banner433
Amat Bilir
Amat Bilir
Yazarın Makaleleri
Avgadacı Gadir işi böyüdmüş
BİLADER, bi boy yazarız, Obalı Avgadacı Gadiri, bi tarafdan avgada sataragdan parayı tokur, bi tarafdan erig vagdında erig sataragdan parayı tokur, hindi de habar aldıımıza göre muzlara kese dikerimiş, ordan da parayı tokurumuş. Muz kesesini...
Alanya'ya doval gaz gelirse 
BİLADER öndüün Gonya'ya bi abbabın yanna geddig, geldig. Abbab, bi vakıdlar Alanya'da bayaa bi eleşdiidi. Gendisi Gonyalı. Hindi Gonya'da eeleşiyoru. Abbabın evi Gonya Nalçacı'da. Bilader abbabın evinde iki gün musafir galdıg....
Zeki Müren'in Alanya'ya gelişi 
BİLADER 60'lı yılların ortalarında ıramedli Zeki Müren Alanya'ya gelmiş. O vakıdlarda Alantur Moteli taa yeni açılmış. Zeki Müren orda galırımış. Gecenin filleylisinde Zeki Müren'in dondurma yeyesi gelmiş. Gece Bamyacı...
Bamyacı'nın ilimonatası 
BİLADER benim Alanya'da en hazeddiim adamlardan biri de ıramedli Bamyacı Kemal Usda'dı. Çog beyefendi bi adamıdı. Bamyacı deyinsire Alanya'da agla hemen 'Dondurma' gelir. Bamyacı'nın dondurması meşur. Emme lekin ilimonatası...
Tıs Hasan'ın süt satması 
BİLADER, esgi Alanya'nın çarşısında süt satan birki yer varıdı. Bunlardan biri ıramedli Şükri Cüce'nin oolu Hasan Cüce'le, ıramedli Memed Cüce'nin dondurma düggenidi. Orda sabahları ısıcag süd bulunurdu. Süd de Alanya'nın...
Daş ev usdaları (2)
BİLADER dün "Daş dovarın aralarına delig gonur, bu deliin gonmasının sebeblerinden biri de esgi evlerde kedinin ıraadca engi deliglerden girib çıgması uçundur" dedig. Neci engi kedinin girib çıgması ilazım olurdu derseniz, bilader esgiden...
Daş ev usdaları 
BİLADER, daş evler yazın serin olur, gışın da ısıcag olur. Esgi Alanya'da evlerin dovarları o vakıdlarda tuula, piriked olmadıından, olsa da fiyetli olduundan daşıla yapılırdı. Onun uçun Alanya'nın namlı daş dovar usdaları...
Guggumavug Disko (3)
BİLADER, engi vakıdlarda Alanya'ya bol Fıransız turis gelir, bizim delaanlılar engi Fıransız gızları tavlarlar, dooruca Guggumavug Disgo'ya götürürler dediidig. O vakıdlar her Alanyalı delaanlının bi Fıransız yavuglusu olurdu....
Guggumavug Disko (2)
IRAMETLİ Fıransızcacı Kemal Hoca, cavır çalgılarında gözel dans eddiinden, Fıransız hanimi dansa galdırmış, gadının galbini torda, Guggumavug Disko'da çalmış. O vakıdlarda Alanya'ya en fazla cavır Fıransa'dan gelirdi....
Guggumavug Disko
ENGİ disgo Alanya'nın ilg disgosu. Hindiki isgelede Memed Hacıgadiroolu'nun Canus Likontası'nın arkasındaadı. Engi disgo 60'lı yılların sonlarına dooru açıldı. O zamanlar Alanya'ya bol Fıransız turis gelirdi. Engi...
 Esgi Alanya'da çakal uluması (2)
BİLADER dün "Gümrügcülerin dayının gedeyine çakal girmiş, dayı gedeyin kapısını örtmüş, aglına bi zinalıg gelmiş. Dee atalarından galma üç ogga çeken bi deve çanı varımış gedeyde. Endee çanı çakalın boynuna baalavermiş. Soona...
Esgi Alanya'da çakal uluması
ESGİLER annadır durur. Hindi Alanya'nın Güccüghasbacca, Sugözü, Böyüghasbacca, Depe, Gurşunlu, Hacımemedli, Begdeş mahallelerinde esgiden, esgi dediimiz de 1940'larda, 50'lerde, 60'larda bol çakal olurdu. O vakıdlarda endee...
Alanya'da esgi iradiyo günleri (4)
BİLADER evel zaman Alanyasında, iradiyolarda bi de 'Arkası yarın' dınlanırıdı. İradiyoda bi hikayeye başlanır, engi hikaye 5 sene sürerdi. Millet hergün arkası yarının çıkıcaa vakıdda iradiyonun başında billenir, engini dınlardı....
Alanya'da esgi iradiyo günleri (3) 
BİLADER o vakıdlarda Türk pehlivanları namlıımış. Bizim Türk pehlivanlarının güreşlerini irodiyoda annadırlarımış, milled de güreşe havaslı olduundan engini dınlarlarımış. Taa soonaları tıransıstörlü iradoyalar çıgmaya başladı....
Alanya'da esgi iradiyo günleri (2)
BİLADER dün "Iramedli Memed Çavış, 1940'larda Alanya'da memur gayfesi deyi bi gayfe çalışdırırımış. Devir ikinci cihan harbi devri, milled acans dınlaacaz deyi oğraşırımış. Memed Çavış, gayfeye bi iradiyo getirdmiş" dedig,...
Alanya'da esgi iradiyo günleri
BİLADER, benim duyumlarıma göre Alanya'ya ilg iradiyo 1935 senesinde gelmiş. Emme lekin engi iradiyo Alanya'ya gelmeden namı gelmiş. O vakıdların adamları cavır memlekedlerinde iradiyo olduunu duymuşlar. Hasbelgader cavır memleketine...
Alanya'nın gabag hikayeleri
BİLADER dün bal gabaandan çorba işini yazdııdıg. Soona Alanya'da anladılan bal gabaa hikayelerinde galdıg. Duyumlarıma göre bal gabaa hikayelerinden birkisi hööle:  Alanya'da esgiden bi aded varıdı. Engi aded çoo yerde devam...
Bal gabaandan çorba 
BİLADER öndüün abbabın biri beni bi yemee götürdü. Abbabın moteli var. Söölemesi ayıb, motelinde gözel yemegler çıkıyoru. Aşcısı da Angaralı Sinan. Hayılacadır Alanya'da çalışırımış. "Alanya'ya geleli 20 sene oldu" deyoru....
Esgi Alanya'dan sinama anıları (4)
ALANYA'DA endee sinamanın bi de müdavimleri varıdı. Hindi kimi ıramedli oldu, kimi sağ. Iramedli olanlardan biri, abugad Reşad Yalım Emmimizidi. Iramedli, her teyaturaya, filime muhaggag gelirdi. Geldii vakıd da en ön sıraya otururdu. Dee...

banner418

banner407

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349