Amat Bilir
Amat Bilir
Yazarın Makaleleri
1940 Selintisinin dogduru Hilmi Şifa 
BİLADER, cümörtesi günkü yazımızda 1940'lar Alanyasını annaddıg, hindiki adı Gazipaşa olan Selinti'ye geçdiidig. Böön devam ediyoz. O vakıdlarda Selinti'de bi teg dogdur var, o dogdur da Alanyalı Hilmi Şifa. Selinti'de...
1940 Alanyasının dogduru Mazhar Bey 
BİLADER böön size annadıvericem hadiseler 1940'lı senelerdeki hadiseler. Ondan sonacıma Selinti'ye dooru gedicez. 1940'larda Alanya'da bitecig dogdur varımış. O da hökümed dogduru Mazhar Bey'imiş. Mazhar Bey, hasdaları...
Ne varısa esgilerde var
BİLADER benim bi gomşu var, çocuu pepsiyi, yedigünü çog hazeder. Anası yanna bi de tosd yapıveriyoru, keloolan 7 gün engini yeyoru. Bi de makarınnanın hööle aazında sünen cinsini hazediyoru. Endeene bi de adına kedcab denen tomati salçasını...
Başıma geleni heç sorman 
BİLADER, öndüün aşamıla başıma geleni sorman. Bilader öndüün ikindile ıcıg köken egdim baccaya. Tabi bunları ekerkene çükürüle yer gazıyorsun. Yorulmuş, ölmüşüm bilader. Aşamıla evin ööne gelib de elimi ayaamı yıkarkana avrada...
Begmez'in Ali'ye saalam nikah gıyılıyoru
BİLADER, Gözelbaalı Begmez'in ezzacı Ali'yi everesoldug. Öömüzdeki bazarörtesi günü aşamıla Ali'nin düünü var. Düün cuma bazarındakı belediye düün salonunda aşamıla saad 8'de. Ali'nin düününe buyurun gelin....
Çakallarlı Reşid dadlıcı açmış
BİLADER, delaanlıların düggen açdıını duyunsura imanım gabarıyoru. Öndüün beerde deggeldi. Ben dee esgiden sülalesini bilirim. Çakallarlı Reşid deyi bi delaanlı var. İddiba Alanya Lisesi'ni okumuş, soona İsdambol'da böyüg...
Otun gıralı Alanya'da 
BİLADER öndüün bi abbab deeverdi. Alanya'dan bayaa hatıllı gişiler Alaçatı deyi bi yer varımış, ora Ot Fesdivalı'na gedmişler. Engirde ot mevzusunda bayaa bi ünlüümüş. Dünyanın dörd bi tarafından, Angarasından, İsdambolundan,...
Yön yemedinmiidi motur dudmaveriyoru 
BİLADER başıma geleni sorman. Kaç gündür musafir aarlardım, sonunda dinim imanım gevredi vallahı. Angara'dan benim asger argadaşımıla avradı geldiler. Angara'ya geddigsire avradıla beni beere salmazlar, onnarda galırız. Angara'dan...
Bi bahara taa gavışdıg 
BİLADER, işdacıkana Nisan ayı da geldi. Gari öömüz yaz. Hindi hava ıcıg yaamırlı geçiyoru emme engi yaamırlar da çog feydalı. Boğday ekenlerin araab da bulamadıı bişey. Engi yaamırlar direg ambara giriyoru. Ambar dediim boğday ambarı....
Bu sene gırib beni bitirdi 
ULAN bilader bu sene boyna gırib oluyom, hu yaz bereyi bi gelse, vallahı ısıcagdan bita şikaadcı olduum yog. Apışlarımın arası gan ısıcagdan cicig cicig erise gene aazımı açmaacam. Bilader bu sene gıribin birini geçirirkene taa ötekine...
Engi iş nahıl oluyoru?
ÖNDÜÜN beerde deggeldi, tilevzoonda bi gonuşma var. Ruh dogduruumuş. Hööle deyoru:  "Çocunuza deel bir fisge vurmag, gaşınızı bile galdırmacagsınız. Onnarı gocaman herifimiş gibi hep dınlaacaksınız. Tamam dediiniz zaman, sözünüzü...
Gari eyice sinim seddahım sıyrıldı 
GARA cava, gara cava deyoz emme son vakıdlarda benim gara cava beni eyice öökelendirmeye durdu bilader. Üsemesine deel dediim, endee cava beni daşıcaa yerde, ben daşıyom endeeni çiynimde.  Cavaya 20 Banguvud benzin gaddığımda bi eve gediyom,...
Alanyaca dersleri (7)
BİLADER, Alanyaca derslerine böön de devam ediyoz. Size engi lafları eyice belledesim var. Bizim Alanyaca'yı bilenler de eyi okusun, unudduglarını tezelesinler emme esas gayem delaanlılar bizim lafları unudmasın. Ihıcıka böönkü ders: ALANYACA...
 Alanyaca dersleri (6)
BİLADER, Alanyaca derslerine böön de devam ediyoz. Size engi lafları eyice belledesim var. Bizim Alanyaca'yı bilenler de eyi okusun, unudduglarını tezelesinler emme esas gayem delaanlılar bizim lafları unudmasın. Ihıcıka böönkü ders: ALANYACA...
Alanyaca dersleri (5)
BİLADER, Alanyaca derslerine böön de devam ediyoz. Size engi lafları eyice belledesim var. Bizim Alanyaca'yı bilenler de eyi okusun, unudduglarını tezelesinler emme esas gayem delaanlılar bizim lafları unudmasın. Ihıcıka böönkü ders: ALANYACA...
Alanyaca dersleri (4)
BİLADER, Alanyaca derslerine böön de devam ediyoz. Size engi lafları eyice belledesim var. Bizim Alanyaca'yı bilenler de eyi okusun, unudduglarını tezelesinler emme esas gayem delaanlılar bizim lafları unudmasın. Ihıcıka böönkü ders: ALANYACA...
Alanyaca dersleri (3)
BİLADER, Alanyaca derslerine böön de devam ediyoz. Size engi lafları eyice belledesim var. Bizim Alanyaca'yı bilenler de eyi okusun, unudduglarını tezelesinler emme esas gayem delaanlılar bizim lafları unudmasın. Ihıcıka üçüncü ders:...
Alanyaca dersleri (2)
BİLADER, dün Alanyaca derslerine başladım. Bizim Alanyaca'yı bilenler de eyi okusun, unudduglarını tezelesinler emme esas gayem delaanlılar bizim lafları unudmasın. Ihıcıka ikinci ders: ALANYACA     TÜRGCE  Çengirdemek  ...
Alanyaca dersleri 
BİLADER, böön burdan Alanyaca derslerine başlaayom. Bizim Alanyaca'yı bilenler de eyi okusun, unudduglarını tezelesinler emme esas gayem delaanlılar bizim lafları unudmasın. Ihıcıka ilg ders: ALANYACA     TÜRGCE  Apolya  ...

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349