banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

15.08.2019, 01:21

Bi bayram taa zavadanag biddi

 

İşdecıkana bayram bayram derkene o da geçdi geddi. İramedli bobam "Ömrü olana gün darı denesi gibi gelir" derdi. Taa eveli de yazdıdıg Gurban Bayramı telaşe bayramı deyi. Ööle demi bilader? Gurbanın  biseel işi var. Bereket hindiki avradların işi goleyleşdi. Esgiden gurbanın derisini duzlarlarıdı. Davarın gannını ısıcag sulan gurçlarlarıdı. Baarsından gumbar edelleridi. Kelle ütelleridi. Hindi endeenner zaamedli deyi çoo yapmayoru. Bilader hööle tanıyom. Kelle üten, gumbar dolduran, garın gurçlayan heç bi avrada deggelmedim. Galeli iramedli Maayet'in Hüseen Emmi'nin torunu Hüseen Güccügatig vereddi kelle üdmeye. Keloolan dörd gün sanayideki demirçi düggeninde nöbedçi asger gibi begledi. Milletin  kellesini ütüverdi. Engi iş dee Hüseen'in dedesinden gelir. Hüseen'in irametli bobası da eyi kelle üterdi. Bilader kelle çorbasını hazederin emme lekin  dövled hasdanesindeki Dailiye Dogduru Saar Ali'nin Memed Emmi'nin oolu Hasan bana kelleyi yasagladı. "Endee senin golusdurunu yükseldir, içme" deyoru. Bilader gene de dayanamayom. Arasıra iramedli Arap Memed'in likontasında içiyom. Allah uçun Arap Memed'in orda endeeni Alanya usulü yapıyollar. Dee bi vakıtlar Hasan Aaaların güyesi ıramedli Dogdur Sabir Erkin "Endee kelle çorbasını içdiinde,bi hafda demirçiligde demir dövecen, eridicen" derdi. Napaan bilader anasına yandımın sifirini bünye isdeyor. Kimisi de gavırmayı hazeder. Bana üç ööön kelle verseler yerin. Yangının sarımsaglı kelle çorbasına. Türküsü bile var. "Amanini kelle kelle, altını üsdünü yelle" deyi.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

Yorumlar (1)
Demir Özdemir 1 hafta önce
Komik değil