Amat Bilir
Amat Bilir
Yazarın Makaleleri
Deve havıdııla, yiğid laabııla
BİLADER engi Alanya uçun oğraşanlardan biri de Oğuz Gorum hoca. Hoca da benim gibi Alanya kültürü, tarihi unudulmasın deyi biboy booşur. Bizim gıymatımız öldüümüzde annaşılıcag. Beliki hocanın heykeli de dikiliceg emme yaşarkana...
Urumdaş'ın yemiş besdili
BİLADER, dün galdıımız yerden devam ediyoz böön. Kör Salih de Leklek Hüseen'i boş yollamamış. Kör Salih de bi çıkı etmiş, çıkının içine ıcık Urumdaş payamı, ıcık koz, ııcık Urumdaş besdili goovermiş. Hindi bizim Leklek...
Leklek Hüseen Urumdaş'a gedmiş 
ÖNDÜÜN gene Leklek Hüseen'den, Böcülüden Durali Kevki'den yeni, teze habarlar zavadanag utaştı. Ende keratalar benim avguşum, bi daggada beni habardar edeller. Eveli zaten Leklek Hüseen höle ılgıdır gibi bişey. Görseniz güzlüg...
O esgi vakıdlar unudulmaayoru
FARUG Yalçın gardaşım bi megdub yollamış. Hemene gara cavaala oğraşırdı, hindi eeribacag Sikota'yla oğraşmaya başlamış. Hööle deyoru megdubunda:  "Selam Aleyküm Amad emmi, nahılsın? Ben bi efsaneyi ta canlandırmag isdeyom. Efsanenin...
Kör Salih ovalama işini böyüdmüş 
BİLADER yazın Dere Durbannas'da, gışın da Ezzacılar Caddesi'nde bulunan Kör Salih'in ünü ovalama işinden dee Antalya'ya gadar yayılmış. Hindi Durbannas'da yaylarımış emme bi boy da Agseki'den, Finike'ye...
Tahsilsiz mühendis Çilekeş Hüseen
BİLADER benim engi köşemin av guşlarından biri de Çilekeş Hüseen. Çilekeş Hüseen'in soyadı Sezen. Gendisi hindi 55 yaşına erdi. Kafasının tüyü ıcıg döküg. Boyu güccüg. Bobasına Süpürgeci Gadiri derlerdi, hindi ıramedli oldu....
At arabacıları gayıb oldu geddi 
DÜN aşaamıla televzoona tanırkana bi at arabası gördüm, esgi Alanya'nın at arabacıları aglıma geldi. Kimler geldi, kimler gecdi bilader. Dünya iki kapılı bi han, birinden giriyon, ötekinden çıkıyon. Iramedli Mence'nin Memed Ağa,...
Hindiki çökeeliin bile dadı yog
HERŞEY bozuldu bilader. Tomatinin esgisi gibi dadı yog, gabıglı fasillenin dadı yog. Öndüün gurudalım deyi cuma bazarından bir iki ogga ayran çökelii aldıg. Endeeni gurudub, ıcıg su çileeb, gara cöccemi de atıb, ısladdıında yemesi çog...
Bu sene zeytinyaa bolluu var
BİLADER, heralda bi hafda gadar oldu. Mamısedi'den benim bi abbab aradı. Elinde ıcıg zeytinyaa varımış. "Ehdimal soran olursa aglında olsun, benim zeytinyaanın engi Alanya'da öörü yog" dedi. Taa eveli Urumdaş'dan bi abbab da dediidi....
Keloolan ılgıdır gibi olmuş
BİLADER, benim bi abbab var. Keloolan hayılacadır cavırlara çapıd satar. Bunun kilosu bi kere 150 oggaya yakınıdı. Beli bi dönüm varıdı. Göbee dersen tana gannı gibiidi. Bildiin bi gara sıırıdı. Bi oturuşda üç egmee nesin demez, yalaaverir...
İki makas parasııla okuyan hakim
BİLADER böön de ıramedli hakim Cemal Can Emmi'yi anıcaaz. Gendisile ölmeden eveli çog muhabbedlerim oldu. Bana, 1930'lu senelerin Alanyasını hööle annadırdı:  "Ben 1927 doomluyum. Bobamın soyu Gazipaşa'nın İnceaarı...
Alanya'nın ilg yazlıg sinaması
AMAT Emminiz böön gene sizi 66 sene evelinin Alanyasına götürüyoru. Gıymatınızı bilin, hindi 80 yaşında olanların bile ılgım sılgım hatılladıgları yılları annadıveriyom. Dün deeverdidim, Tokad'dan Alanya'ya gelen saalıg...
1951 Alanyasından anılar
GIYMATINIZI bilin, Amat Emminiz böön sizi 66 sene evelinin Alanyasına götürüyoru. Enginler hikaye deel, hepisi hakiki. Hindi 1951 senesinin Alanyasına gedelim. Alanya'nın nufusu 5 bin bile yog. O vakıdlar, hindi beton tirkeli olan yeller yemyeşil....
Para işi maldanda currug
BİLADER öndüün ikindiile hava ıcıg serinledi, benim ellig şalvarı geydim, çarşıya dooru geddim. Bi bagdım bizim çapıdcı Memed, düggeninden eşgeriverdi. Hayılacadır görmezdim keratayı, "Gel ay Amat Emmi, bi çay içelim" dedi. Gari çayı...
Alaiye Likontası'na selam olsun
BİLADER, dün Ganal A Televziyonu'nun hızlı gasdecisi Özgür Yılmaz gardaşım bi habar eleddi. Özgür, öndüün Alaiye Caddesi'nde hızmad veren Alaiye Likontası'na yemeg yemeye varmış. Likontada her masadakı camın altında benim...
1947 Alanyasından iki anı 
BİLADER böön size naglen iki anı anladıvericem. Engi anıların saabı o vakıdlarda Garayolları Umum Müdürlüü'nde şeflig yapan Sülaman Aslan. Sülaman Aslan öldüüse Allah ıramed eylesin, sağısa Allah uzun ömür versin deyom. İşdacıkana...
Sedad'ın likontası küfül küfül esiyoru
BİLADER, hööle sırım gibi, az garaca, delaanlı bi oğlan var. Adı Sedad. Taa eveli, iddiba otobis garacında bi laabı Cesi, bi laabı Albay, esas adı da Nevzad Topal'ın yanda yazane müdürlüü yabdııdı. Taa soona da Ulaş'da bi likonta...
Dere Köyü'nün meşur Amat'ları 
BİLADER, nahıl Alanya'nın meşur Amat'ları varısa, Dere Köyü'nün de meşur Amat'ları varımış. Alanya'nın meşur Amat'larını taa eveli yazdıg emme lekin öömüzdee günlerde gene bita yazıveresim var. Çoo...
Dalabasmaz Emin Dayı
BİLADER, böön ıramedli Dalabasmaz'ın Emin Dayı'yı ırametile anıyoz. Bi vakıdlarda ilg megdeb şahadednamesi, yani ilkokul dibloması olmayanlara düggan açma ruhsadı verilmezimiş. Onun uçun Alanya'da ilkokul şahadednamesi olmayanlar...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349