banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

05.08.2019, 01:32

Domuz sovanııla püs

 

Bilader cümörtesi günü ilg megdeb günlerimden ıcıını annadıverdidim. Böön gene endeene devam edelim. Biz ilg megdebde okurkana engile cep tilefonu naraacag? Bilgisayar mekinesi naracaag? Sakızların içinden artis foturafı, fitbolcu foturafı çıkardı. Engi artis, fitbolcu foturaflarını birigdiridig. Hindiki çocugların bilmedii çizgicig, yakan top, çivicig, sobe, kör ebe, billa, loka daşı oyunlarını oynardıg. Gargılı, uçurdmag yapar uçururdug. O vakıdlarda engiile uhu muhu olmadıından, gargılıyı domuz sovanıla yapışdırırdıg. Domuz sovanı da elimizi yakar gavırırdı. Bi de aaçlardan püs toplardıg. Engi püsü şişenin içine birigdirir, özlendirir, kitabı, defderi yapışdırıdıg. Hindiki çocugların envayi çeşid yapışdırıcısı var. Uhu deyollar, Capon yapışdırıcısı deyollar, paran varısa hindi hepisi kakılı. Yeme içme de ona göreedi. Hööle bi zengin düünü olsa da, gülüglü çorbaya, gavırmalı pilava vursag, gadeyif, paklavı yeseg deyi dörd gözüle beglerdig. Birinde engiile Müderrislerin bi düünü oldu. Yeyinti boludu. Ev paklavısından hayılaca fazla yediimden, gannım daalasoldudu. Gannımı eridicem deyi üç dörd saad yörüdüm, dinim imanım gevredidi.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

Yorumlar (0)