İşverenin imzalattığı boş senetlerin geçerliliği var mı?

İşe giriş esnasında bazı çalışanlara işveren tarafından boş senet imzalatılabiliyor. İşveren ileride uğrayabileceği zararları gerekçe göstererek bu senetleri çalışanlarına imzalatıp, onları kendisine karşı borçlu hale getiriyor. Peki bu senetlerin kanun önünde nasıl bir geçerliliği var?

İşverenin imzalattığı boş senetlerin geçerliliği var mı?
banner404

İŞE giriş esnasında sıklıkla karşılaşılan durumlardan birisi de boş senet imzalatma uygulaması. İşverenler, ileride uğrayabilecekleri zararlara en baştan önlem almak için çalışanlarına boş senet imzalatabiliyor. Bu durum ileride işçinin elini kolunun bağlanmasına sebep olurken, işten ayrılmak istediklerinde de karşılarına çıkabiliyor. Peki bu senetlerin geçerliliği var mı?
BOŞ SENET İMZALATMANIN BİR GEÇERLİLİĞİ VAR MI?
Çalışan işten ayrıldıktan sonra bu senetler karşısına çıkabilmekte, hatta icra takibi ile karşı karşıya kalabilmekteler. Bu durumda konu mahkemeye taşındığında senet tek başına bir anlam ifade etmeyeceği gibi, işçi ve işveren arasında gerçek bir borç ilişkisi olup olmadığı araştırılır.
Benzer durumlarda verilen Yargıtay kararlarında, arada gerçek bir borç ilişkisi olup olmadığı, senetteki tarihin iddia edilen borç ile birbirini tutup tutmadığı ve bunun işe girişte imzalatıldığına dair tanıkların olması gibi unsurlar değerlendirilmiştir. Yargıtay senede konu olan borcun gerçek olup olmadığının kanıtlanmasını istemiştir ve bu ispat yükümlülüğü de işverene aittir. Eğer konu senedin bir borca karşılık değil de sebepsiz yere imzalatıldığı ortaya çıkarsa bu senet geçersiz sayılacaktır.
YARGITAY BU SENETLERİ HÜKÜMSÜZ KILDI!
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi  2011/19929 E. 2013/19840 K. ve 27.06.2013 tarihli kararında, "...birleşen dosya yönünden ise takip tarafları arasında borç karşılığı senet verildiği hususunun ispatlanamayıp takip alacaklısının davalı şirketin temsilcisi olup işe başlarken boş senet imzalatıldığının tanık beyanlarıyla belirlendiğinden takip konusu bu senedin davacının çalıştığı … şirketine teminat olarak verilen bononun şirket yetkilisi tarafından anlaşmaya aykırı olarak doldurulması suretiyle icra takibine konulduğu, hizmet akdi ilişkisi dışında taraflar arasında borç ilişkisinde bulunmadığı, takip dayanağı bono yönünden davacının borcunun olmadığının tespitinin kabulüne karar verilmiştir.” diyerek bu şekilde alınan boş senedin taraflar arasında borç ilişkisi oluşturmadığına ve çalışanın işverene bir borcu olmadığına karar vermiştir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479