banner468

4G İhalesinin şartnamesi iptal oldu

Yeni ihale 5G'yi de kapsayacak şekilde 4,5G olarak düzenlendi

4G İhalesinin şartnamesi iptal oldu

Yeni ihale 5G'yi de kapsayacak şekilde 4,5G olarak düzenlendi

30 Temmuz 2015 Perşembe 11:26
4G İhalesinin şartnamesi iptal oldu
banner404
BİLGİ Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)  Başkanvekili Ömer Fatih Sayan, 26 Ağustos'ta yapılacak 4G ihalesinin  şartnamesinde değişiklik yapıldığını belirterek, "Değişikliklerin ardından bu  ihaleyle Türkiye'de kamuoyunda bilinen adıyla 4,5G teknolojisiyle hizmete  başlanacak. 5G teknolojisine yerli teknolojiyle geçilmesinin önü açılacak" dedi. 
Sayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunda 4G olarak tabir  edilen IMT (Uluslararası Mobil Telekomünikasyon) Yetkilendirmesi İhalesinin 26  Ağustos'ta yapılacağını anımsattı. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının belirlediği politika  doğrultusunda BTK'nın yürüttüğü çalışmalar neticesinde IMT yetkilendirmesi ihale  şartnamesinde değişiklik yapıldığını ifade eden Sayan, kendi Ar-Ge'sini yapan ve  yerlilik oranı daha yüksek haberleşme sektörünü hedefleyen bir vizyonun ortaya  konulduğunu bildirdi. 
Sayan, özellikle tüketicilere yönelik olmak üzere ülkenin elektronik  haberleşme sektöründeki tüm paydaşların azami ölçüde yararı gözetilmek suretiyle  IMT yetkilendirmesinde değişiklikler yapıldığını söyledi. 
"5G'ye ilk geçen ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz" 
Yapılacak ihalenin bir frekans tahsis ihalesi olduğunu vurgulayan  Sayan, 800, 900, 1800, 2100 ve 2600 MHz bandında 20 ayrı frekans paketinin  ihaleyi kazanan işletmecilere tahsis edileceğini, ihale sonrasında bu frekanslar  kullanılarak tüketicilere 5G'de dahil yeni teknolojilerin sunulabileceğini  belirtti. 
Vatandaşların dünyada gelişen en yeni teknolojilerden istifade  edebilmelerini sağlamak maksadıyla işletmecilere IMT yetkilendirmesi kapsamında  önceki şartnameden farklı olarak kurulacak yeni altyapılarda asgari  "IMT-Advanced" teknolojisini kullanmaları şartı getirildiğini anlatan Sayan,  "Kullanılacak teknolojiler ve kapsama alanına ilişkin şartlarda yapılan  düzenlemelerle işletmecilerin gelişmekte olan teknolojileri ve özellikle 5G ve  benzeri daha yeni teknolojileri Kurumdan herhangi bir izin alma gereği olmaksızın kullanmalarının ve şebeke planlamalarını daha esnek bir şekilde yapabilmelerinin  sağlanmasını amaçlıyoruz. Amacımız 5G'ye yönelik Ar-Ge'si Türkiye'de yapılmış  patentlerin oluşması, standartizasyon çalışmalarına etkin katılım ve yerli  haberleşme ekosisteminin oluşmasına katkı sağlamaktır. İhale şartnamesinde  yapılan değişikliklerle bu ihaleyle Türkiye'de kamuoyunda bilinen adıyla 4,5G  teknolojisiyle hizmete başlanacak, 5G teknolojisine yerli teknolojiyle  geçilmesinin önü açılacak. 5G teknolojisine ilk geçen ülkelerden biri olmayı  hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
Frekanslar 5 katına çıkacak 
Mobil şebeke işletmecilerine tahsisli mevcut frekans miktarının 183  MHz iken ihale kapsamında tahsis edilecek yeni frekanslarla toplam 573 MHz'a  çıkacağını ifade eden Sayan, ihaleyle tahsis edileceklerle toplam frekans  miktarının mevcut frekansların 3, mobil geniş bantta data hizmeti sunulacak  frekans miktarının ise 5 katından fazlasına çıkacağını kaydetti. 
3G hizmetlerinden sonra geliştirilen ve kamuoyunda 4,5G olarak tabir  edilen IMT Advanced teknolojileriyle hizmet sunulacağından teknoloji üstünlüğü  sayesinde vatandaşların çok daha hızlı bir şekilde bilgiye erişme imkanına  kavuşacağını ifade eden Sayan, şöyle devam etti: 
"Mevcut durumda vatandaşlarımız tek şeritli bir yolda ve yeni  araçlarla seyahat ederken bile ulaşabileceği hız sınırlı olabilecekken, ihale  sonrasında mevcut yola ilave edilecek 3 şeritli otoban kalitesinde yolla birlikte  toplam 4 şeritli bir yolda ve daha yeni ve hızlı araçlarla seyahat etmeye  başlayacaklar. Bu, gerek vatandaşlarımızın daha hızlı hizmet almaları açısından  gerekse genişbant hizmetlerinin ülke ekonomisine katkısı açısından çok önemli bir  husus. Nitekim yapılan araştırmalar bize çok net olarak şunu söylüyor, genişbant  erişimindeki her yüzde 10'luk artış, ülkelerin Gayri Safi Milli Hasılalarında  yüzde 1-1,5 oranında bir büyüme sağlamaktadır. Dolayısıyla yapılacak ihale  sebebiyle genişbant altyapısının daha da yaygınlaştırılması ve mobil genişbant  hizmetlerinin daha fazla vatandaşımıza ulaştırılması, ülke ekonomisine de önemli  ölçüde katkı sağlayacak." 
"1 Nisan 2016'da hizmete girecek" 
İhalenin ardından tahsis edilecek frekanslardan 1 Nisan 2016'dan  itibaren yeni teknolojiyle hizmet sunumuna başlanabileceğini bildiren Sayan,  "İşletmecilere yetkilendirmenin ardından 8 yıl içinde Türkiye'nin nüfusunun yüzde  95'ini kapsama alanına alma zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca yine 8 yıl içinde tüm  il ve ilçelerin nüfusunun yüzde 90'ını kapsama zorunluluğu getiriliyor" dedi. 
"Tünellerde bile kullanılabilecek" 
Şartnamede yapılan değişiklikle uzunluğu 1 kilometrenin üzerindeki  tüneller ile konvansiyonel tren hatlarının da belirli bir zaman içinde kapsanması  şartı getirildiğini belirten Sayan, otoyol ve yüksek hızlı tren hatlarına  ilaveten bu tünellerden geçen ve konvansiyonel tren hatlarında yolculuk yapan  vatandaşların da seyahatlerinde mobil genişbant hizmeti alabilme imkanına  kavuşturulmasının hedeflendiğini bildirdi. 
Kaynak israfını önlemek için bölünmüş karayolları, otoyol, tünel  kapsamaları, konvansiyonel tren hatları, hızlı ve yüksek hızlı tren hatları ile  nüfusu 10 binin altındaki yerleşim yerlerinde operatörlere ortak yatırım yapma  zorunluluğu getirildiğini kaydetti. 
"Ar-Ge personeli sayısını yüzde 50 arttırıyoruz" 
 Sayan, Ar-Ge'ye verilen önemin bir göstergesi olarak şartnamede  değişiklik yapıldığını vurgulayarak, "Ülkemizde kurulu bulunan Ar-Ge  merkezlerinin yanı sıra işletmecilerin Ar-Ge merkezlerinin de teşvik edilmesi  sağlanmış ve mevcut Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilmesi gereken asgari  nitelikli Ar-Ge personeli sayısını yüzde 50 arttırıyoruz. KOBİ'lerin yerli ürün  geliştirmelerinin ve kendi imkanlarıyla üretim yapmalarının teşvik edilmesi  amacıyla işletmecilere yatırımlarının en az yüzde 10'unu Türkiye'de ürün veya  sistem geliştirmek üzere kurulmuş olan KOBİ niteliğindeki tedarikçiler tarafından  Türkiye'de üretilen ürünlerden sağlama yükümlülüğü getiriyoruz" diye konuştu. 
Yeni şartnamede Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin de  niteliğinin artırılmasına yönelik önemli tedbirler aldıklarını bildiren Sayan, bu  kapsamda Ar-Ge projelerine başlanması, gelişiminin izlenmesi ve çıktılarının  başarı ölçütlerine göre kabulü gibi konular da dahil olmak üzere Ar-Ge  faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerin etkili bir şekilde yerine getirilmesi ve  takibi amacıyla BTK'nın gerekli gördüğünde denetim yapabileceğini veya başka  kuruluşlara da denetim yaptırabileceği hususunun da şartnameye eklediklerini  ifade etti. 
"Yerli ürün kullanım oranı yüzde 45 olacak" 
Haberleşme ve bilgi teknolojileri sektörünün stratejik öneme haiz  olduğunu belirten Sayan, hem cep telefonu cihazlarında hem de haberleşme  sektöründe kullanılan baz istasyonu gibi ürünlerde yerli ürün ve üretime büyük  önem verdiklerini söyledi. 
İhale şartnamesinde yapılan değişiklikle yeni şartnamede zorunlu yerli  ürün kullanım oranlarının artırıldığına işaret eden Sayan, "Yerli ürün kullanım  oranları ilk şartnamede yüzde 3-8-15 olarak belirlenmişken yeni şartnamede ise  birinci yıl için en az yüzde 30, ikinci yıl için en az yüzde 40 ve üçüncü yıl ile  devam eden yıllarda en az yüzde 45 yerli ürün kullanma zorunluluğu getirildi. Bu  kapsamda baz istasyonu, anahtarlama ve yönlendirici gibi ürünler ile şebeke ve  haberleşmeye ilişkin yazılım ve donanımların da belirlenen oranlarda yerli  ürünlerden karşılanmasını istiyoruz. Bu yükümlülüklerle yerli üretim yapan  firmaların elektronik haberleşme sektörüne ilişkin yerli ürün geliştirme  konusunda çok daha fazla teşvik edilmesini ve yerli ürün ekosisteminin  geliştirilmesini amaçlıyoruz. Getirdiğimiz yeni yükümlülüklerle ülkemizin milli  kaynaklarının yurtdışına çıkmasının önüne geçmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. 
Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyona dikkati  çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon bizim için önemlidir.  Türkiye'nin haberleşme sektöründe kendi ürünlerini üretmesi büyük önem taşıyor.  Türkiye'nin cep telefonu çöplüğü olmamasına özen göstermeliyiz. Bu konuda  üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İhaleye katılacak  operatörlerin de bu vizyona uygun hareket etmelerini arzu ediyoruz" ifadelerini  kullandı. 
Politika belirleyici olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanlığı başta olmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK,  Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile katkıda bulunan herkese teşekkür eden Sayan,  bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin yerli haberleşme ekosisteminin oluşması  için tüm bu aktörlerin beraber çalışması gerektiğini sözlerine ekledi. 
BTK tarafından ilk olarak 26 Mayıs'ta yapılacağı duyurulan ihale, daha  sonra 26 Ağustos'a ertelenmişti. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.


banner355
Son Güncelleme: 30.07.2015 10:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349