banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

13.07.2019, 01:23

Demokratlar! 

Gerek sağ olsun gerekse sol...
Demokratların büyük çoğunluğu...
Ortak değerlere sahip insanlardır.
Vatanlarını severler.
Üretmekten yanadırlar.
Bilime ve sanata değer verirler.
Çıkar uğruna yaltaklanmazlar.
Çalışarak onurla yaşamayı isterler.
Milli değerlerine bağlıdırlar.
Dini inançları vardır.
Her ikisi de ATATÜRK'ün izindedir.
****
Politika demokratlar için araçtır.
Amaç millete ve vatana hizmettir.
Liderlere körü körüne bağlanmazlar.
Liderden çok ilkelere bağlıdırlar.
Çünkü onlar demokrattır...
Ve demokratlığın ne olduğunu...
Nasıl olması gerektiğini bilirler.
Daha doğrusu bilinçli insanlardır.
****
Demokrasi onlar için vazgeçilmezdir.
Kişi hak ve hürriyetine inanırlar. 
Hayvan haklarına saygı duyarlar.
Doğayla barışık yaşarlar.
Görüşlerini ne pahasına olursa olsun...
Çekinmeden dile getirirler.
Yine de ölçüleri vardır.
Hakaret, tehdit ve yalanı sevmezler.
Toplum aleyhine olanlardan uzaklaşıp...
Toplum lehine ne varsa destek olurlar.
****
Farkları yok mu?
Var tabi.
Sol demokratlar ulusalcıdır.
Sağ demokratlar milliyetçi.
Sol demokratlar geleceğe bakar.
Sağ demokratlar geçmişe de.
Sol demokratlar politikanın içinde...
Dinin yer almamasına özen gösterir.
Sağ demokratlar bu konuda esnektir.
Fakat nihayetinde her iki gurup da...
Demokrattır ve demokrat olmak demek...
Farklılıklara hoşgörü ile yaklaşmak...
Uzlaşma arayışı içinde olmak demektir.
****
Son 25 yılda görünen şudur ki;
Sağ ve sol demokratlar birbirine yaklaşmakta...
Uzlaşma arayışlarını sıklaştırmakta...
Ortak noktanın çokluğunu görmekte...
Ve farklılıkları zenginlik olarak algılamaktadır.
Bu tamamen doğal bir sonuçtur.
Rejimin tehlikede olduğunu görmenin...
Vatanın gizli istilalarla elden kaydığını hissetmenin...
Temel hak ve özgürlüklerin kaybolduğunu...
Demokrasinin avuçlarından kaydığını bilmenin...
Sonucu olarak bu iki gurup bugün bu değerler için...
Bir araya gelmelerinin zorunluluk olduğunu...
Anladıklarından birbiri ile uzlaşmaya çalışmaktadır.
Yıllar ilerledikçe bu yaklaşım artarak ilerleyecek...
Sağ ve sol demokratlar gereğini yapacaktır.
Bu nedenle;
Gerçek milli mutabakat tabanda olacaktır.
Tavandakiler de buna uymak zorundadır.

Yorumlar (0)