Albayrak: Etkin Merkez Bankası temel hedef

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "hiç olmadığı kadar etkin" bir Merkez Bankası'nın, yeni dönem politikalarının temel hedefleri arasında yer alacağını belirterek enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedeflerine gerilemesi için adımları atacaklarını söyledi

Albayrak: Etkin Merkez Bankası temel hedef
banner404

ALBAYRAK ekonominin 2017 yılında toparlanma süreciyle birlikte iktisadi faaliyetin istikrarlı bir büyüme patikasına yönlendirildiğini, hızlı kredi büyümelerinin göründüğünü de söyledi.

POLİTİKALAR EKONOMİDE DENGELENME ÖNCELİĞİYLE KURGULANACAK
Albayrak, ekonominin bu yılın başından itibaren istikrarlı ve sürdürülebilir bir zemine oturma yolunda ilerlediğine de dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önümüzdeki dönemde makro politikaların, enflasyon ve cari dengede iyileşmeye yönelik olarak ‘ekonomide dengelenme’ önceliğiyle kurgulanacağının altını önemle çizmek isterim.”

Türkiye’deki şirketlerin borcuna da değinen Albayrak, ülkedeki şirketlerin toplam borçlarının gayrisafi milli hasılaya oranının gerek gelişmiş ülkeler gerekse benzer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında “makul ve sürdürülebilir” seviyede olduğunu belirtti.

Albayrak, Bankaların kredi politika ve uygulamalarıyla firmaların borç ödeme performansının sağlıklı ve sağlam bir görünüm sunduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

“İktidar olarak ve ilgili kamu kuruluşlarımızın koordinasyon kabiliyetleri dikkate alındığında, geniş bir yelpazede makroihtiyati politika, tedbir ve teşvik geliştirme ve uygulama deneyimine sahibiz. Sorunlara bütüncül bir bakış açısıyla çözüm çerçevesi oluşturma kabiliyetimiz yüksek seviyede. Yeni dönemde bu koordinasyon yönetim şeklimizin yapısı ve etkinliği paralelinde güçlenecektir. Kamu bankalarımızın bu süreçte ekonomik dinamizme ve kalkınmaya büyük katkı vereceğini göreceksiniz.”

DAHA SADE VE KARARLI PARA POLİTİKASININ DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ
Albayrak, “Güçlü para politikası derken, fiyat istikrarı temel hedefi doğrultusunda şekillenen politikaları kastediyoruz. Makroekonomik denge açısından enflasyonla mücadele öncelikli alanların başında geliyor” dedi.


Türkiye’de daha öngörülebilir ve istikrarlı bir makroekonomik görünümün düşük enflasyon oranlarına ulaşılarak inşa edilebileceğini belirten Albayrak, bu nedenle temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası’nın para politikasını güçlü bir şekilde uygulamasının esas olacağını da söyledi.

Albayrak, “Yeni dönemde Merkez Bankası’nın hedefler doğrultusunda daha öngörülebilir, sade ve kararlı bir para politikası uygulamasının destekçisi olacağız. Hükümet olarak biz de bu politikaların etkinliğini kısıtlayabilecek yapısal engelleri mümkün olduğunca ortadan kaldırarak ve politika eşgüdümünü kuvvetlendirerek para politikasını destekleyeceğiz” dedi.

Türkiye’de bankacılık sektörünün performansının ekonominin en güçlü taraflarından biri olduğunu belirten Albayrak, Yeniden yapılandırmalarla ilgili bir soru üzerine, “Yeniden yapılandırma işlemleri bankacılık sektörünün doğası gereği kredi vadelerinin nakit akışlarına uygun şekilde vade uzatımı işlemlerini kapsamaktadır ve genele yaygın bir durum değildir. Finansal istikrar açısından kurumlarımız gerekli çalışmaları yapmaktadır” dedi.

Yeni sistemin ve etkin koordinasyon amaçlı yeniden yapılandırılan ekonomi yönetimi ile ekonomi politikalarının kararlılıkla ve tutarlı bir şekilde uygulanacağına da değinen Albayrak, bu şekilde makroekonomik hedeflere ulaşılacağını söyledi ve şöyle devam etti:

“Yeni dönemde ekonomi politikalarının uyumu en üst düzeyde olacak, alınan kararlar hızla hayata geçirilecektir. Gerek firmalarımızın gerekse finans sektörümüzün koordinasyonuyla bu süreçte yerli ve yabancı yatırımcıların ekonomimize ilgisinin daha da artacağını göreceğiz.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472