banner468

'İL KİŞİ NİYETİNE'

Ve Alanya'nın mührü Antalya'da. Türkiye'nin tam 50 İL'inden büyük olan Alanya'yı 'Alt belediye' yapan Büyükşehir Yasası, dün sabah ezanıyla birlikte TBMM'den geçti, Alanya'nın 'Cenaze Namazı' kılındı

'İL KİŞİ NİYETİNE'

Ve Alanya'nın mührü Antalya'da. Türkiye'nin tam 50 İL'inden büyük olan Alanya'yı 'Alt belediye' yapan Büyükşehir Yasası, dün sabah ezanıyla birlikte TBMM'den geçti, Alanya'nın 'Cenaze Namazı' kılındı

13 Kasım 2012 Salı 00:30
'İL KİŞİ NİYETİNE'
banner404
 GÜNÜN HABERİ 
ALANYA’YI, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlayıp, alt belediye yapacak olan Büyükşehir Yasası, dün sabah ezanıyla birlikte TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilirken, görüşmeler sırasında gergin anlar da yaşandı. MHP'li ve AKP’li vekiller arasında yumruklaşmaya varan kavgalar yaşandı, hakaret dolu sözler havada uçuştu.

BELDE VE KÖYLER 'MAHALLE' OLUYOR 
YASAYA göre Antalya'nın mülki sınırları içindeki tüm köy ve belde belediyelerin tüzel kişiliği sona eriyor. 29 Mart 2014'te yapılması kesinleşen yerel seçimden sonra Alanya'nın 16 beldesinin kapısına kilit vurulacak, tüm belde ve köyler mahalle olacak. İl Özel İdaresi yerine hizmetleri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı yapacak.

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ NE DERSE O OLACAK
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanacak olan Alanya ve diğer 18 ilçe belediyesi arasında hizmetlerin yerine getirilmesi için gereken uyum ve koordinasyon, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından sağlanacak, ihtilaf çıkması halinde ise büyükşehir belediye meclisi düzenleyici kararlar almaya yetkili olacak. 

ALANYA’YI Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlayıp alt belediye yapacak olan Büyükşehir Yasa Tasarısı, önceki gece sabaha karşı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Tasarının görüşmeleri sırasında gergin anlar da yaşandı. Görüşmeler sürerken MHP ve AKP’li vekiller arasında yumruklaşmaya varan kavgalar yaşandı. Tasarıda; Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van büyükşehir belediyeleri yer alıyor. Tasarıya göre ayrıca; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırları oluyor. Bu illerde bulunan ilçelerin mülki sınırları içindeki köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği ise sona erecek.
İL ÖZEL İDARESİ KALDIRILIYOR
Köyler mahalle olacak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılacak. Yasa, nüfusu 750 bini aşan illerin, büyükşehir belediyesi kapsamına alınabilmesine imkan tanıyor. Düzenlemeyle Türkiye genelinde 34 yeni ilçe kurulması ve İstanbul ile Kocaeli'nin köylerinin mahalle statüsüne alınması da öngörülüyor. Bucak teşkilatları kaldırılacak olan Antalya’daki İl Özel İdaresi’nin tüzel kişiliği de sona erecek. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, İl Özel İdaresi tarafından kullanılan haklar, yetkiler ve görevler, İl Özel İdaresi bulunmayan yerlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca kullanılacak. Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, defterdarlıklarca açılan emanet hesaplarına aktarılacak. Toplanan paraların yüzde 20'lik kısmı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncelik vereceği projelerde kullanılacak.
750 BİN ÜZERİ BÜYÜKŞEHİR OLUYOR
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, mahalleye dönüştürülen köylerde, yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapacak ya da yaptıracak. Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları, halen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam edecek. Maden ruhsatı, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, İl Özel İdaresi’nin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülecek. Madencilik faaliyeti nedeniyle yolların bozulması, köprülerin çökmesi gibi oluşabilecek hasarlar telafi edilecek. Nüfusu 750 binden fazla olan illerin belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilecek. Büyükşehir belediyelerin sınırları il mülki sınırları, ilçe belediyelerinin sınırları bu ilçelerin mülki sınırları olacak.
KOORDİNASYON BÜYÜKŞEHİR’DE OLACAK
Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulacak. Merkez, büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlayacak. Merkeze, Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisi katılacak. Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanacak. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması halinde, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkili olacak. Belediyelerin otoparkla ilgili elde ettikleri gelirler, 45 gün içinde büyükşehir belediyesine aktarılacak.
SPOR KULÜPLERİNE YARDIM YAPABİLECEKLER
Bu gelir, sadece otopark yapımında kullanılacak, bunun dışındaki bir amaç için kullanılamayacak. Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulmasında, yeni kurulacak belde için aranan 50 binlik nüfus kriteri 20 bine düşecek. Belediye sınırları içinde nüfusu 500'ün altında mahalle kurulamayacak. Köyleri mahalleye dönüştürülen köylülerin, geçmişten beri kullandığı “mera, yaylak ve kışlak” gibi yerlerdeki hakları korunacak. Belediyeler; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yanı sıra mabetlerin de yapım, bakım ve onarımını sağlayacak. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorunda olacak. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapabilecek.
BAŞKANA DİPLOMATİK PASAPORT GELİYOR
Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilecek. Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 6'sı ile bu tahsilatın toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30'u büyükşehir belediye payı olarak ayrılacak. Belediyeler, genişletilen yolun iki tarafında bulunan konut sahiplerinden yol harcamalarına katılma payı alabilecek. Vali ve büyükşehir belediye başkanlarına diplomatik pasaport verilecek. Mahalli idare birliklerinin taşıtlarına vergi muafiyeti getirilecek. Tüm acil çağrıları karşılamak üzere büyükşehirlerde başkanlık bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulacak.
İL ÖZEL İDARE’NİN MALLARI DAĞITILACAK
Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde, kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, ilin tanıtımı, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulacak. Başkanlık; afet yardım, acil çağrı, yatırım izleme, rehberlik ve denetim strateji ve koordinasyon ile idari müdürlükler kurabilecek. Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin taşınır ve taşınmaz malları, bakanlıklara, ilgili kuruluşlara, bunların taşra teşkilatına, valiliklere, büyükşehir ve ilçe belediyesine devredilecek.
BEŞ YIL BOYUNCA VERGİ ALINMAYACAK
Tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler; personelini, taşınır ve taşınmazlarını, iş makineleri, diğer taşıtları, kamu kurum ve kuruluşlarına olan alacak ve borçlarını, katılacakları ilçe belediyesine kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 1 ay içinde bildirecek. Mahalleye dönüşen köylerde, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyonlar, büfeler işletme ruhsatı almış sayılacak. Bu işletmelerin bulunduğu binalardan, kanunun yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş olanlar da ruhsatlandırılmış sayılacak. Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmayacak. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret, 5 yıl süreyle en düşük tarifenin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde belirlenecek.


DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.


banner355
Son Güncelleme: 12.11.2012 23:03
Anahtar Kelimeler:
il kişi niyetine
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349