banner468

'Plan bütünlüğü' konuşuldu

Başkan Yücel, Alanya'nın vizyon şehir olması için şehir plancısı, haritacı, inşaat mühendisi ve oda temsilcilerinden gelecek projelere ihtiyaç olduğunu söyledi

'Plan bütünlüğü' konuşuldu

Başkan Yücel, Alanya'nın vizyon şehir olması için şehir plancısı, haritacı, inşaat mühendisi ve oda temsilcilerinden gelecek projelere ihtiyaç olduğunu söyledi

11 Ekim 2015 Pazar 18:32
'Plan bütünlüğü' konuşuldu
banner404
- Erkan UYSAL
ALANYA Belediyesi tarafından 'Yapılaşmaya Esas Plan Hükümleri Revizyonu' konulu seminer gerçekleştirildi. Türkler Mahallesi'ndeki Gold Island Otel'de düzenlenen seminere Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Kula ve Tunahan Kasapoğlu, Alanya Müteahhitler Birliği (MUTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker ile şehir plancıları, haritacılar, mimarlar, müteahhitler ve mühendisler katıldı. Seminerde konuşan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Kasapoğlu, 16 eski belde belediyesinin birleşmesiyle büyüyen Alanya'da plan notlarındaki farklılıkların birtakım sorunları birlikte getirdiğini söyledi. Kasapoğlu, "Bu sıkıntıları sizler ve bizler hep birlikte yaşadık. Belediye personeli ve imar komisyonundaki meclis üyeleri 6 aylık bir süreçte yoğun mesai harcayarak birtakım hataları düzeltmek için çaba sarf etti. Plan notlarındaki farklılıkları düzeltmenin öncelikli amacı mimar ve mühendislerin daha iyi bileceği şekilde yorumları ortadan kaldırmaktı. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte bu yorumlar ortadan kalkacak. Her şeyin altı daha net bir şekilde çizilecek. Plan notları düzenlemesinde iki önceliğimiz vardı. Bunlardan birincisi, plan notlarının bölgesel geçmişine sahip çıkmak. Yani önceki yapılaşmaya uygun olması. İkincisi de imar yönetmeliğine paralel olması. Arkadaşlarımız bu iki konuyu göz önünde bulundurarak xgerekli düzenlemeyi yaptı. Bu düzenlemeleri kitapçık haline getirdiler. Bu çalışmaların Alanya'da hepimize doğru yolu göstereceğine inanıyorum" dedi.
'ALANYA'YA ETİKET KAZANDIRACAK'
Alanya Belediye Başkanı Yücel de "Yapılan bu çalışmanın Alanya'nın bir cazibe merkezi haline getirilmesine, marka değeri ve etiket kazandıracağına inancım tam. Çünkü birçok spekülasyon, yanlış anlama beni ve imar komisyonunu zora sokuyordu. Biz bir şekilde şimdiye kadar yanlışa yanlışla gitmektense, hukuk mevzuat plan bütünlüğüne dayalı olarak doğru adımlar atmaya çalıştık. Eskiden bir bir imar müdürlüğü vardı. Bunun altında birimlerle çalışılıyordu. Herkes bu müdürlüğü hicvediyordu. Biz imar müdürlüğünü kentsel tasarım müdürlüğüyle birlikte plan proje müdürlüğü ve yapı kontrol olarak dörde ayırdık. Birisi planlasın, birisi proje üretsin, birisi kontrol etsin ve ruhsatlarını versin. Böylece insanlar neyin ne şekilde yapıldığını görsün" şeklinde konuştu. 
'PROJELERE İHTİYACIMIZ VAR'
Her şeyi profesyonelce yapmaya gayret ettiğini belirten Yücel, "Çalışma arkadaşlarımız da böyle. Bunun için her konuyu ehline bırakmak istiyorum. Bu nedenle Alanya'nın katma değerini yükseltmek ve cazibe değerini arttırmak için size ve sizin gibi düşünen insanlara ihtiyacımız var. Alanya hepimizin şehri. Alanya dünyanın en güzel şehri. Bu mimariyi, estetiği, Alanya'nın cazibesini kaybedersek, aynı geminin içerisinde olan biz ve sonraki nesiller de aynı sorunu yaşacaktır. Bugünün yönetiminde biz varız. Bizden sonra başkaları olacak. Bugünün mühendisleri sizsiniz. Yarının mühendisleri başkaları olacak. Şehir plancıları şehrin 30, 40 hatta 50 sene sonrasını görürler ki, biz onların direktifinde çalışırız ve çalışmak da zorundayız. Biz zaten her şeyi bilseydik mimara, mühendise, şehir plancıya, haritacıya gerek olmadan her şeyi kendimiz yapardık. Ben sosyal mutabakata bakarım. Sosyal mutabakatı yüzde 51'i geçtiği zaman da projenin memlekete faydalı olacağını düşünerek onun ardından koşarım. Şehir plancısı, haritacısı, inşaat mühendisi, bu ve buna benzer oda temsilcileriyle şehre ne yapılması gerekiyorsa, bu şehri vizyon şehir yapmak istiyorsak, sizlerden gelecek projelere ihtiyacımız var. Biz her şeyi düşünemeyiz, göremeyiz ama sizlerle birlikte olursak, bu şehir gelecek nesillere hitap edecek. Gelecek nesillerin önünü açacak bir şehir olacak diye inanıyorum" diye konuştu. 
ENGELLİLER DE UNUTULMADI
Alanya Belediyesi Plan ve Proje Müdürü İlker Şenkal da, 'Alanya 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Hükümleri Revizyonu' konusunda katılımcılara bir sunum yaptı. Şenkal, "Plan hükümleri revizyonu Alanya merkez ve 'Büyükşehir Yasası' ile mahalleye dönüşen belde ve köylerde onaylanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 1/1000 ölçekli mevzii imar planları ve parsel ölçeğinde onanmış 1/1000 ölçekli mevzii imar planlarını kapsayan onama sınırları içerisinde geçerli olacak. Plan hükümleri revizyonu onaylanmış olup, diğer planlara ait tüm plan hükümleri geçersiz hale geldi. Bu planlar dışında 2634 sayılı 'Turizm Teşvik Kanunu', 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu' gibi özel kanunlar kapsamında onanlı planı bulunan alanlarda ilgili plan hükümleri geçerli. 
Alanya merkez mahalleleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planları plan hükümleri revizyonunun genel hükümleri meskun ve gelişme konut alanları, ticaret ve konut altı ticaret alanları, turizm tesis alanları, günübirlik turizm tesis alanları. Genel hükümler içerisindeki genel tanımlamalar arasında binalara kot verilmesi, bahçe tesviyesi ve duvar yapımıyla, bodrum kat şartları bulunuyor. Çatılar ve cepheler konusuna gelince, yapılarda uygulanacak çatı meyilleriyle çatıların şekli ve kullanılacak çatı malzemesi yörenin özelliği ve iklim şartları dikkate alınarak belediyenin onayı ile tayin edilir. Plan hükümleri revizyonu içerisinde engelliler için de düzenlemeler bulunuyor. Tüm mahallelerde bedensel engelli insanların ikamet edeceği şekilde yeni yapılacak turizm yapılarını, resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve umumi binaları kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin getirilmesi zorunlu. Tüm mahallelerde yapılacak olan uygulamalarda 'Alanya Belediyesi Engelliler  
Yönetmeliği' hükümleri geçerli. İmar uygulamaları aşamasında kadastro verilerinin sayısal olmaması ya da dönüşümden kaynaklanan hatalar nedeniyle imar planı kararları ile mülkiyet arasında oluşması bir metreyi geçmeyen uyumsuzluklarda planda tadilat yapılmaksızın uygulama yapmaya belediye yetkili" dedi. 
OTOPARK ALANI AYRILACAK
Plan hükümleri revizyonu içerisinde otoparklarla ilgili düzenlemelerin de yer aldığını açıklayan Şenkal, "Fonksiyon alanlarında özel hüküm getirilmemiş ise, konut maksatlı kullanımlarda, 3 bağımsız bölüm için en az bir otopark standardının altına düşmemek şartıyla emsale konu her 150 metrekare, ticaret maksatlı kullanımlarda, 50 metrekareden küçük her bağımsız ticari bölüm için bir araçlık otopark alanı ayrılmak zorunda. 50 metrekareden büyük ticari birimlerde ise, emsale konu her 50 metrekare inşaat alanına karşılık en az bir araçlık otopark yeri ayrılmak zorunda. Otoparklara vaziyet planlarında gösterilmeden yapı ruhsatı, kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi verilemez. Her bir otopark için binek araçlarda yol ve manevra alanları hariç 15 metrekareden az alan ayrılmaz. Ticari araçlarda her bir araç için ayrılması gereken alan miktarı aracın büyüklüğüne göre belediye tarafından tespit edilir. Yol ve manevra alanlarının standartlara uygunluğu vaziyet planlarında idare tarafından kontrol edilir" şeklinde konuştu. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemişse kat yüksekliklerinin, ticaret ve zemin kat ticaret olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.50 metre olduğunu ifade eden Şenkal, "Asma katlı zemin katlarda 5.50 metre, diğer katlarda ticaret kullanımında 3.80 metre, konut 
'Kat sayısı arttırılamaz' alanı olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.00 metre, diğer katlarda 3.50 metre olarak kullanılır. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedi ve yüksekliğine göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. Kat sayısı kat yükseklikleri azaltılmak suretiyle arttırılamaz. Bu suretle yapı yoğunluğu arttırılamaz. Planda ticaret taraması bulunan bölgelerde ve zemin katta ticaret kullanımı zorunlu olan bölgelerde asma kat yapımı zorunlu. Kat yüksekliği zeminde 5.50 metre, normal katlarda 3.50 metre olmalı. Diğer bölgelerde asma kat yapılamaz. Asma kat yapımına izin verilen fonksiyon alanlarında yapılacak olan asma katlar, iç yüksekliği 2.40 metreden az olmamak, yola bakan cephe veya cephelerde 3 metreden fazla yaklaşmamak üzere yapılabilir. Asma katlar merdiven hariç olmak üzere bağlı bulunduğu bağımsız bölümün emsale konu taban alanının yüzde 25'inden az olamaz. Turizm tesis alanlarında asma kat yapılması halinde ayrıca tesisat katı yapılamaz. Asma kat yapılmadan yapılacak olan tesisat katı normal kat yüksekliğini aşamaz ve katlar toplamındaki emsal alanının yüzde 3'ü dışında kalan alanlar emsale dahil edilir" diye konuştu. 


DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.


banner355
Son Güncelleme: 11.10.2015 17:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349