Amat Bilir
Amat Bilir
Yazarın Makaleleri
Engi havalar iflahımı kesdi 
BİLADER, bi yaz gelir gibi oldu, soona yaamır, furtuna derkene hava çeleriverdi. Hasdalandım. İman taddam, çiyinlerim, yargınım alav alav yanıyoru. Avrada tehni yağıılan her yanımı oodurtturdum. Hindi her yanım yanıb, gavrılıyoru. Ende havaların...
Cavır ellerinde nişiniz var?
ALAMANYA'DAN Celal Görkey gardaşım benim mayil adiresesine "Amat Emmime" deyi bi megdub yollamış. Megdubu dün elime geçdi. Hööle deyoru:  "Amat Emmi, sizin gasdeyi bullarda okuyaragdan memleketim Alanya'dan habar alıyom. Son...
Bıyıglı Kamil Emmi'nin Hasan
BİLADER, öndüün isgeledeki Alanya Fesdivalı'nı bi dolanaan dedim. Engirde yeyinti bol. Pilavından etine, dadlısına, halvasına gadar alayı var. Engirlerde gırlanlarkana ıramedli Bıyıglı Kamil Emmi'nin oolu Hasan deggeldi. Iramedli...
Cavır sidii bile yoo edmeyoru (2)
BİLADER dün "Cavır memleketi Danımarka'da bi bira fabrikası, millete fesdıvalda birayı içirmiş içirmiş, ufag su dökücoolanların sidiglerini bi gaba birigdirmiş, soona da engi sidii talladakı arpalara gövre niyetine vermiş, arpa coşuvermiş,...
Cavır sidii bile yoo edmeyoru
BİLADER, öndüün beerde bi gasde deggeldi, bi habar okudum. Habar hööle. Cavır memleketi Danımarka'da bi bira fabrikasının saabları, müdülleri bi çalgı fesdıvalına gedmişler. Burda millete bira içirmişler. Ora bi de düzeneg gurmuşlar....
Basırı aletiriile yakallarımış
BİLADER dün gözellig düggenlerinde aletirigli lazerden bahseddiidig. Hadda bi ara Lazer deyi bi motur da çıgdııdı emme lekin engi moturun ardı gelmeeverdi. Bilader dün lazer deyinsire aglıma bi hikaye geldi, böön onu annadıvericem. Köyün...
Gözelligci Gader Aba 
BİLADER dün Süslü Mariko'la Küt Paşa'nın hikayesini annadıverdim, sonuna da "Hindi avradları süsleyen bi Gader abamız var. Düggeninde avradlara her türlü hızmatı veririmiş. 70'lig avradı 30 yaşına çeviririmiş. Engini de...
Süslü Mariko'la Küt Paşa
BİLADER "Süslü Mariko ney ola?" deyi marag edmişsinizdir. Engi bi avrad adı. Öndüün beerde bi kınaya geddig. Esasında kınaya herifler gedmezimiş, gari birki herif taa vardı, hepimizi ayrı beere oturddular. Kınada da biseel tanıdıg var. Gari...
Hidler'in mayını Alanya'da zeere gabı oldu  
BİLADER gücüle böön sırayı ıramedli Guloolu Hasan Çavış Emmim'in mayın hikayesine getirdik. Guloolu Hasan Çavış Emmim, evinin addakasındakı Sıçan Adası'nın ora bi mayın çıgdıını görmüş. Engi mayını denizin içinden...
Gülüglü mü? Hülüglü mü?
BİLADER cümörtesi günü "Iramedli Guloolu Hasan Çavış Emmim'in mayın hikayesi var, engini de Bazarörtesi günü annadıvericem" dedim emme size yalançı çıkıcam. Bilader bizim paturon Ali Müdüreel'in Memed Ali Dim "Bizim gülüglü...
İbad'ıla Rüşdü Dayı'nın teyyaresi 
BEN güccükene Alanya'da çog icadcı varıdı. Dün deeverdiidim, esgi Alanya'da icadcıların biri de ıramedli Ürgüblü İbraam Emmi'idi. İbraam Emmi, haritacı Ali Daşar'ın da dayısı olur. Çog akıllı bi adamıdı. Bu olay...
Velesbide aaç moturu dagmışlar
BİLADER dün ben Gızlarmuharı'nın üssakasında bi lise megdebine oğradım. Megdebin müdürü de Sedireli, Keşefli'den delaanlı bi oğlan. Adı Adem Gögbelen. Çog cevval, çog çalışgan. Benim oraya oğramamın sebebi de hu. Bobası...
Ellemen çocaa, su döker ocaa
ÖNDÜÜN bi abbaba deggeldim. Elinde biseel kitab var. "Neci engi ay efe, bu yaşdan soona megdebe mi yazıldın?" dedim. "Sorma ay Amat emmi. Benim keloğlan hindi orta megdep ikide okuyoru. Çocug megdep biddiinde imtaana giricemiş. Onun uçun Angara'ya...
Hindiki çocuglar çog murayı 
BENİM gomşunun bi keloolan var. Taa yaşı 12 veyahud 13. Keloolan, her gün anasıla çekişir. Anası ööne envayi çeşid yemeg goyoru, keloolan "Yemem ben enginleri" deyi çıırınıyoru. Keloolan bulmuş da bunnu şişmiş. Gene dün bunlar...
Esgiden işler çog zorudu
BİLADER hööle evel zaman Alanyasına dooru bi gedelim. Haggatan işler bayaaca bi zorudu. Amelelig zorudu, çidcilig zorudu, usdalıg zorudu, deecem alayı zorudu. Ev yapmag uçun, dovar yapmag uçun daş ilazım olurdu. Hindiki gibi tuula yoodu. Daşı...
Deniz suyu her derde deva 
BİLADER, bi hafda bedenim gaşındı üyüzlü eşşegler gibi. Avrad bi bagdı belime dooru "Her yanın isilig olmuş, engini biteg deniz suyu geçirir" dedi. Avrada "Hindi denize mi gedilir? Hazaar geçer geder" dedim. Ananıncıg, geçmeyi boşver, geddigsire...
Al sana hediye, yemezsen ver kediye  
BİLADER, hindi yokarda yazdıımız engi laf neci ola deyi marag ederseniz, endee lafın eveliyatını yazıvereem de öörenin. Topane Mahallesi'nde ıramedli bi Dokuzbuçug Hasan Dayımız varıdı. Engi lafı Dokuzbuçug Hasan Dayı sööleridi....
Alaman Ali'nin çavdar egmee
BİLADER, hindi bizim Alanya'da gari apartuman devri başladıından çoo apartumanda cavır memlekedlerinden gomşularımız var. Kimisi Alaman, kimisi İngiliz, kimisi Urus. Hindi benim engile tanıdıım bi Alaman garı-goca var. Taa 20-30 sene eveli...
Yüglü gır gatırın göz göz heebesi
MUSDAFA Er gardaşımın "Memed Emmi'den Amat Emmiye" deyi yolladıı şiyirin öörünü aşşa yazıveriyom:   MEBUS BEY  Hele sen 'Bi gel' de! Goşa goşa gelirin!  Araya sora böyüg mecilisi bulurun!  İsgemle...

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner453

banner381

banner344

banner386

banner349