banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

50 kuruşluk çikolata dayağı

Ada­na­’da Arif K. (30) ve Mer­yem K. (24) çif­ti 1 bu­çuk yıl ön­ce gö­rü­cü usu­lüyle ev­len­di. Arif K. eşi­ne sü­rek­li şid­det uy­gu­la­dı. Çif­tin 4 ay ön­ce bir be­be­ği ol­du

SONDAKİKA 17.08.2014, 18:43 17.08.2014, 17:55
50 kuruşluk çikolata dayağı
banner404
ADANA’da Arif K. (30) ve Mer­yem K. (24) çif­ti 1 bu­çuk yıl ön­ce gö­rü­cü usu­lüyle ev­len­di. Arif K. eşi­ne sü­rek­li şid­det uy­gu­la­dı. Çif­tin 4 ay ön­ce bir be­be­ği ol­du.
Gözü dönmüş kocadan eşine 50 kuruşluk çikolata dayağı
KAFASINI DUVARA VURDU
Per­şem­be gü­nü Arif K. işe gi­der­ken eşi­ne 10 li­ra ver­di. Genç ka­dın, pa­ra­nın 50 ku­ru­şuy­la ço­cu­ğu­na çi­ko­la­ta al­dı. Eve gel­di­ğin­de bu­nu öğ­re­nen ko­ca, eşi­nin ka­fa­sı­nı du­va­ra vu­ra­rak darp et­ti. Mer­yem K. ko­ca­sı ev­den ay­rıl­dık­tan son­ra po­li­si ara­ya­rak şi­kâ­yet­çi ol­du. Da­yak­çı ko­ca gö­zal­tı­na alın­dı.
Yorumlar (1)
yılmaz özateş 5 yıl önce
pes doğrusu bu kadarıda olmaz yani ben bayana allah yardım etsin derim