Göggoca'nın Sarı unudulmaz

BİLADER dünya iki kapılı bi han, birinden giriyon, ötekinden ötööze aşıb gediyon. İşda Göggoca'nın Sarı da geddi. Bi motur gazasında Sarı'yı gayıb eddig. Göggoca'nın Sarı'yı çog hazederdim esgiden beri. Sarı'ya cavırca "Misdır Yallov" dellerdi. Hikayesi boludu, ölüyü güldürüdü. Alanya'dan otositobula ilg Avrupa'ya geden gişi Göggoca'nın Sarı. Bundan 25 sene eveli burdan otobise biniyollar, iddiba İsdambol'a gediyollar, ordan Bulgarisdan, Yogoslavya, Macarisdan, Çekoslovagya üsdünden Alamanya'yı buluyollar. Ollardan gederkene de biseel para bozduruyollar, engi paralardan soonacıma Alanya'ya da getiriyoru. Düünlerde oynayanlara engi paraları çevirirdi. Yalınız engi paralar geçmediinden çalgıcılar parayı üpleeb, bangaya götürdüglerinde bi hoşolalıllarıdı. Engi iş bizim Davılcı Iramazan'ın başına da geldi. Gene birinde Göggoca'nın Sarı, düünde oynayanlara biseel para çevirmiş. Iramazan paraları topladmış, Ziraad Bangası'nın yolunu dudmuş. Orda bangacıya "Hu cavır paralarını Türg parasına bi deeşdiriverin bakaan" demiş. Bangacı bi bagmış "Engi paralar geçmez" demiş, çöpün yerini gösdermiş. Iramazan bi hoşolaalmışımış.

Bilader Sarı'nın hikayelerine yarın devam edicez. Allah gani gani ıramed eylesin.   
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala. 

YORUM EKLE

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472