banner449

banner552

banner481

banner472

Koçkor'dan Çolpan Ata'ya

Modern İpek Yolu yolcularının son durağı, Türk dünyasının büyük yazarlarından Cengiz Aytmatov'un memleketi Kırgızistan oldu

Gezi & Travel 12.05.2017, 22:05 12.05.2017, 22:17
Koçkor'dan Çolpan Ata'ya
banner404

MODERN İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen birinci tanıtım gezisi, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kırgızistan Kültür, Turizm ve Enformasyon Bakanlığı yetkililerinin Kırgızistan tanıtımı ile başladı.
Bişkek'te ilk gece konaklamadan sonra, İpek Yolu Yolcuları ilk ziyareti Karahanlılara başkentlik yapan ve ünlü bilgin Yusuf Has Hacib’in yaşadığı Balasağun tarihi antik kentindeki Burana'ya yaptı. Tarihi Burana Minaresi'ne çıkan ekip, Tanrı dağlarını seyredip, müze ve ören yerini gezdiler. Modern İpek Yolu Tur Heyeti, ulusal Kırgız Kök Boru at oyunlarını da izleyerek at yarışları ile ilgili önemli bilgiler aldılar. Geleneksel bir köy evinde Kırgız mutfağına özgü öğle yemeği yendikten sonra, geceleyecekleri Narin’e gitmek üzere yola çıktılar. Tanrı Dağlarının 3 bin metrelik zirvesinde durup hatıra fotoğrafı çektiren heyet üyeleri, muhteşem dağ manzaraları eşliğinde, Tanrı dağları arasında kartal yuvasını andıran Narin şehrine geldiler. Narin şehrinde akşam yemeği sırasında belediye başkan yardımcısı geziye katılan heyet üyelerine bilgi aktardı ve bu vesileyle Manas Destanı başta olmak üzere halk türkülerinden oluşan mini bir konser ziyafeti sunuldu. 
İPEK YOLU YOLCULARI TAŞ RABAT'TA
Modern İpek Yolu Tur Heyeti, Tanrı Dağlarının zirvesindeki yaylalardan geçen kadim İpek Yolunu takip ederek muhteşem ve etkileyici manzaralar eşliğinde  İpek Yolu'nda bulunan Taşrabat Kervansarayı'na gitmek üzere yola çıktılar. Modern İpek Yolu güzergâhındaki  dağlar, yaylalar ve obalar adeta bir tabloyu andırıyordu. Tanrı dağlarından doğan Çu Irmağı ve  Narin Nehri kadim Türk tarihini anlatıyor. At, deve, büyük ve küçükbaş hayvan sürüleri kadim İpek Yolunun canlı şahitleri gibi duruyordu.
Karahanlılar dönemine ait olan ve 3 bin metrelik Tanrı Dağlarının zirvesinde  bulunan ve ne zaman yapıldığı  bilinmeyen Taş Rabat Kervansarayı, kadim zamanlara şahitlik edercesine Modern İpek Yolu yolcularını karşılıyordu. Sırtını karlı Tanrı Dağlarına yaslamış Taş Rabat Kervansarayı, Doğu Türkistan’ın Kaşgar şehrine çok yakın bir mesafede bulunuyor, nitekim 4 bin metrelik Dorukort sınır kapısının hemen yanıbaşında Kaşgar kenti yer alıyor. 
KOÇKOR'DA NİNELER KONSERİ  
Taş Rabat Kervansarayı'nı ziyaret eden Modern İpek Yolu yolcuları, yol üzerinde bulunan ve adını Koçkor adlı bir Alperenden alan Koçkor köyünde, 70 yaşlarındaki ninelerden oluşan halk oyunları ekibinin verdiği konserle karşılandı. Köyün kadınları tarafından şarkılar eşliğinde folklor gösterisi düzenlendi. Tur heyeti, yerel mutfaktan oluşan öğle yemeğini yiyerek, eşyaların sergilendiği müzeyi gezip  el işi ürünlerden satın aldılar. Bölgenin el sanatları örneklerinden olan keçe işleme gösterisini izleyen yolcular, ardından kadim İpek Yolu Güzergâhından Issık Göl bölgesine gitmek üzere yola çıktılar.
ÇOLPAN ATA VE CENGİZ AYTMATOV
Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi birinci tanıtım gezisinin son gününde İpek Yolu yolcuları Issık Göl sahilindeki modern bir turistik tesiste kaldılar.  Adını Çolpan Ata adlı bir Alperen Türk dervişinden alan Çolpan Ata’daki Ruh Ordo Açık Hava Müzesi'ni ziyaret edip Issık Göl bölgesini gezdiler. Çolpan Ata Belediye Başkanı, heyet üyelerini belediye binasına davet edip, bölgenin turizm potansiyeli ile ilgili  bilgi verdi.
Çolpan Ata şehrinde bulunan Kırgız ve Türk dünyasının büyük yazarlarından Cengiz Aytmatov'un adının verildiği Ruh Ordo Açık Hava Müzesi ve Kültür Merkezi, ünlü yazar Aytmatov’un düşünce ve fikirlerine uygun olarak inşa edilmiş. Müzede çok önemli eserler sergileniyor ve bütün inançlara yönelik ibadethaneler, konferans salonu ve kültür merkezi bulunuyor. 
Tanrı Dağlarının eteğinde bulunan, dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Issık Göl'de tekne turu yapan  Modern İpek Yolu Yolcuları, bir çok kaya yazısı ve resmin yer aldığı Saymalı Taş (Petroglif) Açık Hava Müzesi'ni gezdikten sonra Bişkek’e gitmek üzere yola çıktılar.
İLK TUR BİŞKEK'TE DEĞERLENDİRİLDİ
Türk Keneşi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketinin projesinin ilk tanıtım turunun sonuna yaklaşırken, Kırgızistan bölümünün değerlendirildiği bir basın toplantısı Bişkek'te düzenlendi. Türk Keneşi Proje Direktörleri Yıldız Uzakova ve Yedil Mirzakhanov ile tura Azerbaycan, Türkiye ve Kazakistan'dan katılan tur operatörleri, akademisyenler ile yerli ve yabancı  medya mensupları turla ilgili değerlendirmeler yaptılar. Bişkek’teki son akşam yemeğinin ardından tura katılan heyet üyeleri ülkelerine döndüler.
TÜRK KONSEYİ NE ZAMAN VE NEDEN KURULDU?
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi/Türk Keneşi) Türk dili konuşan ülkeler arasında ve bölgede kapsamlı işbirliğini teşvik etmek amacı ile uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında kurulmuştur. Türk Konseyi'nin kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'dir.
Türk Konseyi’nin temel belgeleri olan 3 Ekim 2009 tarihli Nahçıvan Anlaşması ve 16 Eylül 2010 tarihli İstanbul Bildirisi’ne göre, Türk Keneşi Üye Ülkeleri, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın amaçları ve ilkelerinin yanı sıra uluslararası hukukun diğer evrensel olarak tanınan ilkelerini benimsemiştir. Barış ve güvenliğin korunması ile iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin uluslararası normlar, Türk Konseyi çatısı altında yürütülecek işbirliğinin zeminini oluşturmaktadır.
Türk Konseyi, 1992 yılından beri toplanan "Türkçe Konuşan Devletler Devlet Başkanları Zirveleri" sonucunda ortaya çıkan ortak siyasi irade üzerine kurulmuştur. Bu zamana kadar 10 Zirve gerçekleşirken, bunlardan İstanbul’da düzenlenen 16 Eylül 2010 tarihli son zirvede Türk Keneşi’nin kuruluşu resmen ilan edilmiş, öncelikleri ve yol haritası ortaya konulmuştur. Türk Konseyi’nin daimi bir yapı olarak kurulmasıyla birlikte yapılan zirveler, Türk Konseyi Zirveleri olarak yeniden adlandırılmıştır.
TÜRK KONSEYİ’NİN AMACI NEDİR?
Nahçıvan Anlaşmanın önsözünde Türk Konseyi’nin temel amacı, Türk Dili Konuşan Devletler arasında kapsamlı işbirliğini derinleştirmek, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkıda bulunmak olarak tanımlanmıştır. Üye ülkeler ayrıca, demokrasi, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişim gibi temel ilkelere bağlılıklarını ifade etmişlerdir. Türk Konseyi kapsamındaki işbirliği, Üye Ülkeler arasındaki ortak tarih, kültür, kimlik ve Türk dili konuşan halkların dil birliğinden kaynaklanan özel dayanışma temelinde inşa edilmektedir.
Örgütün Nahçıvan Anlaşması’nın 2. maddesinde ortaya konulan temel amaç ve görevleri şunlardır:
- Taraflar arasında karşılıklı güvenin güçlendirilmesi; 
- Bölge ve bölge dışında barışın korunması  
- Dış politika konularında ortak tutumlar benimsenmesi - Uluslararası terörizm, ayrılıkçılık, aşırılık ve sınır ötesi suçlarla mücadele için eylemlerin koordine edilmesi
- Ortak amaçlarla ilgili her alanda etkili bölgesel ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi 
- Ticaret ve yatırım için uygun koşulların yaratılması 
- Kapsamlı ve dengeli bir ekonomik büyüme, sosyal ve kültürel gelişimin amaçlanması 
- Hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ve insan haklarının korunması konularının tartışılması 
- Bilim, teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında etkileşimin genişletilmesi 
- Kitle iletişim araçlarıyla etkileşimin ve daha yoğun bir iletişimin teşvik edilmesi 
- Hukuki konularda bilgi değişimi ve adli işbirliğinin teşvik edilmesi.
İPEK YOLU'NUN TARİHSEL SÜRECİ 
İpek Yolu, Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa'ya kadar uzanan dünyaca ünlü ticaret yoludur. İpek Yolu sadece tüccarların değil, aynı zamanda doğudan batıya ve batıdan doğuya bilgelerin, orduların, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de yolu olmuştur. Milattan yüzyıllar önce Mısırlılar, daha sonra da Romalılar, Çinlilerden ipek satın alırlardı. Ulaşım ise, daha sonra İpek Yolu adı verilen güzergahı izleyen kervanlarla sağlanırdı. İpek endüstrisi, eski çağlardan beri birçok milletin hayatında çok önemli bir yer tutmuştur. Uzak Doğu'dan gelen ipek ve baharat, batı dünyası için, uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynamıştır. İpek, ayrıca Doğu kültürünün Batı tarafından tanınmasını da sağlamıştır. Doğu'nun ipeği ile baharatının kervanlarla batıya taşınması, Çin'den Avrupa'ya ulaşan ticaret yollarını oluşturmuştur. Ortaçağ'da ticaret kervanları, şimdiki Çin'in Şian kentinden hareket ederek Kaşgar kentine gelirler, Burada ikiye ayrılan yollardan ilkini izleyerek Afganistan ovalarından Hazar Denizine, diğeri ile de Karakurum Dağları'nı aşarak İran üzerinden Anadolu'ya ulaşırlardı. Anadolu'dan deniz yolu ile Akdeniz ve Karadeniz (Giresun-Tirebolu) limanlarından veya Trakya üzerinden karayolu ile Avrupa'ya giderlerdi.
Doğudan batıya doğru gelişen bu ticari harekette daha önceki çağlardan beri kullanılmakta olan bir yol şebekesinden yararlanılmıştır. Yoğun bir şekilde ipek, porselen, kâğıt, baharat ve değerli taşların taşınmasının yanında kıtalar arasındaki kültür alışverişine de imkân sağlayan bu binlerce kilometre uzunluğundaki kervan yolları zaman içinde İpek Yolu olarak adlandırılmıştır. İpek Yolu, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir ticaret yolu olmasının ötesinde, 2000 yıldan beri bölgede yaşayan kültürlerin, dinlerin, ırkların da izlerini taşımakta ve olağanüstü bir tarihsel ve kültürel zenginlik sunmaktadır.
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra, İpek Yolunun hem bir ticaret yolu, hem de tarihsel ve kültürel değer olarak yeniden canlandırılması gündeme gelmiş, bu yol boyunca inşa edilmiş ve artık kullanılmayan yapıların, yeni işlevler kazandırılarak korunmaları ve yaşatılmaları için çalışmalar başlamıştır. İpek Yolu çeşitli Türk uygarlıklarının ekonomik kaynağı olmuştur.
- BİTTİ -

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 20 Ekim 2019
İmsak 05:43
Güneş 07:03
Öğle 12:47
İkindi 15:52
Akşam 18:21
Yatsı 19:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 8 15
2. Alanyaspor 7 14
3. Başakşehir 8 14
4. Galatasaray 8 13
5. Sivasspor 8 12
6. Konyaspor 7 12
7. Fenerbahçe 7 11
8. Gaziantep FK 8 11
9. Antalyaspor 8 11
10. Malatyaspor 7 10
11. Beşiktaş 8 9
12. Ankaragücü 8 9
13. Göztepe 8 9
14. Denizlispor 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Bursaspor 8 15
4. Ümraniye 8 14
5. Balıkesirspor 7 13
6. Fatih Karagümrük 7 12
7. Altay 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Erzurum BB 8 11
10. Adana Demirspor 8 10
11. İstanbulspor 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 8 8
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 8 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 8 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Bournemouth 9 12
10. West Ham 9 12
11. Aston Villa 9 11
12. Wolverhampton 9 11
13. Everton 9 10
14. M. United 8 9
15. Sheffield United 8 9
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Atletico Madrid 9 16
5. Real Sociedad 8 13
6. Getafe 9 13
7. Valencia 9 13
8. Sevilla 8 13
9. Athletic Bilbao 8 12
10. Villarreal 8 11
11. Levante 8 11
12. Osasuna 9 11
13. Real Valladolid 8 10
14. Mallorca 9 10
15. Eibar 9 9
16. Celta de Vigo 8 9
17. Real Betis 8 9
18. Deportivo Alaves 8 8
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 9 2
banner440
banner545