Amat Bilir
Amat Bilir
Yazarın Makaleleri
Şeer gari yükü galdıramayoru
BİLADER öndüün bi dosdun Dövled Hasdanesi'nde ameliyad olucoolan anasını ziyarete geddig. Hasdanenin içi de, dışı da sıış verdii yog. Bilader arabala hasdanenin ora vardıg, hasdanenin iki tarafında kirman gibi döndüg emme araba goocag...
Gara cahillig hikayeleri (2)
BİLADER, Tuyan Yavuz deyi bi gardaşım öndüün bilgisayar makinesinden aarı bi yazı yollamış bana, "Amat Bilir Emmim bu yazıyı ille bi yazıversin. Bu olaylar gara cahilligden olan gerçeg olaylar" demiş. Dün başını yazıverdig, böön de galanını...
Gara cahillig hikayeleri
BİLADER, Tuyan Yavuz deyi bi gardaşım öndüün bilgisayar makinesinden aarı bi yazı yollamış bana, "Amat Bilir Emmim bu yazıyı ille bi yazıversin. Bu olaylar gara cahilligden olan gerçeg olaylar" demiş. Tuyan Yavuz, Kör Aliço'nun Pehlivan...
Su gabaa dedinmiidi bi durucan
BİLADER dün Alanya'da her tarafa su gabaala ilif ekicegler, engi işin başdutarı da Alanya Şeer Konseyi'nin ireyisi Nurhan Özcan deyi yazıverdim, bi de evel zamanından beri Alanya'da anladılan bi su gabaa hikayesini annadıverdiidim....
Su gabaa gıymata bindi
BİLADER duydumööre dün Alanya'da evel zamanından beri meşur olan su gabaglarını yeniden piyasaya çıkarmag uçun toomlar topraa atılmış. Bi de esgiden çimilike bedenimizi oodumuz ilif varıdı, onun toomları da atılmış. Kir, engi...
Yarın Sultan Navrız
CÜMÖRTESİ günü size Alanya'dakı o esgi Sultan Navrız'ları annadıverdim ıcıg. Böön devam ediyom. Sultan Navrız'da yapılan gargılıları yapışdırma işini çoo vakıd domuz sovanıla yapardıg. Engi sovan da adamın elini dalardı....
Sultan Navrız geliverir
BİLADER yaşayan ne günler görüyoru. İşdacıkana bi Sultan Navrız taa geliverir. Emme lekin Sultan Navrız'ın esgi dadı yog. Ben size Alanya'dakı o esgi Sultan Navrız'ları annadıvereem. Ben güccüglüümden hatıllarım. Sultan...
Alanya yemeeni eyi bişiren likontalar 
BİLADER dün deel ondan evelki gün "Bizim Alanya yemegleri nisanın 2'sinde İsdambul'da tanıdılıcaamış. Engini duyunsura ferahımdan uçdum. İsdambul'da bişicoolan yemeglerin içinde laba dolması, göleviz yemee, ülübü piyası,...
Tederigli başa kar yaamaz 
BİLADER öndüün Mamısedi begsemedile, Dere begsemedinden, bi de ıramedle begsemedci Hasan Ağa'dan bahseddiidig. Böön de begsemed Alanya'da nahıl yenir, onu annadıvereem dedim. Kimisi begsemedi çaya batırıb yemesini hazeder, kimisi de...
Pırava bizim Adem İreyis'e 
BİLADER dün bi habar eleddiler, ferahımdan uçdum vallahı. Bizim Alanya yemegleri nisanın 2'sinde İsdambul'da tanıdılıcaamış. Engi işi de bizim Alanya Belediye İreyisi Adem Yücel yapıyoruumuş. Pırava bizim Adem İreyis'e boba....
Begsemedci Hasan Ağa
BİLADER öndüün Mamıdseydi'ye yolum düşdü. Mamıdseydi'nin Teggeöö'ndeki furuncudan benim abbablar begsemed ısmarıç eddi. Mamıdseydi'nin begsemedi gözel olur. Teggeöö'nün suyula eyi olurumuş engi begsemed. Başga...
'Çaylar şirkedden' hikayesi 
BİLADER böön size dee esgilerde olmuş bi hikaye annadıvericem. Sedireli ıramedli Şükrü Aras Emmi'nin laabı 'Şirked'idi. Sedire'nin esgi belediye ireyisi, hindi Halg Parti'nin Alanya Belediye Mecilis azası olan Musdafa...
Ucuz et mundar oluyoru
BİLADER bende de şans mı var? Hu eşşeg şansı bi tüllü yakamı salmadı. Gariban hırsızlaa çıgmış, aydede aaşamdan doovermiş. Beniki de engile oldu. Bilader evin öönde ıcıg yer varıdı. Endere gögsovan eken de çor çocuula yeriz dedidim....
Alamanya'yı Gocaasanlı'ya çevirmiş 
HUSNİ Goca, Gocaasanlı Beleni'nden. Arada bi yazıveririm bura. Engi okudu, dokudu, Alamanca örtmeni oldu. Soona bi duydug, bi cavır garısı tavlamış, Alamanya'ya gedmiş. Hindi arada bi bana megdub yollar bilgisayardanaarı. Dün gene yollamış,...
Metelee gurşun atar oldug  
BİLADER, ben hunu bilir, hunu derim her zaman. Bi adamın para sıkıntısı öldüünde biter. Hu sıralar eyice züürdledig bilader. Benim cıbırıg av guşum, enternedden yeni habarlar eleddi. Öndüün yazıverdiim abugad Memed Tıılı enternete yeni...
Gadiri hindi de şayirlee başlamış
ALANYA'NIN meşur avgada gıralı Obalı Gadiri Uysal'ı bilisiniz. Benim köşede biboy çıkar. Namı 'Avgada Gıralı Gadiri' deyi yörüdü geddi. Hindi bi de kard basdırmış, karta nacag gibi bıyıglarıla bi foturafını...
Kelleyi kediye gabdırmış
ANTİKACI Savaş Gunt'u bilisiniz, bilmeyenlere de hööle tarif edem. Bi vakıdlar Yusuf'un Musdafa Efendi'nin düggeninin garşısında antikacılıg ederdi. Yanıbaşında da Moris Hüseen varıdı. Savaş Gunt, cavırca dillerinin alayını...
Gara şalvar deeb geçmen 
BİLADER beni bilisiniz, esgiden beri gırmızı uçgurlu gara şalvara yangınım. Reyisicumhurun yanna gediceg olsam da gara şalvarı geyerim, baccada çalışıcag olsam da. Avrad yatırdsa gara şalvarıla üyürüm emme çızgılı bicamayı geymeden...
Hindiki talebeler eyi okusun
BİLADER öndüün Legleg Hüseen'in evine musafillee geddig avradıla. Legleg, oolandan derdli. Karinnesinde biseel zayıf varımış. Keloolan heç ders çalışmazımış. Leklek Hüseen avradına öökeleniyoru. "Şendeene hebire 'Dersine çalış'...

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349