Bi adam nahıl guzu dişi bitirir (3)

BİLADER bi zamanların Alanyasının meşur dogduru ıramedli Sabir Erkin'i yazdım iki gün. "Gendine çog dıggad ederdi, velesbide binerdi, çog az yerdi, bunlar sayasına 98 yaşına gadar yaşadı" dediidim.

Alanya'da yakın vakıdda 100 yaşını geçen adamlar varıdı. Biri ıramedli Devled Su İşleri Müdürü Halim Neğiş'idi. Halim Emmim 105 yaşında vefad eddi. Bi de Gargıcaglı Hasan Emmi varıdı. Hasan Emmi çobanıdı, 108 yaşında yaylada gece üyürkene yataanda öldü. Bu adamların ikisini de bilirim ben. Halim Emmim kafasına bişey dagmazdı. Hasan Emmim de gaygısızıdı, bi de çobanlıg eddiinden delaanlılında çog yörümüş havası temiz daada daşda, südün, yoordun en eyisini yemiş, bi de senenin 6 ayını yaylada geçirmiş. Benim öörendiim hu. Hindi bilader, gendine bakıcan, caara içmeecen, hareked edicen, kilon olmaacag emme uzun yaşamag uçun ilg başda gaygısız olucagsın. Kafana heç bişey dagmaacagsın, sekiz köşe süsmegli şabgadan başga. Esgiden ıramedli ninem, hızmad ediverdiimde bana "Ooolum işallah guzu dişi bitirisin" derdi. Bilisiniz, 100 yaşına varanların aazında yeniden diş çıkar. Engi dişe de guzu dişi deller. İşallah siz de guzu dişi bitirisiniz. 
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

YORUM EKLE

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479