Amat Bilir
Amat Bilir
Yazarın Makaleleri
Zoddiri Ali çog derdli
BİLADER, benim gara cava ikiye bir booluyoru, dinimi imanımı gevrediyoru, onu bakıdaam deyi sanayiye geddim, sanayi düggencileri bildiin parasızlıgdan gırılıyoru. Endeerde birki abbabım var. Varaan ıcıg dilleşeen dedim. Alayının da mırıı...
Bayram zavadanag gecdi geddi 
'IRAMAZAN, Iramazan' derken Iramazan'ı bitirdig, 'Bayram, Bayram' derkene bayramı da bitirdig. Bayram yaza deggeldi, hava da ısıcag olduundan milletin peg dadı duzu yoodu. Evel cavır da gıt olduundan milletin mırıı da gırııdı....
Böön arefe, yarın bayram
İŞDACIKANA bi Iramazan Bayramı arefesine taa gavışdıg. Demeggi yaşayana gün darı denesi gibi geliyoruumuş. Bi Iramazan'ı taa böön deviriyoz. Dudduunuz oruclar, yabdıınız ibadedler, eddiiniz hayırlar, hasanedler Allah gatında gabul...
Alanya'da ekin ekilen vakıdlar
EVEL zaman Alanyasında iddiba ekin uçun göbedde gırardıg. Ben engirden göbedde işini bi deeveren. Bilader, ekin ekiceen yeri gözelce bi temizlersin. Taarayı alırsın, dikenini bi kesersin. Pıynar varısa onu da kesersin. Gazal mazal varısa bi...
Avcılarda pasgal bol
BİLADER, öndüün beerde ıramedli Arab Sayid'in Muhammed Emmi'nin oolu Sayid Dooruyol deggeldi. Said, ayaglarını kösmüş, köpee gucaana almış, bebbileeb durur. Yanında da Durali var. Duydumaööre Durali, eyi avcıımış. Uçanı, gaçanı...
Avegmua danse disgo guggumavug
BİLADER dün "Arab Gadiri'nin Fıransızcası" yazdıg, "Arab Gadiri Sinanlar Camisi'nde Fıransızca örtmenine görüneen de, notum yügseg olsun deyi ara sıra yanıbaşında namaza dururumuş" dedig, torda galdııdıg. Böön devam ediyoz....
Arab Gadiri'nin Fıransızcası
BİLADER dün Arab Gadiri'den bi hikaye annadıverdim, böön de gene Gadiri'nin hikayelerine devam ediyoz. Gadiri'nin soyadı Yaman. İlg megdebi Hayati'de bitirmiş. O vakıdlarda Hayati megdebiile Barboros megdebinin talebeleri arasında...
Arab Gadiri'nin garpız isdifi 
BİLADER hayılacadır yazamadım, ıramedli Arab Memed Emmi'nin son teberii İbraam da bu dünyadan göçdü geddi. Gari Arab Memed'in evladlarından kimse galmadı. Iramedli Arab Memed Emmi, İbraam'a "Erbahim" deridi. Hayıladır deggelmezidig,...
Muzlar yeşerib gelir 
BİLADER, benim baccada geçen gış bayaa bi muzu dondurdug emme hayılaca fidan ısıcaa görünsüre yeşermeye başladı. Fidanlar boylanınsıra Amat Emminizin de neşesi yerine geldi. Geçim dünyası bilader, bi öğün yemesen heç yememiş gibi olusun....
Hindi devir igdisad devri
BİLADER, öndüün birki zerzevad düzeem deyi cuma bazarına geddim. Bazarda Çöl'ün Murad deggeldi, ıcıg Tosmur tehnesi yabdıg. Bagdım, Çöl'ün Murad'ın elinde yarım garpız takı var. Benim bildiim Çöl'ün Murad garpızı...
Enişdibi'ne bi forsug tebelleş olmuş 
BİLADER, av guşlarımdan Legleg Hüseen yeni bi habar eleddi, Enişdibi'ne bi forsug tebelleş olmuş. Enişdibi'ndeki forsug, iddiba Malanlıların baccasından çıgmış, Dereli Latıf'ın evinin öönden aarı arbınıb Aşıgların Musdafa'nın...
Gara güümde su ilidilen günler
BİLADER, dün ikindiile baccada ıcıg çalışdım. İki evleg yer gazdım, köken egdim, gög terin içinde galdım. Eve çıgdım, güneş enercisinde ili su var, onula bi daggada çimdim. Allah engi güneş enercisini bulan herifden ırazı olsun. Dünya...
Uçdu uçduya gediyollar
BİLADER, yaşayanlar ne günler görüyoru. İşdacıkana bi Iramazan'ı taa bitiresoldug. Allah dudduunuz oruçları, eddiiniz hayırları gabul edsin. Bu Iramazan da çog ısıcaa deggelmedi. Allah ecirini verdi, hava gan ısıcag olmadan Iramazan'ı...
Evel zaman Alanyasının düün adedleri
BİLADER, cümörtesi günü 'Esgi adedler gayıb oldu geddi' dedig, düün adedlerini, gerdeg adedlerini yazıverdiidig. Böön de devam ediyoz. Eşgiligdeki düünden soona oğlan evi gara cava, tomofil gonvoyula gız evine gelin almaya gederdi....
Esgi adedler gayıb oldu geddi
BİLADER, mubareg Iramazan ayında olduumuzdan düün edilmeeverdi hindi. Öndüün aglıma geldi, benim güccüglüümdeki Alanya düün adedleri hindi yog. Mesela gızıla oğlan evlendii vakıd, düünün iki üç gün soonasına oolan evi gız evini bi...
Sepedciden yeni haballar var 
BİLADER dün Enişdibi'nden Sepedci Hasan Emmi deggeldi. Bayaa bi hasbaal eddig. "Amat, sana yeni teze haballarım var" dedi. Hööle annadıverdi: "Benim Emine'nin oğlan esgere uurlandı. Öndüün aşam argadaşlarıla barabar, motur, araba...
Alanya'da 70'lerin başı 
BİLADER böön size 1970'lerin başında Alanya çarşısını yazıvericem. O vakıdlarda hindiki Ticared Odası'nın olduu yerde Alanya Zebze Meyva Hali varıdı. Yaz geldimiidi engire bol garpız gelirdi. Garpız Payallar'dan, Şarapsa'dan,...
 Zobu'nun Hayri dişini yabdırmış
BİLADER, öndüün ıramedli Zobu'nun İbraam Emmi'nin oolu Hayri'nin Alanya'da dişini yabdırdıını duydum. Hayri, 40 sene eveli Amarika memleketine geddi, ora yelleşdi. "Hususi diş yabdırmaya Alanya'ya gelmiş" dediler. Ayen...
Düünlerde def, ud, şişe çalan abalar 
BİLADER, böön de Alanya'nın meşur abalarını yazıvermeye devam ediyoz. Mamısedili Kıncı Fatma Aba'yı, Enişdibi'nden Gög Hasaneel'in Aşaba'yı, Mamısedili Baddiyar Aba'yı, Metelig Aşaba'yı, Gıradcı Gori...

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349