin tam ticari adı ve üreticilerine ait bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında Satış Merkezi Yetki Belgesi (Tibbi Cihaz Satış, Tanıtım ve Reklam Yönetmeliği kapsamında olmayan kalemler hariç.)

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında Satış Merkezi Yetki Belgesi düzenleyen makam, tarih, sayı, geçerlilik tarihi , ruhsata ilişkin bilgiler beyan edilecektir.

Yetki Belgesi

İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

ÜTS Kapsam Dışı Beyanı

İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin ÜTS kapsam dışı olması halinde kapsam dışı beyanını , üretici veya imalatçı olduğunu gösterir belgeleri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

TİTUBB veya ÜTS Beyanı

İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında, teklif ettikleri ürünlerden TİTUBB veya ÜTS kayıt bildirimleri yapılmış olan ürünler için ÜTS numaralarını ihale sıra numarasına göre belirtilmiş liste şeklinde yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

Üretici veya İmalatçı olduğunu gösteren belgeler/İmalat Yeterlilik Belgesi/Sanayi Sicil Belgesi

İdari Şartnamenin 7.5.2 maddesine göre beyan edilecektir.


 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01939753

27 Kas 2023 - 00:01 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Çorum Haber