banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

09.08.2019, 01:47

Gene gavırmaya vurasoldug

 

Eee bilader, ömrü olana gün darı denesi gadar çog. Bu günlerde de su gibi akıb, geçiyoru ömür. İşdacıkana bi bayram taa geliverir. Esgiden beri Gurban bayramlarını bi başga hazederim bilader. Avrad bana hep "Gursagsız!" der. Bi de "Tanayı kessen, bi övün de yudar atıverir engi! Gannı garın deel, Kesdel ahırı!" deyi gonuşur. Boğazı hazederim bilader. Yemeeb, içmeeb naabıcan? Dişin keserkene yeecegsin. Söölemesi ayıb, et çeşidlerini buldummudu heç affedmem. Gara sıır gibi bi daggada defderini dürüveririm. Hele o gara dooram gavırma yog mu, çog hazederin. Birinde zinanın biri tosbaayı gavırmış, davar eti deyi yedirdidi bana. Engi zinalaa göre gene yiirenmedim emme etden. Bi çenceresi olsa öömde, yer atıveririm. Yalınız tosbaanın eti gayış gibi oluyoru bilader. Dişin ikisini tosbaa gavırması yerke bereeledidim. İşda Gurban bayramları bu yüzden haggatan benim bayramım oluyoru bilader. Hindi Gurban'da zıyaratı şeker bayramından çog ederim. Her vardıım yerde "Gannın aç mı?" deyi sorallar, maasusdan "Aç deelim, zahmed edmen" derim. Bööle dedim de cayıradanag sofra guruluverir, gavırma gelir. Vur Allah vur! Vur Allah vur! Vallahı aazımın suyu agdı bilader. Allah'dan hindilig galb, tansiyon, golestüröl yog da vuruyoz gavırmaya. Dörd gözüüle bayramı begleyom.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

Yorumlar (0)