banner468

Jet gibi meclise geliyor

Yeni çözüm paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Jet gibi meclise geliyor

Yeni çözüm paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

26 Haziran 2014 Perşembe 18:08
Jet gibi meclise geliyor
banner404

YENİ çözüm paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Paketin adı "Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi"... Tasarı adeta jet gibi görüşülecek, çarşamba günü 10.30'da İçişleri Komisyonu'nda ele alınacak.

Hükümet, çözüm süreci çerçevesinde attığı adımları yasal hale getiren, "açılım tasarısını"
resmen sundu. Hükümet, çözüm süreci için halen yürürlükte olan kanunlarda değişiklik yapmak yerine, sürece "yasal zemin" oluşturan yepyeni bir kanun çıkarmayı tercih etti.         Tasarı ile hükümetin çözüm süreci yetkileri yasal hale getirilirken,  çözüm sürecinde görev alanların "hukuki, idari ve cezai sorumluluğu olmayacağı" hükmü getirildi.
Tasarıda ayrıca, hükümete dağdan inecek PKK'lılar için rehabilitasyon imkanı yaratma yetkisi" de veriliyor.
Kanunun amacı "çözüm sürecine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi" olarak açıklanan tasarıda hükümete şu yetkiler veriliyor;

"Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik siyasi, hukuki, sosyo-ekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanlarıda ve bunlarla bağlantılı konularda atılabilecek adımları belirler.* Gerekli görülmesi halinde, yurtiçindeki ve yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalar yapılmasına karar verir ve bu çalışmaları gerçekleştirecek kişi, kurum ve kuruluşları görevlendirir.

* Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini için gerekli tedbirleri alır
* Bu kanun kapsamında yapılan çalışmalar ile alınan tedbirlere ilişkin kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesini sağlar
* Alınan tedbirlere ilişkin uygulama sonçlarını izler ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar, gerekli mevzuat çalışmalarını yapar."

SEKRETERYA KAMU GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞINDA  

BAŞBAKAN "HÜKÜMET DEĞİL, DEVLET GÖRÜŞÜYOR" DEMİŞTİ
TBMM'ye bugün gönderilen kanun tasarısı ile, çözüm süreci çerçevesinde PKK ile yurtdışında ya da içinde görüşme yapma yetkisi "hükümete" veriliyor. PKK ile yapılan görüşmeler, Oslo müzakerelerine ilişkin ses kayıtlarının sızmasının ardından Türk siyasetinde polemik konusu olmuştu. Muhalefetin, özellikle de MHP'nin "Başbakan PKK ile görüşüyor" sözlerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tepki göstermişti. 

Erdoğan, Eylül 2011'de yaptığı açıklamada Oslo görüşmelerinin, görüşmelerin yapıldığı tarihte "Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı" sıfatını taşıyan MİT Müsteşarı Hakan Fidan tarafından yapıldığını vurgulayarak, "Öncelikle muhalefet partileri bir takım kavramları iyi öğrenemedikleri için ciddi bir siyasi sıkıntı yaşanıyor. Devletin söz konusu şahıslarla görüşme yapmama gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak biz hükümet olarak görüşme yapmıyoruz, biz bunu anlatmaya çalışıyoruz" demişti.

Başbakan, Eylül 2011 tarihinde ABD'ye seyahati öncesinde Oslo görüşmeleri konusunda şöyle konuşmuştu; "Göğsümü gere gere söylüyorum, devlet bu görüşmeleri yapar. Ama 3 tane 5 tane koyun güdmemiş adamdan siyasetçi olmaz. Hükümete yönelik laflarını aynen kendilerine iade ediyorum. Kendilerine şunu söylüyorum, devlet nedir, hükümet nedir bunu gidip öğrensinler."

Kanun tasarısında, çözüm sürecine ilişkin çalışmaların koordinasyonu ve sekreterya hizmetlerinin de Kamu Güvenliği Müsteşarlığı tarafından yürütüleceği hükmü yer alıyor.

ÇÖZÜM SÜRECİNDE GÖREV ALANLARA YASAL ZIRH

Tasarı ile, çözüm sürecinde görev alanlara da yasal zırh geliyor. Kanun tasarısının ilgili maddesi şöyle;
"Bu kanun kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz."

HASİP KAPLAN: SÜRECİN YASALLAŞMASI TALEBİMİZDİ

Hükümetin bugün TBMM'ye gönderdiği "Kürt yasasına" HDP'den ilk tepki geldi. HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "sürecin yasallaşması başından beri talebimizdi" dedi.
Kaplan, şöyle konuştu;

"Sürecin yasallaşması konusunda başından beri talebimiz var. Sürecin Meclis'te şeffafca görüşülmesini istiyorduk. Bu tasarı o anlamda değerlendirilmeli. İçeriğini de ayrıca grubumuzda değerlendirip, ayrıntılı bir açıklama yapacağız".

BOŞ SIRALARLA ÇALIŞIYOR


Meclis Genel Kurulu’nda çalışmalar sürüyor, ancak oturumlar yalnızca birkaç milletvekilinin katılımı ile yapılıyor. Kamuoyunda “Böcek Komisyonu” olarak bilinen haberleşme özgürlüğüne ve özel hayatın gizliliğine yönelik ihlallerin tespiti ve önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesine yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun raporu üzerine yapılan görüşmeler sırasında Başkanlık Divanı, komisyon sıraları ve kürsüde konuşan vekil dışında yalnızca 8 milletvekili fotoğrafa yansıdı. Başbakan Tayyip Erdoğan, son grup toplantısında meclis çalışmalarının süreceğini açıkladıktan sonra milletvekilleri arasında oluşan uğultuya, “Zor mu geldi?” diyerek espri yapmıştı. Rıza ÖZEL / ANKARABEŞİR ATALAY PAKETİN İÇERİĞİNİ ANLATTI

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, çözüm paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve paketi anlattı. İşte Atalay'ın açıklamalarından satır başları:

Tasarı 6 maddeden oluşuyor. Hemen hemen her ülkede sonuçta böyle bir yasal zemin oluşturulmuş. O çalışmaların hepsinden de biz faydalanmış olduk.
Hem artan kamuoyu desteğiyle birlikte sürecin olgunlaştığı bir safhada bulunuyoruz. İşte bu çerçeve yasa tam da bu sırada bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır.
Burada maddeler olarak şöyle baktığımızda, içerik olarak. Genel manada tasarı çerçeve yasa ve 6 maddeden oluşmaktadır. iki temel hedef esas alınmıştır. bir şiddetin sona ermesi, toplumsal bütünleşmenin özendirilmesi.
Birinci maddede ifade edilen budur. Çözüm süreci bilinen bir kavram. Tanımını yapmak yerine işte hedeflerini amaçlarını ifade etmiş oluyoruz. Yasanın özü de bu çözüm sürecinin usül ve esaslarını belirlemektir.
İkinci maddede, hükümet şu çalışmaları yapar diye görev verilmektedir. Hükümete sorumluluklar veriliyor. Sürecin yürütülmesi, gerekli tedbirlerin alınması, koordinasyonun sağlanması çerçevesinde gruplandırılabilir. Kısa orta ve uzun vadede yapılacak çalışmalarla ilgili hükümete görev verilmektedir.

Yine ikinci maddede, süreç kapsamında, temas diyalog görüşme gibi siyasi irade gerektiren konularda bir bakanlık yerine bakanlık kurulu kararı alınması yoluyla konunun bir hükümet politikası olarak daha hızlı ve etkin biçimde uygulanmasına imkan sağlanmaktadır. Yine ikinci madde içinde, çözüm sürecinin nihai aşaması olan silahları bırakması hususu dikkate alınarak, eve siyasete dönmüşler, sosyal yaşama katılım, uyum ve rehabilitasyon kapsamında atılması gereken adımlara vurgu yapılmaktadır. Detaylı bilimsel ve sosyoloji çalışmalar kurumlarımız tarafından yapılmaktadır.

DAİMA ŞEFFALIK İÇİNDE...

İkinci madde içinde, bu konularda kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi hususu da yer almaktadır. Biz daima çözüm sürecini şeffaflık içinde yürütmeye özen gösterdik. Bu yasa ve diğer çalışmalarda da bunu koruyacağız, kamuoyunu bilgilendireceğiz. Çözüm süreci büyük toplumsal destekle yürüyor. O olmasa çözüm sürecinin yürümesi zorlaşır. Biz bundan sonra da bu toplumsal desteği arkamıza alarak şeffaf şekilde çalışmaları yürütmeyi esas alıyoruz.

ŞU AN BELİRLEDİĞİMİZ BİR ŞEY YOK

Çözüm süreci kapsamında hayata geçirilen tedbirlerin sonuçlarının izlenmesi ve görev çakışmalarının mükerrerliklerinin önlenmesi bakımından ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması bu maddenin diğer bir amacıdır. Kuşkusuz çözüm sürecin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için daha başka yasal çalışmalara ihtiyaç duyulabilir. Şu anda belirlediğimiz bir şey yok. Ama yol haritası içinde gerekebilir. O zaman onlar da  kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

Yetki tamamen bakanlar kuruluna aittir. Kurul kararı alacak ve görevlerini bildirecektir. Yani kanun kapsamında ihtiyaç duyulan gerek görülen konularda yetki burada düzenlenmektedir. Burada hükümete daha geniş bir yetki verilmektedir. Burada bir de sekretarya ve koordinasyon görevi var. yine bu üçüncü maddede düzenleniyor. Başbakanlığa bağlı, bana bağlı olarak çalışan, kamu güvenliği müsteşarlığı yürütecek. Bu da maddede bu şekilde düzenlenmektedir.

Kararların yerine getirilmesiyle ilgili son olarak da, dördüncü maddede kamu kurum ve kuruluşlarına bu konuda verilen görevlerin zamanında yerine getirilmesi, amacıyla bu konudaki kararların ivedilikle yerine getireceği açık biçimde düzenlenmektedir. Zaten terör eylemleri sürdüğü müddetçe, bunlarla mücadele etmesi kanuni görevleridir. O da burada ifadesini buluyor. Bu süreçte görev alanlar ve çalışmalara katılanların gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle gelecekte herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları amacıyla, görevi yerine getiren kişilerin, hukuki idari sorumluluğu olmayacağı yönünde bir düzenleme yapılmaktadır. Terörü sona erdirmek amacıyla, bir görevin ifası nedeniyle yapılan faaliyetlerin, terörle mücadele mevzuatı kapsamında soruşturulması çelişkisi önlenmiş olacaktır. Yani bu çalışmaları, gerek güvenlik birimlerimizin, gerek süreci yürütmek için rol alan siyasi ve idari kadroların rahat çalışmaları anlamında bir güvence bu şekilde getirilmektedir.

ZATEN BİLİYORSUNUZ...

Son iki madde zaten biliyorsunuz, yürürlük maddeleridir. Böylece altı maddeden oluşan kısa çerçeve bir yasadır. Son günlerde bu yasaya, tasarıya destek açıklaması yapan ana muhalefet partisi ve diğer bazı açıklamalar var, HDP kesimi. Onların da meclis’te bu konuya bakışlarını desteklerini umarız görmüş oluruz.

Sürecin içinde toplumsal kesimlerin vatandaşların bilgilendirilmesi düşüncelerinin alınması anlamında akil insanlar heyeti oluşturmuştuk. Onların raporlarında da bu çalışmalar vardır. Bu yasanın ana hatlarıyla o raporlarda, komisyon raporlarında, akil insanlar raporunda da teklif olarak yer aldığını ifade etmek isterim. Genel olarak çerçevesi budur. Şunu da ekleyerek bitireyim. Zaman zaman çözüm süreciyle ilgili ön yargısı olanlar, karşı tutum içinde olanlar, bazı muhalefet partileri, ne olup bittiğini bilmiyoruz vesaire gibi açıklamalarda bulunuyorlar. Onlar için de bir anlamda bir cevaptır. Çözüm sürecinin hedefi inşallah ülkemizin büyük sorunlarını, görüşmelerle ince ince dokuyarak ve vatandaşlarımızı iyi anlayarak onların geçmişte uğradığı haksızlıkları gidererek Türkiye’yi normalleştirmektir. Biz bu yönde çok mesafe aldık. Hedefimiz şudur, neticede çözüm süreci başında da ana hatları üzerinde, örgüt mensuplarının silahları bırakması, devletin de bu insanların evlerine, normal hayata, siyasete dönmeleri için  kendine düşen çalışmaları yapmasıdır.


DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.


banner355
Son Güncelleme: 26.06.2014 17:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349