banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

31.07.2019, 00:04

Gari yakası çiçegli galmadı 

Bilader Alanya'ya 1970'lerde çok vapur gelirdi. Endee vapurlarıla çok yerli turist gelirdi. Turisler engirden Alanya çarşısına daalır, o günün beerinde alışveriş edelleridi. Bi de Böyüghasbacca'dan Gocamemedler'in Hasan Emmi'le gız gardaşı Esme Aba varıdı. Bi de eşşegleri varıdı. Hasan Emmi'le Esme Aba Alanya'ya ne vakıd vapır geliceeni bililleridi. Vapırın dumanı ötede görügdüünde Böyüghasbacca'da Faari Yiid'in dedesinin evinin bööründeki evlerinden çiçegleri eşşeglere pekidiller, isgeleye eledirlerdi. Hasan Emmi'nin envayi çeşid çiçee olurdu. En çog da fulya çiçeeni yetişdirirdi. Engi çiçegleri yağ tenikelerine ekerdi. Vapurula gelenlere bol fulya çiçee satardı. Eski Alanya'da fulya çiçee hemen hemen her evin merdemeninde tirkeli olurdu. Engi fulya mis gibi tüterdi. Endee fulya çiçeeni yakasına dakıb gezenler olurdu. Endööle fulya çiçeele dolaşanlardan biri de hindi Alamanya'da yaşayan Hulusi Görücü'nün bobası ıramedli Nazmi Görücü'üdü. Nazmi Dayı, yakasında çiçegsiz gezmezdi. Bazı fulya çiçee dakar, bazı garanfil dakardı. Bi de ıramedli Müfdüoolu dayı garanfilile gezmeyi hazederdi. Onun uçun da adı 'Garanfilli Dayı' galdııdı. Alanya'da Obalı Başgan laablı ıramedli Hasan da öldügden soona yakasına çiçeg dakan da galmadı. 
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

Yorumlar (0)