'Tüketici mağdur ediliyor'

Telefon ve internet üzerinden dolandırıcılığın giderek arttığına dikkat çeken THD Alanya Şubesi Başkanı Şencan, tüketicilerin bilinçlenmesi ve güçlü koruma politikalarının oluşturulmasının önemini vurguladı

 'Tüketici mağdur ediliyor'
banner404

TÜKETİCİ Hakları Derneği (THD) Alanya Şubesi Başkanı Cemal Şencan, '15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü' nedeniyle bir açıklama yaptı. Yazılı bir açıklama yapan Şencan, güvenilir dijital bir dünya istediklerini söyledi. 
"Bu yıl, tüm dünya’da, 15 Mart Dünya  üketici Hakları Günü’nün konusu derneğimizin de üyesi olduğu Uluslararası Tüketiciler Örgütü (Consumers International) tarafından 'Tüketicilerin Güvenebileceği Dijital Bir Dünya Yaratmak' olarak  belirlendi. Uluslararası Tüketiciler Örgütü’nün (CI) yapmış olduğu inceleme ve araştırma sonucunda  belirlemiş olduğu 'Dijital Dünyanın Karşılaştığı 10 Sorun' şunlar:
- Özel hayatın ve kişi güvenliğinin ihlali, 
-Aşırı bilgi yükleme/bilgi obezitesi veya bilgi zehirlenmesi. Buradaki amaç, kişiye gereğinden fazla bilgi vererek, onun anlamasını, dolayısıyla doğru karar vermesini zorlaştırmak.
 - Online yoluyla çocukları amaçları doğrultusunda etki altına alma çabası.  Çocuk istismarı ve çocukların yönlendirilmesi,
 - Online yoluyla kişiyi psikolojik baskı altına alarak ve  onu yönlendirerek kişiliğini incitmek, ezmek, etki altına almak, 
- Sosyal izolasyon, yalnızlaşma, içine kapanma, 
-Pornografi ve seks düşkünlüğü oluşturmak, 
- Yerel toplumsal kültürden kişinin uzaklaşması riski,
 - Dedikodu yaymak, 
- Anne ve babaların, çocuklarının internette neler yaptıkları, hangi sitelere girdikleri, günde ne kadar zaman harcadıkları hakkında bir fikirlerinin olmayışı, 
- Bilgi aşırma – intihal: Başkalarına ait bilgiyi kaynak göstermeden ve izin almadan kendi bilgisiymiş gibi davranmak.
 'TÜKETİCİ MAĞDUR EDİLİYOR'
Dijital dünyada yaşanan bu 10 temel ve ortak sorunun yanısıra Türkiye’de yaşanan diğer önemli sorunlar şunlar:
- Telefon ve internette fiili tekel sorunu nedeniyle, rekabet mevzuatı ile tüketici mevzuatına aykırı davranılarak tüketiciler mağdur ediliyor.
 - Türkiye’de mobil hizmetlerine ödenen bedelin %50’ye yakını vergiden oluşuyor. Oysa, mobil hizmetlerinden alınan dünya vergi ortalaması %18,2.
 - Türkiye’de GSM abonelerinden 'ilk tesis ücreti, telsiz ruhsat bedeli' ve 'telsiz kullanım bedeli' alınıyor. 219 ülkede ise bu bedeller alınmıyor. 
- Türkiye’de GSM şirketleri mobil ağlarını (baz istasyonları) ortak değil, ayrı ayrı oluşturuyor. Bu uygulama, elektromanyetik kirlilik yarattığı için hem çevre ve tüketici güvenliği konusunda risk ve tehlikeyi arttırmakta hem de oluşan maliyetlerin tüketicilere yansıtılmasına neden oluyor.
 -  Yalın ADSL pahalı durumda.
  - Paketlerdeki görüşme sürelerinde bir zaman aldatmacası uygulanmakta ve tüketiciler zarara uğratılıyor.
-  Tüketicilerden haksız yere sabit ücret alınıyor. 
- Türk Telekom dışındaki alternatif sabit telefon işletmelerine abone olan 2,5 milyon dolayındaki kullanıcı/ tüketici diğer işletmeleri ararken ve aranırken pahalı ücretlendiriliyor.
- Mobil hat kullanan tüketiciler aldıkları hizmetlerdeki tarife karışıklığı ile birlikte GSM operatörleri aracılığıyla pazarlama yapan şirketlerin sorumlusunu bulamamaları nedeniyle ciddi maddi kayıplara ve zarara uğratılıyor. 
- Özel servis numaralarının yüksek düzeyde ücretlendirilmesi tüketicilerin mağduriyetine neden oluyor. 
- Dijital kampanyalarda süreli ve kotalı sözleşmedeki uygulamalar tüketiciler üzerinde bir vurguna neden oluyor.
- Özellikle, internet ve cep telefonlarında her geçen gün dolandırıcılık giderek artıyor. 
- Dijital ortamda satışı yapılan bir çok mal ve hizet hakkında doğru bilgi verilmemekte, tüketiciler aldatılmakta ve yanıltılıyor.
 'KORUMA POLİTİKALARI GÜÇLENDİRİLMELİ'
Uluslararası Tüketiciler Örgütü (Consumers İnternational) ve üyelerinin ortaklaşa hazırlamış oldukları ve G20 ülkelerinin ilgili bakanlıklarına ve kamu kuruluşlarına sundukları  'Tüketicilerin Güvenebileceği Dijital Bir Dünya Yaratmak' konulu 10 çözüm önerisinin ayrı ayrı kısa özetleri şunlar:
-  Dijital alandaki yasal düzenlemeler tüketicileri koruyucu, güçlendirici ve uluslararası kabul görmüş kıstaslara, standartlara uygun olmalı. 
- Dijital alanda hizmet veren şirketler tüketicilerin korunmasının en üst düzeyde sağlanmasından sorumlu olmalı. Gözetim ve denetimden sorumlu kurum ve kuruluşlar görev ve sorumluluklarını en etkin bir şekilde yerine getirmeli.
 - Dijital hizmetlerin ve internetin her tüketicinin erişebileceği, ödeyebileceği fiyat düzeyinde ve kaliteli olması sağlanmalı. Bunun için, gerekli önlemler alınmalı. Bu konuda uluslararası hizmet kurallarına uyulması zorunluluğu ihmal edilmemeli. 
- Dijital ürünlerin, hizmetlerin özellikleri konusunda uluslararası kriterlere uygun bir şekilde eksiksiz ve doğru olarak tüketicilerin bilgilendirilmesi, açıklık ve şeffaflık konusunda firmaların sorumlulukları var.
- Tüketicinin  ürünü satın almaya karar vermeden önce o ürünle bağlantılı diğer ürün ve hizmetlerin varlığından açık ve net bir şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor. Satın alınan ürün, tüketicinin beklentisini uygun bir süre karşılayabilecek şekilde bir ekonomik ömre sahip olmalı. 
- Tüketicilerin çeşitli sorunlarla karşılaşmaması, doğru ve güvenli bir tercih yapabilmesi, haklarını bilmesi ve kullanabilmesi için dijital alanda bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekiyor.
- Sağlıklı ve güvenilir dijital bir sistemin oluşturulabilmesi ve şahsi bilgilerin çalınmasına karşı gerekli kurallar açık bir şekilde belirlenmeli. Satış sonrasında tüketicilere açık, anlaşılır bilgi verilmeli. Firmalar tüm bu konularda gerekli önlemleri almalı.
 – Dijital alanda özel yaşamın ve verilerin korunması  en üst düzeyde sağlanmalı. Ulusal veri koruma politikaları kararlılıkla uygulanmalı ve güçlendirilmeli. 
- Tüketicilerin dijital ekonomiye ve sektöre güven duyabilmesi için etkili bir şikayet – mağduriyet değerlendirme ve çözüm mekanizması  oluşturulmalı. Tüketicilerin haklarını nasıl ve nerede  arayacakları firmalar tarafından açıkça belirtilmelidir. 
- Dijital ürün ve hizmet alanında seçeneklerin oluşturulabilmesi için ulusal ve uluslararası rekabet ısrarla korunmalı ve teşvik edilmeli. Tüketicilerin hizmet ve ürünler arasında karşılaştırma yapabilmesi, uygun cihaz, yazılım ve programa erişimi, veri transferi gibi olanaklar sağlanmalı, geliştirilmeli ve kuvvetlendirilmeli. Bu öneriler, 15 Mart 2017 Dünya Tüketici Hakları Gününde, yani bugün  Berlin’de yapılacak olan G20 ülkeleri Zirve Toplantısına sunulacak. Daha sonra, 6 ve 7 Nisan 2017 tarihlerinde G20 Ülkeleri Dijital/Bilişim Başkanlarınınkatılacağı 'Dijitalizasyon: Dijital Gelecek İçin Politikalar' konulu toplantılarda ele alınacak. Bu iki toplantıda G20 ülke temsilcilerinin değerlendirmeleri OECD ile Uluslararası Tüketiciler Örgütü (CI) ve bileşenleri tarafından dikkate alınıp, konuyla ilgili 10 alanda belirlenecek politikalar ve uygulama kriterlerini içeren bir rapor hazırlanarak 2018’de yapılacak olan G20 Ülkelerinin Bakanlar Toplantısına sunulması planlanıyor.
 'BİR ÜLKENİN BAŞ EDECEĞİ DURUM DEĞİL'
Tüketici Hakları Derneği olarak, Uluslararası Tüketiciler Örgütü ve üyelerinin hazırlamış oldukları 10 çözüm önerisini G20 ülke temsilcilerinin Almanya’da yapılacak olan toplantı ile 6 ve 7 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak olan toplantılarda desteklenmesi için Başbakanlığa, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'na bir yazı ekinde gönderdik. Giderek hızlı bir değişim gösteren ve ülkelerin birbiriyle bağıntılı olduğu bir dünyada tüketici haklarının dijital alanda (online) korunmasının/ elde edilmesinin sağlanması sorumluluğu yalnızca bir ülkenin başedebileceği bir konu değil.  Bu durum, hükümetlerin, iş dünyasının, tüketici organizasyonlarının/örgütlerinin uluslararası ölçüde birlikte hareket etmelerini zorunlu kılıyor.
Tüketicilerin güvenebileceği dijital bir dünya oluşturmak için sözkonusu bu önerilerin Başbakanlık, ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşları ile dijital alanda faaliyet gösteren firmalar tarafından desteklenmesi ve gereğinin yapılması için tüketiciler adına çağrıda bulunuyoruz. Tüketiciler olarak, güvenilir dijital bir dünya istiyoruz.  Dijital istismara hayır. Dijital sömüreye hayır. Haklarımıza saygı istiyoruz" dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479