Aydınlatma direği alınacak

AYDINLATMA DİREĞİ VE AYDINLATMA ARMATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR ELMALI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ90 adet SOKAK VE AYDINLATMA DİREĞİ ve SOKAK CADDE AYD...

AYDINLATMA DİREĞİ VE AYDINLATMA ARMATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

ELMALI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

90 adet SOKAK VE AYDINLATMA DİREĞİ ve SOKAK CADDE AYDINLATMA ARMATÖR ALIMI ( MONTAJ DAHİL) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1087337

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ELMALI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

KARYAĞDI MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:59 07700 ELMALI/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2426186701 - 2426181278

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

90 adet SOKAK VE AYDINLATMA DİREĞİ ve SOKAK CADDE AYDINLATMA ARMATÖR ALIMI ( MONTAJ DAHİL)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

90 adet SOKAK VE AYDINLATMA DİREĞİ ve SOKAK CADDE AYDINLATMA ARMATÖR ALIMI ( MONTAJ DAHİL)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

ELMALI İLÇE MERKEZİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

SÖZLEŞME YAPILMASINDAN SONRA 5 GÜN İÇİNDE MAL ALIMINA BAŞLANILACAK OLUP 30.10.2023 TARİHİNE KADAR PEYDERPEY ALIM YAPILACAKTIR.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasını müteakip 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

02.11.2023 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI


İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İhaleye katılacak olan istekliler ürünlere ilişkin imalatçı olduklarını aşağıdaki belgeler ile desteklemelidir. İsteklilerin yetkili satıcı olması durumunda dahi imalatçı firmaya ait belgelerini yetkili satıcı belgeleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

A) İmalatçı Adına Düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

B) İmalatçının Üyesi Olduğu Meslek Odası Tarafından İmalatçı Adına Düzenlenen Kapasite Raporu

C) İmalatçı Kayıtlı Olduğu Meslek Odası Tarafından İmalatçı Adına Düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

1- İstekliler TS EN 40-6 belgesini teklif zarfında sunacaklardır.(İhalede bulunan aydınlatma direklerinin belge kapsamına girdiği gösterilecektir.)

   -EN 10204 3.1 teknik sertifikası olacak ve EN 755-2 ile EN  573-3 standartlarına göre test edildiği üreticiden alınan belge ile gösterilecektir.

   - İmalatta kullanılan alüminyum hammadde alaşımının EN-AW 6060 olduğu ve TS EN 755-1, TS EN 12020-1, TS 4922’ e göre uygunluğu üreticiden alınan belge ile gösterilecektir.

   -Profillerin EN 755-9 standartlarına göre üretildiği üreticiden alınan belge ile gösterilecektir. İlgili evraklar teklif zarfında teklif ile birlikte sunulacaktır.

4-İstekliler İhalede bulunan her bir aydınlatma direğine ait TEDAŞ Genel Müdürlüğü onaylı Tip Proje Onayı belgesinin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış veya idarece aslı onaylanmış belgeyi teklif zarfında sunmaları gerekir. Bu belgeyi teklif zarfı içerisinde sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

Numunelerini, ihale tarihinden önceki son mesai günü mesai bitimi saatine kadar SarıkayaBelediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesine teslim edeceklerdir. İstekliler numune teslim ettiklerine dair “Numune Teslim Tutanağı” nın aslını teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. Numune getirmeyen, numuneleri teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan ve numune teslim tutanağını teklif zarfı içerisinde sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teknik şartnamemize uygun şekilde  Satın alınacak ürünlerin 2(iki) yıllık garanti süresinin bitiminden itibaren en az 10 (on) yıl boyunca geçerli olacak ücreti karşılığı yedek parça ve servis temini garantisi verilecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

AYDINLATMA DİREĞİ ALIMI 


Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

  Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

  #ilangovtr

  Basın No ILN01906896

  11 Eki 2023 - 00:01 - Resmi İlanlar


  göndermek için kutuyu işaretleyin

  Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

  Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


  Çorum Haber