banner468

Alanya'da Turizm

İlçemizde 2006 yıl sonu itibariyle Turizm Bakanlığından Belgeli 251 adet tesis, 37.200 oda, 78.886 yatak kapasitesi, Belediyeden belgeli 385 adet tesis, 20.187 adet oda, 55.690 yatak sayısı olmak üzere toplam 636 adet tesis, 57.387 oda, 134.576 adet yatak mevcuttur.

Alanya'da Turizm

İlçemizde 2006 yıl sonu itibariyle Turizm Bakanlığından Belgeli 251 adet tesis, 37.200 oda, 78.886 yatak kapasitesi, Belediyeden belgeli 385 adet tesis, 20.187 adet oda, 55.690 yatak sayısı olmak üzere toplam 636 adet tesis, 57.387 oda, 134.576 adet yatak mevcuttur.

02 Ağustos 2012 Perşembe 03:30
Alanya'da  Turizm
banner404
 İlçemizde 2006 yıl sonu itibariyle Turizm Bakanlığından Belgeli 251 adet tesis,  37.200 oda, 78.886 yatak kapasitesi, Belediyeden belgeli 385 adet tesis, 20.187 adet oda, 55.690 yatak sayısı olmak üzere toplam 636 adet tesis, 57.387 oda, 134.576 adet yatak mevcuttur. 


Alanya'da Hizmet Veren Turizm Tesisleri

Sınıflama

Tesis Sayısı

Oda Sayısı

Yatak Sayısı


Turizm Bakanlığından Belgeli

251

37.200 

78.886 


Belediye Belgeli

385 

20.187

55.690 

 

TOPLAM

 

636

 

57.387

 

134.576

Not: Tablodaki veriler 2010 yılı bilgileridir.


Sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri ile Alanya uzun 1960 yıllardan sonra turizmde dikkat çekmeye başlamıştır. O yıllarda kitle turizme henüz geçilememiş bireysel seyahat eden turistlerin uğrak yerlerinden birisi haline gelmiştir. 1970'li yıllara kadar şehrin doğu ve batı sahillerinde olmak üzere birkaç turistik motel ve 1000'i geçmeyen turistik yatağı bulunmaktaydı. 1970 li yılların ortalarından sonra yerli turizmde de bir canlanma yaşanmıştır.


Bu canlanma ilçede ev pansiyonculuğunun gelişmesine yol açmıştır. Şehirde yaşayan yerli halk oluşan talep nedeni ile kendi oturdukları dairelerde dahil olmak üzere yaz aylarında ev pansiyonculuna yönelmişlerdir. Türkiye de 1980 li yıllarda başlayan yapısal değişiklikler ve ekonomi politikaları sonucu ve özellikle 1983 yılından sonra her alanda olduğu gibi turizm alanında da önemli gelişmeler yaşanmıştır. 1983 yılından sonra getirilen turizm teşvikleri ve serbest piyasa ekonomisine geçiş ile birlikte artan turist hareketi karşısında turizm yatırımları da büyük bir hız kazanmıştır. Yine o yıllarda başlayan kitle turizm hareketleri bölgedeki canlılığı büyük ölçüde arttırmıştır.  Alanya bu yönü ile Türkiye nin kitle turizmine ilk başlama noktası olmuştur.


Turizm yatırımlarında büyük oranda teşviklerden yaralanılsa da bölgemizdeki yatırımlardaki öz kaynak oranı diğer bölgelerin kat kat üzerindedir. Ayrıca Alanya da diğer yörelerde olduğu gibi devlet arazileri değil tamamen şahıs arazileri üzerine yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Yine o yıllarda turizm mimarisi, ekolojik değerler, gelişmekte olan turizmin dinamikleri net olarak kavranamadığı için tesislerdeki estetik, fonksiyonalite ve çevre gibi hususlar dikkate alınamamıştır. Oysa Alanya'dan sonra gelişen Side, Kemer ve Belek gibi bölgeler yukarıda sözünü ettiğimiz konularda avantajlı bir durum kazanmışlardır. Her şeyden önce bu bölgelerdeki arazinin çok büyük bir bölümü devlet tahsisli olması nedeniyle hem belli bir kontrol sağlanmış hem de büyük ölçekli tesisler devreye girmiştir. Çevre, estetik ön plana alınmış,  gelişen turizm mimarisi ve yeni malzemelerin de kullanımıyla ortaya tüm dünya turizm ülkeleriyle rekabet edecek bölge ve tesisler çıkmıştır. Körfez krizi ile başlayan ve terör yıllarıyla devam eden o zor yıllarda  diğer bölgelerimizde yaşanan zorluklar ve indirilen fiyatlar  Alanya'yı da etkilemiş ve Side, Kemer, Belek gibi merkezlerle rekabette geri kalmıştır.  Bu nedenle 1990 yıllara kadar çok hızlı bir gelişme gösteren Alanya ve Türk turizmi bu yıllardan sonra büyük bir kriz ile karşı karşıya kalmıştır.


Yukarıda genel çerçevesini sunduğumuz durum Alanya'lı turizmcilerin sektörü sorgulamalarına yol açmış turizmde yaşanan ancak  yoğunluk nedeni ile su yüzüne çıkmayan sorunların tek tek ele alınması sonucunu doğurmuştur. Alanya bu gün ulaştığı turizm kapasitesi ile ülkemizin İstanbul dan sonra en fazla turistik tesis ve yatağa sahip merkezi durumunda olup. Türkiye Turizm gelirlerinin yaklaşık % 10 luk bir kısmını tek başına sağlamaktadır.


Antalya özellikle yaz turizmine hizmet veren bir şehrimizdir. Sezon genel olarak Mart-Nisan aylarında başlamakta ve Kasım ayı sonuna kadar uzamaktadır. Alanya'ya gelen yabancı turist sayısı da buna bağlı olarak değişmektedir. Son yıllarda Noel veya Paskalya tatiline gelen turist sayısında da bir artış yaşanmaktadır. Alanya'da yerli turistlerin sayısı ise özellikle bayram tatillerinde ve okulların kapanmasından sonra Haziran-Temmuz dönemlerinde artmakta ve Eylül sonunda okulların açılma tarihine kadar sürmektedir. Alanya'ya gelen yerli turistlerin büyük bir kısmı yazlıkları tercih ederken, özellikle yabancı turistlerin sayısının azaldığı dönemlerde indirime giren konaklama fiyatları nedeniyle turizmin bir kurtarıcısı haline gelmektedir.Alanya'da ALTAV bünyesinde örgütlenen turizmciler bölge tanıtımları için yurt dışı turizm fuarlarına katılarak Alanya ve turizm hizmetleri tanıtmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar sırasında basılı malzeme olarak fuarlarda dağıtılmak üzere Alanya takvimi ve Alanya broşürü hazırlanarak yurt dışı fuarlara iştirak edilmiştir. Alanya'nın tanıtımı amacıyla yapılan fuar tanıtımları kadar spor alanında yapılan uluslararası etkinliklerde büyük önem taşımaktadır.


İspanya denildiği zaman akla gelen Boğa Güreşleri ve Antalya'da yaratılan Golf Turizmi gibi Alanya'da da yaratılan Triatlon, Yüzme Maratonu, Plaj Voleybolu ve Plaj Futbolu gibi etkinlikler Alanya turizminin uluslararası yayın yapan TV'lerin Spor kanallarında yer almaktadır. Alanya'da spor altyapısı Futbol kamplarının da yapılacağı bir özellik taşımaktadır. Yapılacak çalışmalar hem uluslararası alanda tanınmış büyük futbol klüplerinin kamp literatürüne geçirilmesine imkan verirken, sporun gelişmesine ve tanıtıma da hizmet edecektir.


Alanya'da yıllar itibariyle gelişen turizm tesislerinde büyük bir patlama yaşanmıştır. Belediye belgeli tesisler Turizm Bakanlığından belge alan tesislerin yatak sayısını 4 yıldır geride bırakmıştır. Alanya'da turizm doluluk oranlarının belirlenmesi için yapılan çalışmalarda ilk olarak Konaklama Bilgi Sistemi (Konbis) oluşturulmuştur. 2 yıldır Alanya bölgesinde sokak sokak tesis taramasına gidilmiştir. işletmelerin Turizm İşletmecileri Derneği, Otelciler ve Pansiyoncular Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Alanya ve Belde Belediyeleri ile Turizm Bakanlığından alınan bilgileri ile çıkartılan Turizm İşletmelerinin envanterine göre bütün işletmelere tesisler ile ilgili bilgilerin sadece istatistiksel bilgiler için kullanılacağı garantisi verilerek aylık doluluk rakamlarının tespit edilmesi yoluna gidilerek Tesis Doluluk oranları bu yıl tespit edilmemiştir.


Alanya'nın turizm gelirinin hesaplamasında kullanılan değerler 1991-2000 yılları arasındaki değerler Merkez Bankasının Turizm Geliri hesaplamasında kullandığı değerlerdir. Turizm Bakanlığı 1991 yılından sonra turizm geliri araştırması yapmamış, Merkez Bankasının araştırma ve değerlerini kullanmıştır. 2002 yılında ise Turizm Bakanlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yeniden yapılmaya başlanan "Çıkış Yapan Ziyaretçi Anketi" sonuçları kullanılma başlanmıştır.

Alanya'nın 2002-2006 Arasındaki Turizm Geliri

Yıl

K.B.O.H

Yab.Turist

Toplam Gelir

2004

969, 0 $

1. 133.616

1. 098. 473. 904 $

2005

942. 0 $

1. 464. 686

1. 379. 734. 210 $

2006

893. 0 $

1. 157. 554

1. 212. 295. 722 $

2007

608, 0 $

1. 510. 000

918. 080. 000 $

2008

635. 0 $

      1. 715. 000

1. 089. 025.000 $Alanya'ya son 10 yıllık gelen turist sayısı incelendiğinde 2007 yılında turist sayısının artarak maksimum seviyeye ulaştığı ve en çok turist gelen yıl olarak kayıtlara geçtiği görülmekte olup turist sayısının 2005 yılında geçmiş yıllara oranla maksimum seviyeye ulaştığı görülür. 2005 yılında gelen yaklaşık 1.465 bin turistin 1999 krizine göre gelen turistlerin 1,5 katı olduğu görülmektedir. Toplam turizm gelirine bakıldığında 1999 toplam gelirinden % 343,7 oranında daha fazla gelir elde edilmiştir. 2004 yılına göre Alanya'ya gelen turistler 2005 yılında binde 28 oranında daha fazla para harcarken yaklaşık 1380 Milyon $ para bırakmıştır. Gelen turistlerin kişi başına ortalama harcamasına bakıldığında en yüksek harcamayı gerçekleştiren turistler 1993 yılında gelmiştir.Antalya'ya Gelen Turistlerin Aylara Göre Dağılımı

AYLAR

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ocak

  154. 316

  135.208

 

  

125.944

 140.656  

107.171

 

Şubat

181. 818

  

128.088

 150.358 

169.684

147.830

 

Mart

312. 486

 

228.610  

 

246.584  

315.423

236.677

 

Nisan

443. 696

  

472.195  

447.798

  

 501.698

479.808

 

Mayıs

   842. 834

  

682.425

  

832.196

 1.072.972

989.564

 

Haziran

   888. 839

  

912.286  

1.094.817

  

 1.339.806

1.277.501

 

Temmuz

 

1. 160. 687

1.112.755

  

1.292.011

  

   1.525.206

1.509.571

 

Ağustos

1. 033.122

1.080.109

  

 

1.281.654  

1.488.002

1.455.221

 

Eylül

878. 685

 

795.280  

 

1.112.179  

 1.238.311

1.242.865

 

Ekim

805. 377

566.478

  

688.787

  

805.726

833.827

 

Kasım

225. 141

  

168.962

252.665

  

250.770

270.659

 

Aralık

127. 760

   

138.240

164.068

   

144.933

154.180

 

TOPLAM

7. 056. 761

6.420.636

7.689.061

8.993.137

8.704.874

 1998 yılına kadar gelen 100 turistten yaklaşık 54'ünün Alman olduğunu görüyoruz. 1999 yılından sonra bu oran % 50'nin altına gerilemiş ve %38.35'e inmiştir. Son 5 yılda özellikle bağımsız devletler topluluğundan tatil amacıyla gelen turist sayısında bir artış yaşanmış gelen 100 kişiden 22,5'ini BDT'den gelen turistler oluşturmuştur. Hollanda'dan gelen turistler % 7.3 ile 3.cü sıraya otururken % 3,7 ile Avusturya'lı turistler 4.cü sıraya gerilemiştir.


Son yıllarda İskandinav ülkelerinden gelen turistlerin sayısında bir azalma yaşanırken gelen Fransız ve Polonya'lı turist sayısı katlanarak artmıştır. En ilginç gelişme ise Polonya'dan gelen turist sayısında tam bir patlama yaşanmasıdır. 1996 yılında Antalya'ya gelen Polonyalı turist sayısı sadece 566 iken son 2005 yılında içinde %16012 gibi dev bir oranda artış yaşanmış ve 90628 turiste ulaşarak gelen turistlerin % 1,3'ünü oluşturmuşlardır.


Bir Turizm hizmeti veren otel ve pansiyonlar kadar Alanya'ya turist getiren seyahat acentelerinin da önemi büyüktür. Daha ziyade TÜRSAB ve Alanya Seyahat Acenteleri Derneği Adı altında faaliyet gösteren seyahat acentelerini merkez acenteler ve şube acenteler olarak iki farklı kategoride toplamak mümkündür. Alanya'da 2005 yılında Merkez ve şube olmak üzere 242 seyahat acentesi hizmete vermiştir. Bu seyahat acentelerinin bir kısmı sadece Rent A Car hizmeti vermektedir. 

Alanya'nın Saklıkent gibi bir Turizm Merkezi kazanması açısından önem arz eden ve bir Turizm Bölgesi olarak ilan edilen Akdağ Kayak Merkezinin ne yazık ki bu güne kadar ne yolu tamamlanmış ne de henüz olumlu bir çalışma yapılmıştır.

         
           ALTİD                                           ALTSO                                    ALTAB

İlçemizdeki Turizm Merkezleri:
   13.01.2007 tarih ve 26402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5571 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Kanunu ile Turizmi Teşfik Kanunu ve bazı kanunlarla değişiklik yapılmasına dair kanun 27 ve 28. maddeleri ile 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa eklenen Ek Madde 1 ve geçici 3. Madde ile Turizm Altyapı Birliklerinin kurulmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

1-Alanya İncekum Turizm Merkezi
2-Alanya Çenger Turizm Merkezi
3-Alanya Alara Çayı Güneyi Turizm Merkezi
4-Alanya Batısı Turizm Merkezi
5-Alanya Akdağ Kış Sporları Turizm Merkezi
6-Alanya Akseki Turizm Merkezi


DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.


banner355
Son Güncelleme: 03.08.2012 03:32
Anahtar Kelimeler:
alanya da turizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349