2019 yılı uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi belli oldu

Uzlaştırmacıların görevlerinde alacağı en düşük ücret 132, en yüksek ücret 925 lira olarak belirlendi

2019 yılı uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi belli oldu
banner404

"2019 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Tebliği" Resmi  Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Söz konusu tarifeyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince  soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen  uzlaştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belli  oldu.
Uzlaştırmacılara ödenecek ücreti kapsayan tarife, Ceza Muhakemesi  Kanunu'nun 253'üncü maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 41'inci maddesi hükümlerine göre hazırlandı.
Buna göre uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile  mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi  belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi,  süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate  alınarak tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında tespit edilecek. 
Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği durumlarda uzlaştırma  ücreti ödemesi, bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak yapılacak. 
Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif  aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde teklif formu ve eklerinin tesliminden,  teklifin kabulü halinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun  ibrazından sonra makul süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet Savcısı  tarafından sarf kararı ile ödenecek.
Uzlaştırmacının zorunlu yol giderleri dahil olmak üzere yaptığı  masraflar, tarifenin ilgili maddesinde belirlenen miktarın alt sınırını  geçmeyecek şekilde ayrıca karşılanacak.
Ücret tarifesi 
Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı  tarihte yürürlükte olan tarife esas alınacak.
Tarifeye göre ödenecek uzlaştırmacı ücretleri şöyle: 
Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde  132-198 lira. 
Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde, 2-3 kişinin  uzlaştırılması durumunda 396-529 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda  529-661 lira, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 661-793 lira, 10 ve daha fazla  kişinin uzlaştırılması durumunda 793-925 lira. 
Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde, 2-3 kişinin taraf  olması durumunda 198-264 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 264-330 lira,  7-9 kişinin taraf olması durumunda 330-396 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf  olması durumunda 396-462 lira.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner539

banner518

banner481

banner472

banner479