Sözleşmeli personel olarak belediyelerde sınavsız işe girmek mümkün!

Belediyelerdeki iş imkanlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, sınav şartı aranmadan istihdam edilebiliyor. Belediyeler Kanunu’na göre her işe alım için sınav zorunluluğu bulunmuyor. İşte detaylar!

Sözleşmeli personel olarak belediyelerde sınavsız işe girmek mümkün!
banner404

BELEDİYELERİN sözleşmeli personel istihdamlarında sınav şartı aranmaması buralarda çalışmak isteyen vatandaşlar için bir fırsat. Kanuna göre belediyeler ve bağlı kurumlarda sözleşmeli olarak çalışan personel, sınavsız işe alınabiliyor. İşte bu konudaki detaylar…

SINAVSIZ İŞE GİRMEK MÜMKÜN MÜ?
Belediye Kanunu'nun "Norm kadro ve personel istihdamı" isimli 41. maddesine göre, belediyeler ve onlara bağlı kuruluşlarda sınavsız olarak işe girmek mümkün. Belediyelerde tam ya kısmi zamanlı personel istihdam edileceği zaman sınav şartı zorunluluğu bulunmuyor.

Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir.

Bu fıkra uyarınca sözleşmeli personel olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan yaptıkları başka işler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olanlar için sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primi yatırılmaz ve aynı kişi birden fazla belediye veya bağlı kuruluşta çalıştırılamaz.

Belediyelere ya da baplı kuruluşlara sözleşmeli, hizmet alımı gibi yöntemlerle personel alımı yapılırken sınav şartı aranmazken kadrolu devlet memuru alımı yapılacağı zaman KPSS şartı aranmaktadır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479