Fıransızcacı Kemal Hoca

BİLADER, böön gene ıramedli örtmen Fıransızcacı Kemal Hoca'ala meşur Kemal'lara devam edelim. Fıransızcacı Kemal Hoca'nın ilg hanimi de ööretmenidi. Kemal Hoca, soonacıma Alanya'da Fıransız bi hanime deggelmiş. Soona Kemal Hoca o hanimile evlendi. Barabar Fıransa'ya vardılar, geddiler. Fıransız hanimi, adını da "Gadiriye" olaragdan deeşdirdi. Gadiriye hanıma, Kemal Hocaa'la birki sefir ben de deggeldim. Soonacıma Kemal Hoca Fıransa'da ıramedli oldu. Kemal Hoca, Gadiriye Hanim'e "Beni Alanya topraana gömün" deyi vasiyed eddiinden, Gadiriye Hanim Kemal Hoca'nın cenazesini taa Fıransa'dan getirddirdi, Gale Yamacı Mezerlii'ne godurddurdu. Hadda urufuna mevlid bile okuddu. Bi vakıdlar ıramedli Kemal Hoca, Alanya'nın meşur Kemal'larındanıdı. Kemal Hoca'nın aslı Girit'liidi. Hindi Alanya'da, Alanya Lisesi'nden Kemal Hoca'nın biseel talebesi var. Kemal Hoca, Yörüglere havaslııdı. Taddacılara havaslıdı. Yörüglerin, Taddacıların geleneglerini, göreneglerini kayıda yazardı. Soona endeenleri kitab yapmış. Bi de Fıransa'da Alanya'yı Sevenler Dennee'ni gurmuşumuş. Maaranın üsdünden bi yer almış, ora bi ev yabdııdı. Hindi endee evde kim oturur, bildiim yog. Fıransız hanimi Gadiriye dezem, saa mı, dee mi, onu da bildiim yog. Allah Kemal Hocama gani gani ıramed eylesin. 
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala. 

YORUM EKLE

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472