'Yeniden büyük Türkiye ancak ve ancak iyi yetişmiş nesillere mümkün olacaktır'

Memur-Sen ve Eğitim-Bir Sen İlçe Temsilcisi Abuzer Gündoğar 24 Kasım Öğretmenler Gününe ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Büyütmek için resme tıklayın

24 Kasım Öğretmenler Günün nedeniyle açıklama yapan Memur-Sen ve Eğitim-Bir Sen İlçe Temsilcisi Abuzer Gündoğar,

"Ömrünü kâmil insan yetiştirmek için vakfeden öğretmenlerimizin ve tüm eğitim çalışanlarımızın öğretmeneler gününü tebrik ediyoruz. Ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi, görevi başında can vermiş şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
Öncelikle İstanbul/Taksim’deki kalleş saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Yine Suriye’nin kuzeyinden atılan bombalar sonucu şehit olan Ayşenur öğretmenimizi, beş yaşında hayattan koparılan Hasan’ı, şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralılarımıza şifalar diliyoruz.
Yeniden Büyük Türkiye ancak ve ancak iyi yetişmiş nesillerle mümkün olacaktır. Nesillerin çağın zararlılarından korunması, milli ve manevi değerlerle bütünleşmesi, bilimsel kapasitenin artırılması ancak iyi planlanmış bir eğitim programı ve sorunları çözülmüş bir eğitim ordusuyla mümkündür. Elbette ailenin, çevrenin katkı ve etkisi yadsınamaz. Ancak eğitim sisteminin asli unsurları olan çalışanların sorunlarının çözülmesi, onların verecekleri eğitime odaklanmalarını sağlayacaktır.
Eğitim-Bir-Sen olarak bütün gayretimizi bu temel üzere kurgulamaktayız. Pek kıymetli ve tarihi önemi olan adımların atıldığını görmekteyiz. Yıllardır beklenen ek gösterge düzenlemesi ile tüm çalışanlarımızın ek göstergeleri 600 puan artırıldı. Öğretmenlerimiz 3600 ek göstergeye kavuştu. Emekli ikramiyesi ve maaşlarda kıymetli bir artış sağlanmış oldu. Meslek Kanunu ile 10 yılını dolduran öğretmenlerimizin maaşlarında önemli bir artış sağlanmış oldu.
Temel eğitim okullarımıza doğrudan Bakanlıktan bütçe gönderilmesi ile ilgili talebimizin gerçekleşmesi ve okul yöneticilerimizin velilerle parasal konularda karşı karşıya gelmemesi yine kıymetli bir adım olmuştur.
Toplu sözleşme hükümlerinden biri de sözleşmeli çalışanlarımız ile ilgili olup; yetkili sendika Memur-Sen ile hükümetin birlikte çalışma yapması ve 2022 yılı içinde kanuni bir düzenleme yapılması karar altına alınmıştır. Burada teklifimiz tüm çalışanlarımızın kadrolu olmalarıdır.
Sözleşmelilik ve Ek Gösterge düzenlemesindeki bu ortak çalışma iradesi kamu sendikacılığı açısından tarihi bir durumdur. Yıllardır sadece istişarî bir yapıya sahip olan sendikalar ilk defa çalışma ortağı olarak görülmüştür. Bu sayede dört meslek grubu için vaadedilen ek gösterge düzenlemesi tüm kamu görevlilerine teşmil edilmiştir.
Nöbet tutan öğretmenlerimize haftalık 3, aylık 12 saat ders ücreti ödenmektedir. Bu gün itibariyle öğretmenlerimiz nöbet görevlileri karşılığı ortalama aylık 500 TL bir kazanç elde etmişlerdir.Çalışanların kazançlarından asgari ücret kadar kısmı vergiden muaf tutulmuştur.
Şimdi önümüzde vergi matrahları ile ilgili bir sorun daha var. Kamu görevlilerine 2022 Ocak ayında yüzde 30,5, Temmuz ayında yüzde 41,69 oranında yapılan maaş/ücret artışlarına ve diğer ek desteklere rağmen 2022 ek bütçesinde gelir vergisi dilimlerinde yeterli düzenlemenin yapılmaması ve kamu görevlileri için ödenen harcırah tutarlarının günün şartları karşısında yetersiz kalması, kamu görevlilerinin önemli kayıplar yaşamasına sebebiyet vermekte ve bu kayıplar yıl sonuna doğru daha derinden hissedilmektedir.
Kamu görevlilerine ödenen harcırah tutarları en az yeniden değerleme oranında artırılarak günün şartlarına uygun hâle getirilmeli; kamu görevlilerinin gelir vergisi kaynaklı kayıp yaşamaması için toplu sözleşme süreçlerinde de dile getirdiğimiz “Vergide yüzde 15’i aşan kısmın iade edilmesi” teklifimiz uygulamaya konulmalı, gelir vergisi dilimleri adil bir şekilde düzenlenmelidir.
Yakın zamanda Öğretmenlik Meslek Kanunu meclisten çıktı. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bu kanunun kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesi, uzman ve başöğretmenlere ücret ve ilave derece artışı getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı sınavın kaldırılması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi gibi önemli özlük hakları ihtiva ettiğini, bu yönüyle öğretmenlerimizin bir kısım beklenti ve taleplerini karşıladığını, bu anlamda olumlu bir ilk adım olduğunu dile getirdik. Ancak hemen ardından, kanunun bu hâliyle öğretmenlerimizin beklentilerini ve toplu sözleşme masasına taşıdığımız talepleri tümüyle karşılamadığı, ‘meslek kanunu’ olarak nitelendirilmeyi hak edecek içerikten yoksun olduğu uyarısını yaptık.
Son olarak, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle yeniden düzenlenmesi amacıyla Eğitim-Bir-Sen olarak hazırladığımız kanun taslağı/önerisini Millî Eğitim Bakanlığı’nın, TBMM’nin, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun ve kamuoyunun dikkatine sunduk.
Kanun taslağımızda, sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin kaldırılarak öğretmenliğin resmî eğitim kurumları ile diğer kamu kurumlarında öğretmen kadro unvanındaki kadrolu memurlar eliyle yürütülmesi; kariyer basamaklarında ilerlemede öğretmenlikte 8 yılını tamamlamış olanlar yönünde uzman öğretmenlik, 12 yılını tamamlamış olanlar yönünden başöğretmenlik unvanı alınabilmesi; eğitim kurumu yöneticiliğinin özlük hakları, atama ve terfi yönünden yeniden düzenlenerek iyileştirilmesi; öğretmenlerin ek ödeme, eğitim-öğretim tazminatı, hazırlık ödeneği ve ek ders ücretlerinde artış yapılması, zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlara ilave tazminat ödenmesi; öğretmenlerin görev, hak, yetki ve sorumlulukları mesleki özerklik ve akademik özgürlük ekseninde kurgulanarak ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi; şiddete karşı caydırıcı hükümler getirilmesi gibi somut ve açık öneriler yer almaktadır.
19 Kasım günü kanun kapsamında kariyer basamakları sınavı gerçekleştirildi. Bakanlık öğretmenleri eleme değil kazanma ve motivasyonu artırma yolunu seçti. 2023 Ocak 15 ten itibaren uzman öğretmenlerimiz 2 bin, başöğretmenlerimiz ise 4 bin TL civarı bir ekonomik iyileşmeyi almış olacaklar.
Milli Eğitim Bakanı yüksek lisans ve Doktora yapanlarla ilgili bir kariyer ve ekonomik imkân ön görürken yaptığımız çalışmalarla yine Milli Eğitim bakanının ifadesiyle yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen sayesinde 6oo binden fazla öğretmenimiz bu imkândan faylanacaklardır.
Bakanlığın kariyer basamakları ile ilgili planının dar kapsamını genişletmek daha fazla öğretmenin bu imkandan faydalanmasını sağlamak üzere yaptığımız çalışmalar sırasında birileri de boş durmadı.
Bir muhalefet partisi ÖMK nın sınav dışındaki pekçok maddesini anayasa mahkemisine götürdü. Sanki sınavı mahkemeye taşımışlar algısı oluşturarak siyasi rant peşinde olduklarını gördük.
Bir sendika, Yönergenin "Mesleki gelişim çalışması" başlıklı 8. maddesinin, başvuracak adaylara başvuru şartı olarak yeni bir kriter getirdiğini ileri sürerek, maddenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay 2. Dairesine dava açtı. Bunlar da yine sınav ile ilgili hükümlere dava açmış gibi bir algı ile üyelerini ve eğitim çalışanlarını yanıltmayı tercih ettiler. Danıştay 2. Dairesi, yürütmesinin durdurulması istemini "Dava konusu olan düzenlemede, kamu yararına, hizmet gereklerine ve üst hukuk normlarına aykırılık görülmemiştir." şeklinde reddetti.
Bazı sendikalar da sosyal medyada ortalığı karıştırmak üzere üzerlerine düşen görevi yaptılar. Bazıları PKK’nın gövde gösterisine sahne olan eylemler yaptılar.
Nihayetinde öğretmene hiçbir fayda üretmeyen, öğretmenin halk nazarında olumsuz algılanmasına yol açacak eylemlerle kamuoyunu meşgul ettiler. Amaç karamsar bir tablo ve bunun siyasi sonuçlarından başkası değildi.
Biz Eğitim-Bir-Sen olarak çalışanlarımızın alın terinin hakkının verilmesi, emeklerinin karşılığının alınması ile ilgili gayreti tercih ettik. Bir taraftan kanunun eksikliklerinin giderilmesi diğer taraftan sınav hususunda online kurs, deneme sınavı ve özet çalışmalarımızla öğretmenlerimizin yanında olduk.
Ekonomik sorunlar sadece eğitim çalışanların değil tüm toplumun sorunu. Gezi olayları ve akabinde 17-25 Aralık kumpası, Çukur eylemleri, 15 Temmuz ihanet girişimi gibi toplumsal, siyasal ve ekonomik yapıyı hedef alan saldırılar karşısında devletimizin ve milletimizin yanında olduk. Teşkilatımız ülkemizin en büyük sivil toplum örgütü olarak bütün saldırılarda rüştünü ispat etti.
Bu ihanet ve saldırı girişimlerinin akamete uğratılmasında bizim de emeğimiz vardır. Bu gün ekonomik saiklerle suyu bulandırmaya çalışanlara baktığımızda pek çoğunun yaşanan bu süreçlerde sınavı geçemeyen, örgütlü yapılarını milletinin ve çalışanların lehine kullanamayanların bilakis örgütlü yapılarını küreselcilerin piyonu haline düşürenlerin olduğunu görürüz.
Tezviratlar bir yere kadar başarılı olabilir. Gerçekler mutlaka algıları bastırır, sis dağıldığında her şey ortaya çıkar ve kim nereye hizmet ediyor, kim terörden ihraç edilen üyelerini fonluyor, kim LGBT derneklerinden fonlanıyor, kim iş yapıyor görünüyor, kim gerçekten çalışıyor hepsi ortaya çıkacaktır.
Alanyamızda 30 yıldır kesintisiz büyümeye devam eden sendikamız işimiz, derdimiz, kendimiz millet; yükümüz yeniden medeniyet mefkûresiyle yoluna devam etmektedir. Bu vesileyle tüm eğitim çalışanlarımızın Öğretmenler Günü nü tebrik ediyoruz" dedi.

24 Kas 2022 - 16:56 - Eğitim


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.