Kendini, hayatını ve insanlığı güzelleştirmeye var mısın?

Kendini, hayatını ve insanlığı güzelleştirmeye var mısın?

20 Haziran 2017 Salı 22:27
Kendini, hayatını ve insanlığı güzelleştirmeye var mısın?
banner404

"Ey Rabbimiz, günahlarımızı affet, kusurlarımızı ört ve iyiler ile birlikte canımızı al." (Al-i İmran, 193

Oku

Ramazan Kur'an ayıdır. Çünkü insanlığa gönderilen tüm ilahi mesajların sertacı olan Kur'an vahyi, yine Kur'an'ın kendi

Ramazan Kur'an ayıdır. Çünkü insanlığa gönderilen tüm ilahi mesajların sertacı olan Kur'an vahyi, yine Kur'an'ın kendi beyanına göre bir Ramazan ayında inmeye başlamıştır.

Leyl suresinde, Kur'an'ın indiği Ramazan gecesine "Kadir Gecesi" adı verilmekte ve Kur'an'ın doğumuna şahit olan bu meçhul gecenin "bin aydan daha hayırlı" olduğu müjdelenmektedir.

Bir geceyi bin aydan daha hayırlı kılan da, o gecenin içerisinde yer aldığı bütün bir ayı (Ramazan) mübarek kılan da Kur'an'ın o gecede/ayda doğmuş olmasıdır. Demek ki, parmağın gösterdiği ay burada Kur'an'dır. Ramazan da, Kadir Gecesi de, tüm kadir  kıymetini Kur'an'ın doğuş zamanı olmalarından almaktadırlar.

Kur'an'ı bir tarafa bırakıp da Ramazan'ın ya da Kadir Gecesi'nin bereketine nail olmayı istemek, müsebbibe sırt çevirip sebebe sarılmaktır ki, amacı atıp aracı tutmak kadar abestir.

Ramazan iklimi Kur'an iklimidir. Kur'an'ın diriltici soluğunun en ölü yüreklerde bile çiçeğe durduğu bir özge mevsimdir. Ruhuna ihanet edilmemiş bir Ramazan, hoyrat eller tarafından kundaklanmış milyonlarca yüreğe bir rahmet sağanağı olup inecek, yaralı gönülleri onaracak, yaslı gönülleri şad ü handan edecek, umut tohumlarını yakıp kavuracak kadar kuraklaşıp çöle dönen kalpleri tekrar yeşertecektir.

Bütün bu güzelliklere vesile olan Kur'an'ın, bundan yaklaşık 1433 yıl önce, Hıra'nın baştan ayağa sancılı ve çok farklı konuğuna, hangi cümlelerle inmeye başladığını özellikle bugünlerde hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.

Oku, yaratan Rabbin adına!

O insanı bir 'alak'tan yarattı.

Oku, Rabbin sonsuz ikram sahibidir

O ki, kalemle yazmayı öğretti

O öğretti bilmediğini insana!

Kitap ehli olmadan iman ehli olunmaz

İşte son vahiy, Son Elçi'ye "oku!" emriyle gelmeye başlıyordu. Bu emir "ilet, bildir, tebliğ et" anlamlarından önce, kelimenin birincil anlamı olan "okumaya" tekabül ediyordu. Çünkü, henüz ortada tebliğ edilecek bir "bildiri" bulunmuyordu bu bir, ikincisi bu vahiyden sonra aylar süren bir vahiy kesilmesinin ardından Müddessir suresinin ilk ayetleriyle asıl "risalet" başlıyor ve "kalk, uyar!" diye emrediliyordu. Anlaşılıyordu ki, Alak suresinin ilk ayetleri "nübüvvete" ilişkin, Müddessir suresinin ilk ayetleri ise "risalete" ilişkindi.

İçinde bulunduğu toplumun her alanda iflah olmaz çözülüşünü ve ahlaki kokuşmasını gördükten sonra, başını alıp dağlara vuran sancılı bir yürek, bu kutlu sancının sonunda sadece kendi 'ben'ini doğurmakla kalmıyor, aynı zamanda insanlığı aydınlatacak bir güneşe de hamile kalıyordu.

İlk inen ayetlerden, onun hangi varlık sorularını sorduğunu, hangi sancılarla kıvrandığını gayet kolay anlıyorduk. Onun yoğunlaştığı iki alan dinle felsefenin buluştuğu ender eklem noktalarından biriydi: Varlık ve bilgi. O, "ben kimim?" ,"varoluşun anlamı ne?", "kim, nasıl var etti?", "nereden gelip nereye gidiyorum?", "hakikati kimden, nasıl, neyle öğrenebilirim?"

Bu sorular varlık sorularıydı. Ayetler, işte bu varlık sorularına cevap olarak geliyordu ve "Oku!" emriyle başlıyordu.

O okuyordu elbet. Kendisini okuyordu, kainatı okuyordu, varlığı ve eşyayı okuyordu. Fakat Allah'ın adıyla okumayı beceremiyordu. Bu okuyuşu kitapla taçlandırmadıkça yarım kalan bir okuyuş olacaktı. Dolayısıyla, hedefine varmamış bir okuyuş olacaktı. İşte vahiy bu soylu okuyuşa kutsiyyet kattı ve "okunan" anlamına gelen Kur'an inmeye başladı.

Her kitap bir Kitab'ın anlaşılması için

Ramazan, aklın, kalbin ve ruhun beslenmesi için bedenin aç bırakılmasıdır. Ruh beslenmesi için bulunmaz bir ilahi fırsat olan Ramazan'ı "beslenme ayı"na çevirip, sofralarını Karun sofrasına çevirmek için her türlü gıda stoklayanların, kitapların şahı olan bir Kitab'ın doğum ayında ruh beslenmesi için kitap stoklamaları günün anlam ve önemine daha uygun olmaz mıydı?

"Oku!" emrinin tüm bir insanlığa verildiği bu ayı, bu emirden soyutlayarak kutlamaya kalkışmanın abesliği üzerinde duracak değilim. Fakat, Ramazan'ın tüm bereketini toplayarak gönüllerimize konuk olmayışının sebebini de burada aramak yerinde olur sanırım.

Ramazan ilahi bir gündemdir. Bu ilahi gündem karşısında basit, sentetik ve geçici gündemlerimiz gün görmüş kar gibi erimiyorsa, bu muhteşem imkanı israf ettiğimizin resmidir.

Doğduğu ayı Ramazan diye kutladığımız Kur'an'a sunacağımız doğum günü çiçeği kitaplardan oluşmuş bir buket olmalıdır. Bu buketi Kur'an'a arz etmeliyiz. Hepsinden öte, Kur'an'la olan ünsiyetimizi bu ayda zirveye çıkarmalı, onunla aramızda bir dostluk peyda etmeliyiz. Allah'a karşı "esas duruşumuzu" bozmadığımıza Kur'an'ı şahit kılmalı, bu dostluğu bir "şahitliğe" dönüştürmeliyiz.

Çeçenistan dağlarında, imanına en değerli varlığı olan canını şahit kılıp "aşkını" isbat eden 'en büyük aşık'ların şahitliğinden mahrum olabilirsiniz.

Fakat, imanınıza Kitab'ı, kitapları, zamanı, günü geceyi şahit gösterememek...

İşte en büyük mahrumiyet.

"Allahım! Sen affedicisin, cömertsin. Affetmeyi seversin. Beni de affet.”

"Rabbimiz! Unutursak veya hata yaparsak bizi sorumlu tutma.

Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.

Rabbimiz! Zorlanacağımız yükü bize taşıtma.

Günahımızı affet! Bizi bağışla! Bize ikramda bulun!

Bizim velimiz sensin. kâfirlere karşı bize yardım et." (Bakara, 2/286)

Okunan  Mukabelenin (27.cüz)  Bize verdiği Mesajlar :

TUR SURESİ:

 Kıyametin kopması sırasında olacak bazı olağan üstü hâdiseler, inkarcıların cehenneme atılacağı, takvâ sâhibi (Allah’tan  korkup, haramlardan, dinde yasaklanan şeylerden sakınan)  Müminlerin ahrette kavuşacakları mükafatlar, Kur'ân-ı kerimin Allah’ın kelâmı olduğu ve O’nun  varlığı, birliği ve kudretinin sonsuzluğu bildirilmektedir. 

“Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. 
Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışında da O'nu tesbih et. “(46-48)

NECM SURESİ:

Peygamberimizin vahiy meleği ile buluşması, putların uydurma ilâhlar olduğu, Allah’tan yüz çevirip, dünyaya kul olanlara itibar etmemek gerektiği, büyük günahlardan ve ahlâksızlıklardan kaçanları Allah’ın mağfiret edeceği, günahlarını bağışlayacağı bildirilmektedir.

“Ve şüphesiz en son varış, Rabbinedir. 
 Doğrusu güldüren de ağlatan da O'dur. 
 Öldüren de dirilten de O'dur. “

KAMER SURESİ:

Kıyametin yakın olduğu, buna rağmen müşriklerin nefislerine uyarak gerçekleri yalanladıkları, vakti gelince, zillet içinde kabirlerinden çıkacakları ve Peygamberimizi yalanlamalarının cezasını çekecekleri anlatılıp bazı peygamberlerin kıssaları ile örneklendirtmiştir.
 

RAHMAN SURESİ:

 Göklerin düzeninden, Allah’ın insanlara olan lütfu ve ikramından, insanın yaratılışından, Allah’ın  kudretinden, kıyamet gününden ve o günde isyankarların cezalandırılmasından ve inananların kavuşacağı nimetlerden bahsedilmektedir.

VAKİA SURESİ:

Kıyamet ve ahret hâllerinden, cennet ve cehennemden vb. konulardan bahsedilmektedir. 

HADİD SURESİ:

Genel olarak Müslümanları terbiye etmeyi hedef almakta, onlara İslâm toplumunu oluşturacak insanların ne gibi özellikler taşıması gerektiğini öğretmekte. Kur'ân'ın genelinde olduğu gibi bu emirleri ahretteki ceza ve mükafatla desteklemekte, onlara Allah'ın azabını hatırlatmakta ve Ruhbanlık safsatası üzerinde durulmaktadır.

O, Öldüren, Dirilten, Evvel, Ahir, Zahir, Batın, Alimdir... Mülk onundur. Sonunda bütün işler ona döndürülür... Ardından müminlere bir uyarı gelir:  "O, göğüslerde saklı olanı bilir" (6)

MUHABBET KÖŞEMİZ

Kendinizi en güçlü hissettiğiniz olaylar ve anlar ne zamandır?  diye sormuştuk.

Canan Cingöz:  Rabbime en yakın olduğum zamanlar hep güçlüyümdür.

Vesile Kürkçü:  İnandığım her şey beni güçlü kılar. Sırtımı dayadığım Allah'ımın beni her halimle kabul edip, bırakmayacağını bilmek  de beni güçlü kılar.

Esra Ersoy: En zayıf olduğum, canimin en çok yandığı anlarda, rabbimden geldi eyvallah dediğim anlar.

Kardelen Yavuz : Annem bana sarıldığında, beni öptüğünde; haklı olduğum bir durumda başkasının beni savunulduğunu görmek beni güçlü kılıyor. Üzüldüğüm de Allahüteala’yı  hatırlayıp , onun gücünün her şeye çözüm olduğunu hatırlayınca kendimi çok güçlü  hissederim.

Berna Barcın: Rabbimin razı olacağı bir iş yaptığımda, mesela şuanda oruçluyum ve gerçekten farklı bir güç hissediyorum kendimde.  Gece kalkıp ona zaman ayırdığımda ve sabah evden abdestli çıktığımda başım dik yürüyorum.

İsimsiz: Allah lütfünü gösterdiği zaman (duamın kabul olduğu gibi)zamanlarda kendimi çok güçlü hissederim. Ve beni seven destekleyen ilgi gösteren biri olduğunda kendimi çok güçlü hissederim.

Kamil Yüksel: İnsan kendini ait olduklarının yanında olduğu zaman güçlü hisseder bence çünkü mutluluk en büyük güçtür.

Hüseyin Eren: Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur saman içinde diyerek başlanan, masallardaki dünyanın hayalini kurduğumuz çocukluğum vardı,herkesin öyledir eminim.  Günahı sevabı bilmeden, insanoğlunun acımasızlığını bilmeden, o onlar ve yaşadığımız güzel anılar aslında kendimi en güçlü hissettiğim o anlarmış şimdi anlıyorum. Bilmem iş işten geçti mi?

Baran:  Yanımızda sevdiklerimiz olduğu sürece kendimizi güçlü hissederiz.

İsimsiz: Kendimden ve yaptığım şeylerden eminsen kendime güveniyorsam kendimi güçlü hissederim.

Bu gün ki sorumuz:  Selam Nedir?

Cevaplarınızı snsibel@msn.com  adresine gönderebilirsiniz.

EL-KADÎR

Her şeye gücü yeten

Her şeye bir ölçü/kader takdir eden

Her şeyin kadrini/kıymetini belirleyen 

“Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla! Çünkü Sen her bir şeye Kadîr’sin!” (Tahrîm 66:8) 

“Ne göklerde ne de yerde, hiçbir şeyin Allah’ı aciz bırakma imkânı ve ihtimali yoktur: Çünkü O Alîm’dir, Kadîr’dir.” (Fâtır 35:44) 

Her şeyin kadrini/kıymetini belirleyen el- Kadîr olan Allah’tır. Resmimizin konusu: El-Kadîr olan Allah’ın bir gecenin kadrini/kıymetini nasıl artırdığının somut örneği olan kadr suresinin o muhteşem ayetleridir. İşte o ayetler: 

“Elbet onu Kadir-kıymet gecesinde biz indirmeye (başlamışızdır.) Bilir misin o kadir-kıymet gecesinin mahiyeti nedir? O kadir-kıymet gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler, vahiyle beraber o gece inerler de inerler, Rabbimin izniyle, hayatın her alanına dair tarifsiz bir mutluluğun (formüllerini getirirler); bu durum, fecr doğuncaya kadar sürer.” (Kadr:1-5)  

Surenin konusu vahyin kadir ve kıymetidir. Yani el-Kadîr olan Allah’ın Kur’an’ın indiği geceye yüklediği değerdir. Ey bu vahyin muhatabı! Kur’an indiği geceyi bir ömre bedel kıldı (1000 ay: ykl. 83 yıl). Aynı vahiy senin hayatına inmesi durumunda, ömrünü kaç ömre bedel kılmaz ki? 

Vahiy ile tanıştığı ana kadar, cahiliye karanlığının içinde bulunan bir genç düşünelim. Tabloda bu gencin Kur’an’ın manası ile tanışması ve onun anlattıkları ile derin düşüncelere dalmasını resmettik. Gencin, yaşadığı o gecesinin önemini terazinin diğer kefesinde bulunan, (bebeklikten ölüme kadar geçen süreyi anlattığımız) vahiysiz bir ömür ile kıyasladık. O gecenin vahiysiz bir ömürden daha değerli ve daha hayırlı olduğu imasını da; o gecenin manevi ağırlığının terazinin dengesinin değişmesi ile anlattık. Bu gecenin yıl içinde sabit bir gece olmadığı uyarısını da ayın halleriyle göstermeye çalıştık. 

İnsanların cahiliye karanlığından ahiret sabahına yolunu kaybetmeden çıkabilmesi çok önemlidir. Bu da kadr gecesi ile başlayan aydınlanma süreciyle olacaktır. Gencin yolunu bulabilmesi için ışığını Allah’tan alan Kur’an dolunayını rehber edinmesi gerekmektedir. Bu mesajı da lafza doğru büyüyen ay merhaleleri ile vermeye çalıştık. Ufuk çizgisinde hira’dan başlayan Allah’ın değer yüklediği aydınlanma sürecini bina şekilleri ile vermeye çalışılmış. 

“O dilediğini/dileyeni bağışlar, dilediğine/dileyene de azap eder, zira Allah her bir şeye Kadîr’dir.” (Bakara 2:284)

 Yâ Kadîr, Yâ Allah! Biz Senden bağışlanma diliyoruz bizleri bağışla Yâ Rabbi!    


DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.


banner355
Son Güncelleme: 20.06.2017 23:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349